Wrocław
Lean Management
Otwarte
Nr szkolenia 2829

Preventive Maintenance - Profilaktyczne Utrzymanie Ruchu

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Podczas szkolenia są wykonywane i przeprowadzane główne analizy wchodzące w skład całego programu TPM. Tematyka warsztatów rozbita jest na cztery bloki, podczas których przeprowadza się szczegółowe analizy zaczynając od badania funkcjonalności maszyn i urządzeń, poprzez analizę pojawiających się błędów aż na wypracowaniu odpowiednich metod obsługi technicznie kończąc. 

Cel szkolenia

– stworzenie systemu oceny programu obsługi profilaktycznej,

– przeanalizowanie istniejącego zakresu przeglądów PM,

– przeprowadzenie audytu istniejącej dokumentacji PM; GAP analiza,

– omówienie wymogów prawnych co do dokumentacji przeglądów profilaktycznych,

– opracowanie i przedstawienie systemu tworzenia dokumentacji opartej o metodykę 4WH,

– stworzenie pakietu dokumentacji przeglądu PM dla wybranego obszaru,

– zastosowanie Koła Życia TPM w połączeniu z stosowaną metodą PDCI w obszarze DUR,

– zbudowanie ścieżek diagnostycznych bazujących na diagnostyce subiektywnej jak i obiektywnej,

– przetestowanie narzędzi do diagnostyki technicznej.

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Produkcja i przemysł: pracownicy produkcyjni
Produkcja i przemysł: serwis i utrzymanie ruchu
Produkcja i przemysł: zarządzanie i optymalizacja

Plan szkolenia

  1. Wprowadzenie do PM

Definicja PM
Model obsługi PM
Różnica pomiędzy CBM a PdM
Korzyści wynikające z PM

2. Strategia PM

Budowa strategii PM
Określenie misji dla filaru PM
Określenie celów przed wdrożeniem PM
Wybór odpowiednich KPI w filarze PM

3. Pomiar skuteczności programów PM

Wykorzystanie wskaźników niezawodności
Wizualizacja efektywności programu PM
Kontrola skuteczności programu
Fakty i mity na temat PM w systemie TPM

4. Tworzenie standardowego planu PM

Wymogi prawne programów PM
Program PM a dyrektywa maszynowe
Budowa dokumentacji PM zgodnie z metodyką 4WH
Wizualizacja programu PM

5. Dobre praktyki PM i PdM

Techniki PM wybranych zespołów maszyn i urządzeń
Praktyczne rady w tworzeniu programu PdM
Techniki PdM: wibroakustyka/termowizja/ultradźwięki
Korzyści wynikające z stosowanie PM/PdM

6. Budowa systemu kontrolnego PM/PdM

Harmonogramowanie prac PM
Techniki tworzenia list kontrolnych
Tworzenie matrycy kompetencji PM

Warsztat 1: Budowa strategii PM

Lista czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych wpływających na podjęcie decyzji wdrożenia filaru PM w przedsiębiorstwie
Określenie misji PM
Wyznaczenie celów dla PM
Budowa systemu mierników mierzących stopień realizacji celów PM
Wizualizacja strategii PM

Warsztat 2: Budowa programu obsługi profilaktycznej – kompleksowy pakiet dokumentacji PM/PdM

Budowa Standardowego Planu PM/PdM
Stworzenie pełnej dokumentacji – formularze, listy kontrolne, plany standardowe
Tworzenie narzędzi wizualizacyjnych do wyznaczenia punktów inspekcyjnych
Wykorzystanie metodyki W1H w tworzeniu planu PM
Stworzenie standardów zadań PM dla:
– systemów mechanicznych
– systemów pneumatycznych
– systemów elektrycznych
– systemów hydraulicznych
Opracowanie standardu listy kontrolnej PM
Stworzenie harmonogramu przeglądów PM co do zakresu wykonywanego przeglądu
Opracowanie m-OPL, maintenance – One Point Lesson dla wybranych zadań profilaktycznych

7. Optymalizacja programu obsługi profilaktycznej

Definicja optymalizacji programu PM
Na czym polega optymalizacja?
Korzyści wynikające z optymalizacji programu PM
Wprowadzenie do 5 kroków PMO

8. Proces Optymalizacji – Krok 1

Wypisanie istniejących zadań PM
Określanie rodzaju zadania PM
Określenie odpowiedzialności za wykonywanie poszczególnych zadań PM – podejście kompetencyjne
Przegląd zadań pod względem częstotliwości
Status urządzenia podczas przeglądu

9. Proces Optymalizacji – Krok 2

Definicja awarii, uszkodzenia, uszkodzenia funkcjonalnego, uszkodzenia fizycznego
Kodyfikacja zdarzeń awaryjnych
Metodyka określania przyczyn uszkodzeń
Narzędzia określania przyczyn źródłowych uszkodzeń

10. Proces Optymalizacji – Krok 3

Wprowadzenie do krytyczności powstałych uszkodzeń
Wskaźnik krytyczności
Metody określania wskaźnika krytyczności
Macierz krytyczności
Selekcja zadań pod względem wskaźnika krytyczności

11. Proces Optymalizacji – Krok 4

Definicja kosztów awarii
Metody określania kosztów awarii
Analiza kosztów uszkodzeń wraz z ich przyczynami zastosowanie metodologi DAFT
Zmodyfikowana macierz krytyczności oraz koszty

12. Proces Optymalizacji – Krok 5

Ocena istniejących zadań PM
Wybór odpowiednich zadań PM na podstawie matrycy wyboru zadań
Porównanie zadań PM pod względem konsekwencji jak i kosztów
Wybór zadań PM
Przypisanie odpowiedzialności

Warsztat 3: Optymalizacja programu PM

Przeprowadzenie poszczególnych kroków optymalizacyjnych
Ocena programu przed optymalizacją i po optymalizacji
Metody szacowania korzyści przy zastosowaniu procesu optymalizacji
Opracowanie procedury przeprowadzania Procesu Optymalizacji Programu PM

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 456

2 100,00 zł + VAT (23%)

v
Zaczyna się za:

Miejsce i termin szkolenia

  • Sala Europrofes we Wrocławiu
  • Ofiar Oświęcimskich 17 50-069 Wrocław
  • Termin:   02.07.2020 09:00 - 03.07.2020 16:00
  • Zaczyna się za:  26d 19h 12m
  • Cena netto: 2 100,00 zł
  • Trenerzy:

  • Wojtek Mączyński

WoMa Solution

Arkadia 8, 67-100 Nowa Sól

tel: +48 68 41 41 582

email: biuro@womasolution24.com