Kraków
Rachunkowość
Otwarte
Nr szkolenia 2121

PAKIET KURSÓW SAMODZIELNY KSIĘGOWY

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia


PAKIET SAMODZIELNY KSIĘGOWY SKŁADA SIĘ Z 7 KURSÓW:

 • Certyfikowanego Kursu Rachunkowości od podstaw (kod zawodu 331301) 56 h
 • Certyfikowanego Kursu Kadry i Płace od podstaw (kod zawodu 242310, 242307) 48 h
 • Kurs Płatnik od podstaw (8h)
 • Kurs Optima Księgowość od podstaw (8h)
 • Kurs Optima Kadry i Płace od podstaw (8h)
 • Kurs Symfonia Finanse i Księgowość od podstaw (8h)
 • Kurs Symfonia Kadry i Płace od podstaw (8h)

 

POTWIERDŹ SWOJE PRZYGOTOWANIE DO PRACY
W ZAWODZIE SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO

I UZYSKAJ 3 CERTYFIKATY Z KODAMI ZAWODU

Księgowy kod zawodu 331301,
Specjalista ds. wynagrodzeń kod zawodu 242310
oraz Specjalista ds. kadr kod zawodu 242307
według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS
oraz 7 ZAŚWIADCZEŃ MENKUP PAKIET I ZYSKAJ:
 104 h WARSZTATÓW praktycznego rozliczania
40 h zajęć KOMPUTEROWYCH
3 h indywidualnych KONSULTACJI
50 dni OPIEKI POSZKOLENIOWEJ
Specjalny SYSTEM SPŁATY


  Za PAKIET płać w ratach 0%
549 zł x 6 miesięcy
 


 

TRENERZY SĄ PRAKTYKAMI BIZNESU

To eksperci księgowi, doradcy podatkowi,
kierownicy działów kadrowo-płacowych z wieloletnim doświadczeniem
 

zawodowym, biznesowym i zarządczym  

Cel szkolenia

DZIĘKI SZKOLENIU ZWIĘKSZYSZ

 • Swoje KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE I ZARZĄDCZE
 • PRZEWAGĘ na rynku pracy i w biznesie
 • UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE (otrzymasz dostęp do biblioteki z zakresu rachunkowości, podatków, zarządzania, komunikacji, przywództwa, kompetencji miękkich i innych)
 • Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu


DZIĘKI SZKOLENIU ZYSKASZ

 • PRAKTYCZNĄ UMIEJĘTNOŚĆ prowadzenia księgowości spółek prawa handlowego oraz prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej polskich firm
 • Umiejętność OBSŁUGI SYSTEMÓW ERP
 • MERYTORYCZNĄ wiedzę cenioną na rynku pracy
 • 3 h INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI
 • OPIEKĘ DORADCY (będziesz otrzymywał podsumowania modułów i dodatkowe materiały)
 • Możliwość odrobienia zajęć wg Regulaminu
 • 50 DNI OPIEKI POSZKOLENIOWEJ
 • Autorskie materiały szkoleniowe i zbiory przepisów
 • Przynależność do biznesowej społeczności Tax Consilium


DZIĘKI SZKOLENIU OTRZYMASZ

 • CERTYFIKAT KSIĘGOWEGO kod zawodu 331301 wg klasyfikacji MPiPS
 • CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ oraz SPECJALISTY DS. KADR kody zawodów 242310, 242307 według klasyfikacji MPiPS
 • ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Rachunkowości od podstaw zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Kadry i Płace od podstaw zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • 5 ZAŚWIADCZEŃ MEN o ukończeniu Kursów z obsługi programów Płatnik, Symfonia Kadry i Płace, Symfonia Finanse i Księgowość, Optima Kadry i Płace, Optima Księgowość zgodnych z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • Pakiety szkoleniowe (notatniki, długopisy, ołówki, torby)
 • 200 zł zniżki na Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych
 • 200 zł zniżki na Certyfikowany Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych i inne rabaty

To szkolenie przygotuje Cię do certyfikacji: CERTYFIKAT KSIĘGOWEGO kod zawodu 331301, CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ oraz SPECJALISTY DS. KADR kody zawodów 242310, 242307 według klasyfikacji MPiPS Tax Consilium Sp. z o.o.

