Wrocław
Zarządzanie procesami
Otwarte
Nr szkolenia 2834

RCM - zarządzanie niezawodnością

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Warsztat obejmuje swym zakresem największą ilość działań koncepcyjnych. Podczas tego szkolenia są wykonywane i przeprowadzane główne analizy wchodzące w skład całego programu TPM. Tematyka warsztatów rozbita jest na cztery bloki, podczas których przeprowadza się szczegółowe analizy zaczynając od badania funkcjonalności maszyn i urządzeń, poprzez analizę pojawiających się błędów, aż na wypracowaniu odpowiednich metod obsługi technicznie kończąc.

Cel szkolenia

Cele:

– zdefiniowanie poziomu niezawodności – analiza zebranych danych,

– dekompozycja maszyny dla obszaru pilotażowego,

– przedstawienie klasycznego podejścia do analizy niezawodnościowej zgodnie z JA 1011,

– przedstawienie metodyki analizy RCMLight – pragmatyczne podejście do niezawodności,

– stworzenie systemu oceny programu obsługi technicznej,

– przeanalizowanie istniejącego zakresu przeglądów AM/PM w prowadzonej analizie RCMLight,

– przeprowadzenie audytu istniejącej dokumentacji AM/PM GAP analiza,

– optymalizacja programu AM/PM w oparciu o RCMLight,

– omówienie wymogów prawnych co do dokumentacji przeglądów technicznych,

– opracowanie i przedstawienie systemu tworzenia dokumentacji opartej o metodykę 4WH – WRCZ.

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Produkcja i przemysł: pozostałe
Produkcja i przemysł: pracownicy produkcyjni
Produkcja i przemysł: serwis i utrzymanie ruchu
Produkcja i przemysł: zarządzanie i optymalizacja

Plan szkolenia

1. Zarządzanie niezawodnością

Odpowiemy na pytanie czym jest niezawodność

Powiemy czym jest RCM i jakie są różnice pomiędzy tą metodą i innymi stylami zarządzania środkami trwałymi

Pokażemy jak w praktyce wykorzystać RCM do zwiększenia niezawodności maszyn i czy sprawdzi się to w każdej firmie

Pokażemy jak dopasować metody RCM do realiów przedsiębiorstwa

Omówimy obowiązujące akty normatywne SAE oraz MIL-STD

2. Przygotowanie do analizy niezawodności

Powiemy na co zwrócić uwagę podczas przeprowadzania oceny obecnego stanu organizacji zarządzania maszynami przed przeprowadzeniem analizy niezawodnościowej

Pokażemy jak prawidłowo przeprowadzić ocenę stanu infrastruktury technicznej, czyli Klasyfikację Maszyn i Urządzeń (metoda ABC)

Powiemy w jaki sposób dokonać dekompozycji środka trwałego

W jaki sposób dokonywany jest podział instalacji zgodnie z normą ISO – 14224-2006

Pokażemy praktyczne narzędzie podziału maszyny na „5”

3. Analiza: Funkcje/Uszkodzenia/Przyczyny

Powiemy czym są funkcje analizowanej maszyny i jak je należy opisywać

Pokażemy na czym polega różnica pomiędzy funkcjami pierwotnymi a drugorzędnymi

Powiemy co oznacza ESCAPE w opisywaniu funkcji drugorzędnych

Wyjaśnimy jaka jest różnica pomiędzy uszkodzeniem funkcjonalnym a uszkodzeniem fizycznym

Pokażemy jak dochodzi do uszkodzeń funkcjonalnych

Omówmy narzędzia analiz przyczynowo-skutkowych FMEA vs FMECA

Pokażemy w jaki sposób kodyfikować wypisane uszkodzenia funkcjonalne oraz uszkodzenia fizyczne

Pokażemy jak poprawnie liczyć koszty powstałych uszkodzeń za pomocą DAFT analysis

Warsztat 1: Analiza krytyczności ABC

Stworzymy standard oceny krytyczności parku maszynowego ABC

Przeprowadzimy analizę ABC według przygotowanych standardów środków trwałych w przedsiębiorstwie

Stworzymy standardy wizualizacji ABC

Warsztat 2: Dekompozycja pilotażowej maszyny

Określimy granicę analizy pilotażowej maszyny

Stworzenie podziału blokowo – funkcjonalnego dla maszyny pilotażowej

Podział maszyny pilotażowej na „5”

