Dolnośląskie
Psychologia
Otwarte
Nr szkolenia 2064

Przemoc w rodzinie - terapia sprawców i ofiar przemocy.

0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Nauczysz się:

Opis szkolenia

Przemoc w rodzinie - terapia sprawców i ofiar przemocy.

 

Terminy szkolenia: 20.01.2018

Liczba dni szkolenia: 1

Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP

 

W trakcie szkolenia szczegółowo zostanie omówione zjawisko przemocy, rodzaje przemocy, źródła, skutki i konsekwencje przemocy, kształtowanie się wzorca przemocowego w relacjach interpersonalnych oraz przekazywanie go w procesie wychowania. Uczestnicy zapoznają się z dynamiką zjawiska przemocy domowej, portretem psychologicznym ofiary, zjawiskiem wyuczonej bezradności, portretem psychologicznym sprawcy, światem przeżyć ofiary, sprawcy i świadka, zasadami prowadzenia wywiadu z ofiara przemocy, strategiami interwencji kryzysowej w sytuacji przemocy, budowaniem strategii pomocy, współpracą z policją i instytucjami pomocowymi dla ofiar przemocy, wytycznymi do pracy terapeutycznej z ofiarami przemocy.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną - ćwiczenia indywidualne i grupowe nad przypadkami klinicznymi ofiar przemocy oraz praktyczne budowanie strategii interwencji kryzysowej w sytuacji przemocy.

 

Program szkolenia:

1. Czym jest przemoc?
2. Rodzaje przemocy
3. Przemoc, jako zjawisko cykliczne
4. Kim jest sprawca?
5. Podział sprawców przemocy
6. Zasady wikłania ofiary przez sprawcę
7. Pierwszy kontakt ze sprawcą przemocy
8. Metody diagnozy sprawcy przemocy
9. Metody interwencji wobec sprawcy przemocy
10. Portret ofiary. Zjawisko wyuczonej bezradności
11. Dynamika zjawiska przemocy domowej
12. Świat przeżyć ofiary, sprawcy i świadka
13. Prowadzenie pierwszej rozmowy z ofiarą
14. Budowanie strategii postępowania w sytuacji przemocy domowej
15. Budowanie strategii pomocy, współpraca z policją, instytucjami pomocowymi dla ofiar przemocy
16. Tworzenie i funkcjonowanie lokalnych zespołów interdyscyplinarnych
17. Praca terapeutyczna z osobą doświadczającą przemocy

 

 

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Opieka medyczna: personel pomocniczy

Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną - ćwiczenia indywidualne i grupowe nad przypadkami klinicznymi ofiar przemocy oraz praktyczne budowanie strategii interwencji kryzysowej w sytuacji przemocy.

Korzyści dla firmy

Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną - ćwiczenia indywidualne i grupowe nad przypadkami klinicznymi ofiar przemocy oraz praktyczne budowanie strategii interwencji kryzysowej w sytuacji przemocy.

Korzyści dla uczestnika

Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną - ćwiczenia indywidualne i grupowe nad przypadkami klinicznymi ofiar przemocy oraz praktyczne budowanie strategii interwencji kryzysowej w sytuacji przemocy.

Dodatkowe informacje

Ilość wyświetleń oferty: 61
Pozostałe umiejętności rozwijane na szkoleniu:

317,07 zł + VAT (23%)

v
Zaczyna się za:

Miejsce i termin szkolenia

  • Dolnośląskie
  • Termin:   20.01.2018 09:00 - 20.01.2018 16:00
  • Zaczyna się za:  32d 9h 33m
  • Cena netto: 317,07 zł

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Dyrekcyjna 37/47, 50-528 Wrocław