JAK ZDOBĘDZIESZ CERTYFIKATY? Kursy w Tax Consilium praktycznie przygotują Cię do pracy w zawodzie KSIĘGOWEGO i SPECJALISTY DS. KADR oraz SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ. Na zakończenie każdego kursu otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dodatkowo na ostatnich zajęciach Certyfikowanego Kursu Rachunkowości od podstaw oraz Certyfikowanego Kursu Kadry i Płace od podstaw możesz podejść do egzaminu zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. Każdy egzamin jest bezpłatny, nieobowiązkowy i ma formę pisemną. Trwa 1 godzinę i składa się z części testowej oraz zadań (analogiczne przykłady są omawiane na zajęciach, więc gdy będziesz w nich uczestniczył, na pewno sobie z nim poradzisz). Aby dostać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Zdanie go jest równoznaczne z uzyskaniem CERTYFIKATU KSIĘGOWEGO, CERTYFIKATU SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ I KADR z kodem zawodu 331301, 242410, 242307 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Każdy certyfikat Tax Consilium oznaczony jest hologramem potwierdzającym autentyczność dokumentu. Do egzaminów możesz podejść bezpłatnie dwa razy. Oczywiście, możesz również z nich zrezygnować. Jednak zachęcamy Cię, abyś sprawdził swoją wiedzę. Egzaminy są podsumowaniem tego, co naprawdę powinieneś znać i potrafić zastosować.

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Finanse i bankowość
HR - Zasoby ludzkie
Kadra zarządzająca
Księgowość i podatki

TEN PAKIET JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE - jeśli nie posiadasz wiedzy z zakresu księgowości oraz kadr i płac KURSY PROWADZONE SĄ OD PODSTAW - posiadasz niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie, chcesz pogłębić swoją wiedzę i zyskać potwierdzenie swoich kompetencji - chcesz rozpocząć pracę w działach finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, biurach rachunkowych, firmach lub instytucjach - prowadzisz swoją firmę i chciałbyś efektywniej zarządzać jej finansami i pracownikami - chcesz realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy - posiadasz co najmniej średnie wykształcenie - czujesz potrzebę ciągłego rozwoju, podnoszenia zawodowych kwalifikacji - rozumiesz istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej

Korzyści dla firmy

Zwiększenie kompetencji i umiejętności biznesowych i zarządczych
Umiejętności biznesowe

Korzyści dla uczestnika

Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu
Merytoryczna wiedza ceniona na rynku pracy
Przewaga na rynku pracy i w biznesie

Plan szkolenia

POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU

Sprawdź pełny program

 • CERTYFIKOWANY Kurs Rachunkowości od podstaw (kod zawodu 331301)

I Moduł: Podstawy rachunkowości z elementami etyki zawodowej - 8 h

 • 1.1 Podstawowe pojęcia w rachunkowości
 • 1.1.1 Cele rachunkowości
 • 1.1.2 Funkcje rachunkowości
 • 1.1.3 Przedmiot rachunkowości
 • 1.1.4 Podmiot rachunkowości
 • 1.1.5 Zadania rachunkowości
 • 1.1.6 Metody rachunkowości
 • 1.1.7 Zasady rachunkowości
 • 1.1.8 Dokumenty księgowe, dowody księgowe
 • 1.1.9 Polityka rachunkowości
 • 1.1.10 Podstawowe okresy w rachunkowości
 • 1.1.11 Etyka w działalności gospodarczej i rachunkowości
 • 1.2 Ewidencja księgowa
 • 1.2.1 Konto księgowe
 • 1.2.2 Typy kont i rodzaje
 • 1.2.2.1 Grupy kont bilansowych
 • 1.2.3 Plan kont
 • 1.2.4 Ewidencja podstawowych operacji gospodarczych
 • 1.3 Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia
 • 1.3.1 Klasyfikacja i podział aktywów
 • 1.3.1.1 Aktywa trwałe
 • 1.3.1.2 Aktywa obrotowe
 • 1.3.2 Klasyfikacja i podział pasywów
 • 1.3.2.1 Kapitał (fundusz) własny
 • 1.3.2.2 Kapitały obce
 • 1.4 Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • 1.4.1 Księgi rachunkowe
 • 1.4.2 Konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • 1.4.3 Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych
 • 1.4.4 Poprawianie błędnego zapisu księgowego
 • 1.4.5 Ochrona i zasady przechowywania dokumentacji
 • 1.4.6 Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych po dniu bilansowym
 • Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań

II Moduł:Podatki w praktyce biznesowej, podatek PIT - 8 h

 • 2.1 Ustawa o podatku od osób fizycznych
 • 2.1.1 Podmiot i przedmiot podatku
 • 2.1.2 Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • 2.1.3 Wyłączenia z opodatkowania
 • 2.1.4 Źródła przychodu
 • 2.1.5 Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
 • 2.1.6 Odliczenia od podatku
 • Case study

III Moduł Efektywne zarządzanie majątkiem. Środki trwałe, wyposażenie - 8h

 • 3. 1. Klasyfikacja Środków Trwałych
 • 3.1.1. Dokumenty dotyczące środków trwałych…
 • 3.1.2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
 • 3.1.3 Podstawy zakwalifikowania środków trwałych i wprowadzenia do ewidencji
 • 3.1.4 Amortyzacja i umorzenie, zmiana od 12 sierpnia 2017r. dotycząca jednorazowej amortyzacji dla małych podatników
 • 3.1.5 Wyksięgowanie środków trwałych z ewidencji - zasady księgowania
 • 3.1.6 Wartość brutto, netto, bilansowa środków trwałych
 • Rozwiązywanie zadań z zakresu aktywów trwałych, amortyzacji i umorzenia

IV Moduł: Rozrachunki, ewidencja zakupu, sprzedaży i obrotu towarów - 8h

 • 4.1. Dokumenty
 • 4. 1 Faktury
 • 4.1.1. Rozrachunki z kontrahentami
 • 4.2 Ewidencja rozrachunków
 • 4.2.1. Należności od odbiorców
 • 4.2.2. Zobowiązania wobec dostawców
 • 4.2.3. Pozostałe rozrachunki
 • 4.2.4. Rozrachunki z pracownikami
 • 4.2.4.1 Uprawnienia pracownika w związku z podróżą służbową
 • 4.2.4.2 Stawka za 1 km przebiegu pojazdu
 • 4.2.5 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym
 • 4.2.6 Rozrachunki z ZUS
 • 4.2.7 Odpisy aktualizujące
 • 4.2.8 Terminy w rozrachunkach
 • 4.2.9 Wstępnie bilans
 • 4.2.10 Zmiany od 1 stycznia 2018r
 • 4.3 Obrót środkami pieniężnymi, towarami i materiałami w przedsiębiorstwie
 • 4.3.1. Obrót środkami pieniężnymi
 • 4.3.1.1 Dokumenty obrotu kasowego
 • 4.3.1.2 Dokumenty obrotu bankowego
 • 4.3.2. Obrót towarami i materiałami
 • 4.3.3 Zakupy materiałów lub towarów
 • 4.3.4 Wydawanie do produkcji materiałów
 • 4.3.4.1.Rozchody materiałów
 • 4.3.5. Ewidencja obrotu w jednostce produkcyjnej
 • 4.3.5.1.Ewidencja kosztów działalności operacyjnej w jednostce produkcyjnej
 • Zadania kompleksowe z zakresu rozrachunków

V Moduł Koszty zatrudnienia, różne możliwości - 8 h

 • 5.1 Koszty związane z zatrudnieniem – lista płac, rachunki
 • 5.1 Zatrudnienie:
 • 5.1.1 Umowa o pracę
 • 5.1.2 Umowa zlecenia
 • 5.1.3 Umowa o dzieło
 • 5.2 Wynagrodzenia
 • 5.2.1 Pojęcie wynagrodzeń
 • 5.2.2 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
 • 5.2.2.1 Umowa o dzieło: umowa rezultatu
 • 5.2.2.1 Umowa zlecenia: starannego wykonania
 • 5.2.3 Wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
 • 5.2.3.1Wynagrodzenie brutto
 • 5.2.3.2Wynagrodzenie netto
 • 5.2.4 Skala podatkowa
 • 5.2.5 Ulga podatkowa
 • 5. 2.6.Koszty uzyskania przychodu
 • 5.2.7 Obliczanie składek
 • 5.2.7.1 Składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne
 • 5.2.7.2.Rozrachunki z ZUS
 • 5.2.8 Wynagrodzenie za czas choroby
 • 5.2.8.1.Podstawa wymiaru wypłaty chorobowego
 • 5.2.9 Wynagrodzenie za niepełny miesiąc
 • 5.3. Odpis na ZFŚS podstawowy (obligatoryjny) w 2018r
 • 5.3.1 Świadczenie urlopowe
 • 5.4. Rozliczenie roczne – Deklaracja PIT – 4R, PIT -11
 • Dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń i księgowanie na poszczególnych kontach