Warsztat 3: Określenie Funkcji – Uszkodzeń – Przyczyn

Określenie funkcji: pierwotnych oraz drugorzędnych dla maszyny pilotażowej

Określenie uszkodzeń funkcjonalnych

Określenie uszkodzeń fizycznych

Określenie przyczyn

Ocena krytyczności wypisanych uszkodzeń wraz z ich przyczynami

4. Ocena konsekwencji uszkodzeń

Pokażemy na czym polega klasyczne podejście w opisywaniu uszkodzeń funkcjonalnych wraz z ich przyczynami zgodnie z normą JA 1011

Ocena konsekwencji uszkodzeń wraz z ich przyczynami w dwóch kategoriach

Ocena konsekwencji uszkodzeń za pomocą wskaźnika krytyczności

Powiemy jak należy oceniać krytyczność poszczególnych uszkodzeń w 6 kategoriach

Powiemy co wybrać ocenę ryzyka czy określenie krytyczności

5. Wybór zadań obsługi technicznej

Zdefiniujemy wszystkie metody Obsługi Technicznej

Pokażemy w jaki sposób wybrać odpowiednią metodę OT w odniesieniu do zdefiniowanych uszkodzeń i ich przyczyn

Wyjaśnimy różnicę pomiędzy poszczególnymi rodzajami obsługi technicznej

Pokażemy schemat wyboru metody OT

Podział zadań obsługi technicznej na 6 kategorii

Przedstawimy klasyczne podejście za pomocą diagramu decyzyjnego wyboru odpowiednich zadań profilaktycznych

Pokażemy jak liczyć koszty wygenerowanego programu PM?

Pokażemy metodykę wyboru zadań PM w odniesieniu do wskaźnika krytyczności uszkodzeń oraz ich kosztów

6. Optymalizacja dokumentacji AM/PM

Powiemy czym jest dokumentacja przeglądowa

Wyjaśnimy metodykę tworzenia dokumentacji przeglądów profilaktycznych według metody – 4WH – WRCZ

Pokażemy jakie najczęściej są popełniane błędy przy tworzeniu dokumentacji przeglądów technicznych

Przedstawimy wytyczne w tworzeniu dokumentacji technicznej stawiane przez obowiązujące akty prawne – PIP/UDT/Dyrektywa Maszynowa

Pokażemy jak należy tworzyć harmonogram przeglądów technicznych

Warsztat 1: Wybór zadań profilaktycznych

Wybór zadań obsługi profilaktycznych

Wykorzystanie arkusza wyboru zadań obsługi profilaktycznych

Ocena wybranych zadań

Wpływ zadania na funkcję

Wpływ zadania PM na przyczynę, uszkodzenie fizyczne i uszkodzenie funkcjonalne – ocena ryzyka wybranego zadania PM

Określenie korzyści z przeprowadzonej analizy

Warsztat 2: Tworzenie Standardowego Planu AM/PM

Opracujemy standard dokumentacji AM/PM dla obszaru pilotażowego

Stworzymy Standardowe Plany AM/PM dla maszyny pilotażowej

Wdrożymy standardy wizualizacji punktów inspekcyjnych AM/PM na maszynie pilotażowej

Opracujemy standard listy kontrolnej AM/PM

Stworzymy harmonogram przeglądów AM/PM co do zakresu wykonywanego przeglądu

Opracowanie m-OPL, maintenance -One Point Lesson dla wybranych zadań profilaktycznych

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 178
Pozostałe umiejętności rozwijane na szkoleniu:

2 100,00 zł + VAT (23%)

v
Zaczyna się za:

Miejsce i termin szkolenia

  • Sala Europrofes we Wrocławiu
  • Ofiar Oświęcimskich 17 50-069 Wrocław
  • Termin:   04.06.2020 09:00 - 05.06.2020 16:00
  • Zaczyna się za:  100d 4h 56m
  • Cena netto: 2 100,00 zł
  • Trenerzy:

  • Wojtek Mączyński

WoMa Solution

Arkadia 8, 67-100 Nowa Sól

tel: +48 68 41 41 582

email: biuro@womasolution24.com