Warszawa
Projekty unijne
Otwarte
Nr szkolenia 1732

Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE z wykorzystaniem systemu SL2014

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Aplikacja główna centralnego Systemu teleinformatycznego – SL2014 – zapewnia spełnienie obowiązków nałożonych na Państwa Członkowskie odpowiednimi zapisami prawa w zakresie umożliwienia beneficjentom projektów współfinansowanych ze środków europejskich wymiany wszelkich informacji w zakresie projektów drogą elektroniczną – w rozumieniu art. 122 (3) rozporządzenia ogólnego.

Materiały szkoleniowe:

 • komplet drukowanych, autorskich materiałów szkoleniowych
 • materiały biurowe: notes, długopis

Zaświadczenie:
Po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w zajęciach.

Usługi dodatkowe:
W trakcie realizacji zajęć przewidziano przerwy kawowe oraz lunch.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowej realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych poprzez podniesienie kluczowych umiejętności związanych z obsługą Centralnego Systemu Teleinformatycznego (SL 2014).

Warsztaty kompleksowo poruszają zagadnienia w zakresie rozliczenia projektów zarówno przez Beneficjenta. W efekcie, uczestnicy poznają zasady rozliczania projektów unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 przy wykorzystaniu systemu SL 2014: od wprowadzenia wniosku o dofinansowanie projektu, wniosków o płatność, wnioskowanie o zaliczki, refundacje, zatwierdzanie wniosków o płatność z poziomu Beneficjenta, prowadzenie korespondencji, a także dokumentowanie wydatków i nowe obowiązki związane z przechowywaniem dokumentów i przedstawianiem informacji związanych z kontrolą projektu w systemie SL.

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Administracja
Administracja publiczna
Kadra zarządzająca

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się rozliczaniem projektów unijnych z wykorzystaniem aplikacji centralnej SL 2014.

Plan szkolenia

 1. System informatyczny SL 2014:
  • podstawowe informacje dotyczące SL 2014;
  • narzędzia niezbędne do rozpoczęcia pracy z SL 2014 (profil ePUAP);
  • zasady nadawania uprawnień do systemu SL 2014.
 2. Logowanie do systemu
 3. Pierwsze kroki w systemie – objaśnienie zasad nawigacji i poszczególnych zakładek
 4. Rozliczanie projektów w latach 2014-2020 w systemie SL 2014:
  • przygotowanie wniosków o płatność;
  • wypełnianie harmonogramu płatności;
  • najczęściej popełniane błędy przy wprowadzaniu danych do modułów: wnioski o płatność i harmonogram płatności;
  • korespondencja w SL2014;
  • monitorowanie uczestników projektu;
  • najczęściej popełniane błędy przy wprowadzaniu danych uczestników projektu;
  • zamówienia publiczne;
  • baza personelu;
  • najczęściej popełniane błędy przy wprowadzaniu danych o zaangażowanym personelu.
 5. Konsultacje indywidualne

Metodologia

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową (warsztat komputerowy w formule 1 uczestnik na 1 komputer) opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum oraz ćwiczenia, studia przypadków i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę pracy z systemem SL 2014 oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach.

W ramach zajęć każdy z uczestników otrzyma dostęp do wersji testowej SL2014 gdzie w sposób praktycznych będę miał możliwość przećwiczenia zdobytej wiedzy.

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 122

525,00 zł + VAT (23%)

v
Zaczyna się za:

Miejsce i termin szkolenia

 • Egza Sp. z o.o. Sale konferencyjne i sale szkoleniowe
 • ul. Łucka 13 00-842 Warszawa
 • Termin:   20.10.2017 09:00 - 20.10.2017 16:00
 • Zaczyna się za:  2d 12h 27m
 • Cena netto: 525,00 zł

Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowo Doradcze

Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

tel: 732 942 594

email: biuro@ocsd.pl