VI Moduł Przychody i koszty, zasady ustalania wyniku finansowego - 8 h

 • 6.1 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie
 • 6.1.1 Klasyfikacja i sposób ujmowania przychodów i kosztów
 • 6.1.1.1 Rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • 6.1.1.2 Rozliczenia międzyokresowe czynne
 • 6.1.1.3 Rozliczenia międzyokresowe bierne
 • 6.1.1.4 Rozliczenia międzyokresowe przychodów
 • 6.2 Tworzenie wyniku finansowego
 • 6.2.1 A(wariant kalkulacyjny)
 • 6.2.2 B.(wariant porównawczy)
 • 6.2.3 Tworzenie wyniku finansowego
 • 6.2.4. Rachunek zysków i strat
 • 6.3 Wycena składników majątkowych przedsiębiorstwa
 • 6.3.1 Metody wyceny aktywów i pasywów
 • 6.3.1.1.Metody wyceny rozchodu zapasów w cenach rzeczywistych FIFO, LIFO, AVCO
 • 6.3.2 Inwentaryzacja
 • Ustalanie przychodów, kosztów, sporządzanie rachunku zysków i strat, bilansu.

VII Moduł Sprawozdanie finansowe i rozliczenie podatku CIT I VAT - 8h

 • 7.1 Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa
 • 7.1.1 PODSTAWOWE CZĘŚCI SKŁADOWE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
 • 7.1.2 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • 7.1.3 Bilans
 • 7.1.4 Aktywa
 • 7.1.5 Pasywa
 • 7.1.6 Rachunek zysków i strat
 • 7.1.6.1 A.(wariant kalkulacyjny)
 • 7.1.6.2 B.(wariant porównawczy)
 • 7.1.7 Dodatkowe informacje i objaśnienia
 • 7.1.8 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • 7.1.9 Rachunek przepływów pieniężnych
 • 7.1.10 Sprawozdanie z działalności jednostki
 • 7.1.11 Tryb i metody sporządzania oraz ogłaszania sprawozdań
 • 7.2 Elementy prawa podatkowego
 • 7.2.1 Podstawy prawne, pojęcie prawa podatkowego
 • 7.2.2 Podział podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • 7.2.3 Zasady prawa podatkowego
 • 7.2.4 Elementy konstrukcji podatków
 • 7.2.4.1.Elementy konstrukcji podatków / budowa podatków
 • 7.2.5 Funkcje podatków
 • 7.2.6 Klasyfikacja podatków
 • 7.2.6.1. Podatki państwowe
 • 7.2.6.2.Podatki i opłaty samorządowe
 • 7.2.7 Wybrane zagadnienia z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych "CIT"
 • 7.2.8 . Podatki kosztowe i opłaty
 • 7.2.9. Podstawy z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego
 • 7.3 Podatek od towarów i usług
 • 7.3.1 Informacje związane z podatkiem od towarów i usług "VAT "
 • 7.3.2 Deklaracja VAT – 7, VAT - 27
 • 7.4 Kalendarz informacyjny
 • 7.4.1 Terminy
 • Sporządzenie sprawozdania, deklaracji CIT -8, VAT-7, VAT-27
 • Certyfikowanego Kursu Kadry i Płace od podstaw (kod zawodu 242310, 242307) 
 1. Moduł I Praktyczne naliczanie wynagrodzeń
 2. Moduł II Urlopy wypoczynkowe - przepisy i stosowane zasady naliczania
 3. Moduł III Wynagrodzenia za czas zwolnień z pracy. Praktyka rozliczania umów cywilno-prawnych
 4. Moduł IV Wynagrodzenia za czas choroby i zasiłki w praktyce - przepisy, zasady, uprawnienia
 5. Moduł V Wynagrodzenia za część miesiąca. Prowadzenie rozliczeń podatkowych
 6. Moduł VI Przepisy prawa pracy - obowiązki, uprawnienia, stosowane zasady i dobre praktyki
 • Kurs Płatnik od podstaw

1. Ćwiczenia praktyczne:
zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych:
- płatnika składek /osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
- pracowników,
- zleceniobiorców.
tworzenie dokumentów:
- zgłoszeniowych dla firmy i ubezpieczonych,
- aktualizujących sporządzanie zestawów miesięcznych i imiennych raportów dla ubezpieczonych informacja roczna
- termin i zasady sporządzania.

2. Weryfikacja poprawności dokumentacji ZUS:
- przeglądanie,
- modyfikacja,
- zmiana,
- korekta dokumentów.

3. Wysyłanie dokumentacji do ZUS:
- tworzenie zestawów,
-obsługa dokumentów w zestawach,
-weryfikacja zestawów,
-przesyłanie zestawów do ZUS.

 • Kurs Optima Księgowość od podstaw
 1. Omówienie podstawowych funkcji programu
 2. Założenie nowej bazy danych firmy oraz użytkownika
 3. Wprowadzenie danych firmy
 4. Omówienie konfiguracji firmy
 5. Konfiguracja modułu Kasa/Bank
 6. Omówienie rozliczeń i preliminarza płatności
 7. Omówienie i dostosowanie planu kont
 8. Omówienie zestawień księgowych (bilans i rachunek zysków i strat)
 9. Wprowadzanie i księgowanie bilansu otwarcia
 10. Utworzenie schematów księgowych
 11. Wprowadzanie dokumentów zakupowych i sprzedażowych do rejestru VAT
 12. Przeksięgowanie wprowadzonych dokumentów
 13. Wprowadzanie listy płac
 14. Wprowadzanie wyciągów bankowych i innych dokumentów do bufora
 15. Omówienie dodatkowych funkcji programu - ewidencja przebiegu pojazdu, wynagrodzenia
 16. Omówienie rozrachunków
 17. Przeniesienie dokumentów do ksiąg
 18. Omówienie raportów, obrotów i sald kont, zapisów na kontach
 19. Przeliczanie deklaracji podatkowych
 20. Zamknięcie roku obrotowego
 21. Otwarcie nowego roku obrotowego
 22. Import danych i bilansu z roku poprzedniego
 • Kurs Optima Kadry i Płace od podstaw

1. Moduł Kadry i Płace - informacje ogólne.
2. Zakładanie nowej firmy.
3. Definiowanie okresu płacowego.
4. Wprowadzanie danych osobowych pracowników.
5. Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę (współdziałanie z programem PŁATNIK)
6. Wprowadzanie zdarzeń związanych z absencją pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe).
7. Umowy cywilno - prawne (umowa o dzieło, umowa zlecenie)
8. Rozwiązywanie stosunku pracy.
9. Naliczanie wynagrodzeń.
10. Wydruki list płac oraz innych dokumentów kadrowych .
11. Deklaracje.

 • Kurs Symfonia Finanse i Księgowość od podstaw
 1. Omówienie podstawowych funkcji programu
 2. Utworzenie nowej bazy danych firmy oraz użytkownika
 3. Wprowadzenie danych firmy
 4. Modyfikacja parametrów programu przed rozpoczęciem pracy
 5. Omówienie i dostosowanie planu kont
 6. Omówienie i sprecyzowanie sprawozdań finansowych (bilans i rachunek zysków i strat)
 7. Omówienie kartotek pomocniczych programu (kartoteki kontrahentów, rachunków bankowych, urzędów, pracowników)
 8. Definiowanie rejestrów VAT
 9. Wprowadzanie i zatwierdzanie bilansu otwarcia
 10. Wprowadzanie dokumentów zakupowych i sprzedażowych
 11. Ustawienie wzorców księgowych
 12. Wprowadzanie listy płac
 13. Wprowadzanie wyciągów bankowych i innych dokumentów
 14. Księgowanie dokumentów
 15. Omówienie raportów, obrotów i sald kont, zapisów na kontach
 16. Przeliczanie deklaracji podatkowych
 17. Zamknięcie miesięcy oraz roku obrotowego
 18. Zatwierdzenie roku obrotowego oraz otwarcie nowego
 19. Import danych i bilansu z roku poprzedniego
 • Kurs Symfonia Kadry i Płace od podstaw
 1. Zagadnienia podstawowe - filozofia pracy z systemem.
 2. Prezentacja i omówienie funkcjonalności programu.
 3. Założenie nowej firmy (bazy danych).
 4. Założenie okresów płacowych.
 5. Wprowadzanie danych osobowych pracowników.
 6. Zatrudnianie pracowników - umowa o pracę (zgłoszenie ZUA i współpraca płatnikiem) i czynności z tym związane.
 7. Omówienie zdarzeń związanych z nieobecnością (urlopy, choroby itp.).
 8. Omówienie pozostałych zdarzeń związanych z obsługą pracowników (dodatkowe składniki wynagrodzenia, rozwiązanie stosunku pracy itp).
 9. Wydruk listy płac.
 10. Wprowadzanie wynagrodzeń związanych z umowami cywilnoprawnymi (umowa o dzieło, umowa zlecenia, prawa autorskie, rada nadzorcza).
 11. Naliczanie i zamykanie okresów płacowych.
 12. Wydruki list płac i innych zestawień kadrowo-płacowych, PITy.
 13. Współpraca programu z modułem Finansowo - Księgowym.
 14. Omówienie i prezentacja wydruków i raportów dostępnych w systemie.
  

Metodologia

CO REALNIE DA CI PAKIET "SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO"?

 • PRAKTYCZNĄ WIEDZĘ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY W OBSZARZE KSIĘGOWOŚCI I KADR 

  Kursy połączone w ramach tego pakietu OD PODSTAW, PRAKTYCZNIE I KOMPLEKSOWO przygotują Cię do pracy w zawodzie samodzielnego księgowego. Są one bowiem połączeniem wiedzy z zakresu rachunkowości oraz kadr i płac ze szczególnym naciskiem na prowadzenie nowoczesnych rozliczeń (w ramach pakietu odbędziesz aż 40 godzin zajęć komputerowych!). Uzyskanie tak szerokich umiejętności i kwalifikacji otworzy przed Tobą możliwości pracy zarówno w obszarze rachunkowości, jak i HR.

 •  WSPARCIE PRZEZ 6 MIESIĘCY

  W trakcie wszystkich Kursów otoczymy Cię specjalną OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie. Po każdym z modułów zajęć będziesz otrzymywał podsumowania, dodatkowe materiały (m.in. webinar dot. Sztuczek i trików w MS Excel, które powinieneś znać oraz zadań do przećwiczenia w domu) w formie e-learningu.

 •  INDYWIDUALNE KONSULTACJE

  Swoje postępy w nauce będziesz mógł konsultować z trenerem-praktykiem księgowości podczas 3 H INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI (na spotkanie umówisz się z Działem Szkoleń w dogodnym, weekendowym terminie).


 • SYSTEM SPŁAT W RATACH 0%

Za ten pakiet możesz płacić w 6 równych miesięcznych ratach 0%. Każda rata będzie wynosiła 549 zł (VAT zw.), a Ty nie poniesiesz ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT z tego tytułu. Gdy zapiszesz się na Kurs, poprosimy Cię o wpłatę zaliczki (549 zł), którą po rozpoczęciu zajęć - zaliczmy na poczet pierwszej raty. 


 

CZEGO KONKRETNIE NAUCZYSZ SIĘ NA ZAJĘCIACH?
 •  Przede wszystkim FAKTYCZNIE przygotujesz się do pracy na stanowisku księgowego oraz specjalisty ds. wynagrodzeń i kadr.
 • Poznasz wiele odsłon prowadzenia rozliczeń – od prowadzenia rozrachunków po sprawozdawczość i pracę w specjalistycznych programach komputerowo-księgowych.
 • Na Certyfikowanym Kursie Rachunkowości od podstaw (kod zawodu 331301) zyskasz PRAKTYCZNĄ UMIEJĘTNOŚĆ prowadzenia księgowości spółek prawa handlowego. Będziesz prowadził księgi rachunkowe, sporządzał sprawozdania finansowe, optymalizował podatki.
 •  Zyskasz umiejętność ZARZĄDZANIA FINANSAMI. Na warsztatach rachunkowych przejdziesz całą drogę księgową firmy od dokumentu źródłowego,  jakim jest faktura, po przygotowanie rocznego sprawozdania.
 • Na Certyfikowanym Kursie Kadry i Płac od podstaw nauczysz się prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej firm i instytucji. Na zajęciach rozwiążesz liczne ćwiczenia, przykłady, case study, naliczysz listy płac, zasiłki, rozliczysz składki ZUS, sporządzisz deklaracje podatkowe, wypełnisz druki oraz dokumenty.
 • Na Kursie Płatnika od podstaw poznasz zasady poprawnego prowadzenia rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a na zajęciach z obsługi systemów ERP dowiesz się, jak prowadzić komputerową księgowość, a także rozliczenia kadrowo-płacowe programie Optima i Symfonia.
 • Ten Pakiet zawiera aż 40 h ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, które są prowadzone od podstaw. Na każdym kursie komputerowym pod trenera będziesz samodzielnie wykonywał wszystkie ćwiczenia – od założenia baz po końcowe rozliczenia. Podczas tych zajęć będziesz pracował na biznesowym laptopie z oryginalną, edukacyjną wersją każdego oprogramowania. 
 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności CENIONE PRZEZ PRACODAWCÓW
 • Na każdym z Kursów otrzymasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY, które będziesz mógł WYKORZYSTAĆ W PRACY


ZYSKAJ UZNANIE NA RYNKU PRACY

W naszych szkoleniach brali udział pracownicy znanych firm prywatnych i instytucji publicznych, m.in. Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o., Narodowe Centrum Nauki, IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o., Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, PZU Życie S.A., Uniwersytet Jagielloński, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i wielu innych. Otrzymaliśmy liczne referencje i rekomendacje (sprawdź na: www.taxconsilium.com). 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ


Na wykorzystanie PAKIETU masz 6 miesięcy.
W tym czasie będziesz mógł wybrać najlepsze dla Ciebie terminy zajęć.
Kursy organizujemy zarówno w weekendy, jak i w tygodniu.
Aby ustalić harmonogram, skontaktuj się z Działem Szkoleń Tax Consilium.CHĘTNIE ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA


Jeśli masz dodatkowe pytania, nie wahaj się, zadzwoń do nas lub przyjdź, aby uzyskać wszystkie informacje, których potrzebujesz. Podczas BEZPŁATNEGO SPOTKANIA z doradcami Tax Consilium poznasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania: "Od czego zacząć i jak zbudować karierę w rachunkowości?", "Jakie umiejętności muszę posiadać, aby osiągnąć sukces w branży?","Jaki Kurs jest dla mnie najlepszy?", "Jaką wiedzę muszę zdobyć, aby rozwinąć swój biznes?", "Jak zaplanować swoją edukację w zakresie rachunkowości i finansów?".

Eksperci Tax Consilium przygotowali dla Ciebie artykuły, dzięki którym będziesz mógł wybrać najlepsze dla Ciebie szkolenie. Polecamy Ci m.in.:

 • Jaki Kurs księgowy jest najlepszy?
Księgowość czy kary - co wybrać?
Ucz się i nawiązuj kontakty. O tym, jak budować sieć znajomości na szkoleniach
Jesteś przedsiębiorcą? Musisz się uczyć!
W kadrach dokumentujemy czyjeś życie - wywiad z p. Wiktorią Kuczmańską
O tym dlaczego w księgowości markę tworzą ludzie - rozmowa z p. Marią Chochorek
Księgowy... czyli kto? Programy księgowe - co warto wiedzieć?


Jesteśmy firmą, która narodziła się z marzeń, pasji i chęci dzielenia się wiedzą. Prowadzimy biuro rachunkowe, a także organizujemy certyfikowane kursy z zakresu nowoczesnej rachunkowości, kadr i płac, podatków. Uczymy praktycznej, biznesowej księgowości, tzn. tego, w czym jesteśmy najlepsi. Kształcimy umiejętności, dzięki czemu szybko staliśmy się liderem na małopolskim rynku szkoleń finansowych. Współpracujemy tylko ze specjalistami-praktykami: ekonomistami, księgowymi, prawnikami, ekspertami IT, prawnikami, przedstawicielami instytucji i dyplomatami. Uważamy, że markę tworzą ludzie. Dlatego Tax Consilium Sp. z o.o. to nie tylko firma, ale przede wszystkim osoby, które ją budują.


Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 56

3 294,00 zł + VAT (zw.)

v
Zaczyna się za:

Miejsce i termin szkolenia

 • Tax Consilium Sp. z o.o.
 • Rynek Główny 30/37 31-010 Kraków
 • Termin:   03.02.2018 09:00 - 05.05.2018 15:00
 • Zaczyna się za:  10d 18h 29m
 • Cena netto: 3 294,00 zł
 • Trenerzy:

 • Maria Chochorek

 • Wojciech Madej

 • Wiktoria Kuczmańska

 • Iwona Biernat-Baran

 • Jacek Adamczak

Tax Consilium Sp. z o.o.

Rynek Główny 30/37, 31-010 Kraków

tel: 12 623 73 43

email: marketing@taxconsilium.com