Kraków
Rachunkowość
Otwarte
Nr szkolenia 1295

PAKIET KURSÓW SAMODZIELNY KSIĘGOWY

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia


PAKIET SAMODZIELNY KSIĘGOWY SKŁADA SIĘ Z 7 KURSÓW:

 • Certyfikowanego Kursu Rachunkowości od podstaw (kod zawodu 331301) 56 h
 • Certyfikowanego Kursu Kadry i Płace od podstaw (kod zawodu 242310, 242307) 48 h
 • Kurs Płatnik od podstaw (8h)
 • Kurs Optima Księgowość od podstaw (8h)
 • Kurs Optima Kadry i Płace od podstaw (8h)
 • Kurs Symfonia Finanse i Księgowość od podstaw (8h)
 • Kurs Symfonia Kadry i Płace od podstaw (8h)

 

POTWIERDŹ SWOJE PRZYGOTOWANIE DO PRACY
W ZAWODZIE SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGOUZYSKAJ 3 CERTYFIKATY Z KODAMI ZAWODU

Księgowy kod zawodu 331301,
Specjalista ds. wynagrodzeń kod zawodu 242310
oraz Specjalista ds. kadr kod zawodu 242307
według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS
oraz 7 ZAŚWIADCZEŃ MEN


TEN PAKIET JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE

 • jeśli nie posiadasz wiedzy z zakresu księgowości oraz kadr i płac
  KURSY PROWADZONE SĄ OD PODSTAW
 • posiadasz niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie, chcesz pogłębić swoją wiedzę i zyskać potwierdzenie swoich kompetencji
 • chcesz rozpocząć pracę w działach finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, biurach rachunkowych, firmach lub instytucjach
 • prowadzisz swoją firmę i chciałbyś efektywniej zarządzać jej finansami i pracownikami
 • chcesz realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy
 • posiadasz co najmniej średnie wykształcenie
 • czujesz potrzebę ciągłego rozwoju, podnoszenia zawodowych kwalifikacji
 • rozumiesz istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej


         
RATY 0%   PAKIET ZNIŻEK   AKREDYTACJA  
                       
6 miesięcy x 490 zł   10% zniżki 
dla studentów 
5% zniżki
przy zapisie 2 os.
  Nasze Kursy posiadają 
Akredytację 
Kuratorium 
Oświaty
 


Cel szkolenia

DZIĘKI SZKOLENIU ZWIĘKSZYSZ

 • Swoje KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE I ZARZĄDCZE
 • PRZEWAGĘ na rynku pracy i w biznesie
 • UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE (otrzymasz dostęp do biblioteki z zakresu rachunkowości, podatków, zarządzania, komunikacji, przywództwa, kompetencji miękkich i innych)
 • Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu


DZIĘKI SZKOLENIU ZYSKASZ

 • PRAKTYCZNĄ UMIEJĘTNOŚĆ prowadzenia księgowości spółek prawa handlowego oraz prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej polskich firm
 • Umiejętność OBSŁUGI SYSTEMÓW ERP
 • MERYTORYCZNĄ wiedzę cenioną na rynku pracy
 • 3 h INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI
 • OPIEKĘ DORADCY (będziesz otrzymywał podsumowania modułów i dodatkowe materiały)
 • Możliwość odrobienia zajęć wg Regulaminu
 • 50 DNI OPIEKI POSZKOLENIOWEJ
 • Autorskie materiały szkoleniowe i zbiory przepisów
 • Przynależność do biznesowej społeczności Tax Consilium


DZIĘKI SZKOLENIU OTRZYMASZ

 • CERTYFIKAT KSIĘGOWEGO kod zawodu 331301 wg klasyfikacji MPiPS*
 • CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ oraz SPECJALISTY DS. KADR kody zawodów 242310, 242307 według klasyfikacji MPiPS*
 • ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Rachunkowości od podstaw zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Kadry i Płace od podstaw zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • 5 ZAŚWIADCZEŃ MEN o ukończeniu Kursów z obsługi programów Płatnik, Symfonia Kadry i Płace, Symfonia Finanse i Księgowość, Optima Kadry i Płace, Optima Księgowość zgodnych z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • Pakiety szkoleniowe (notatniki, długopisy, ołówki, torby)
 • 200 zł zniżki na Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych
 • 200 zł zniżki na Certyfikowany Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych i inne rabaty

To szkolenie przygotuje Cię do certyfikacji: CERTYFIKAT KSIĘGOWEGO kod zawodu 331301 wg klasyfikacji MPiPS*, CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ oraz SPECJALISTY DS. KADR kody zawodów 242310, 242307 według klasyfikacji MPiPS* Tax Consilium Sp. z o.o.

Dzięki zajęciom z praktykami biznesu zdobędziesz umiejętności potrzebne do pracy SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO. Twoje przygotowanie potwierdzi zdanie egzaminów przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium i zdobycie CERTYFIKATU KSIĘGOWEGO z kodem zawodu 331301, CERTYFIKATU SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ oraz SPECJALISTY DS. KADR z kodami zawodu 242310, 242307 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Egzaminy mają formę praktycznych zadań (analogiczne omawiane na zajęciach). Aby uzyskać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Co ważne, egzaminy nie są obowiązkowe, nie pobieramy również za nie żadnych dodatkowych opłat(nawet jeśli podejdziesz do nich kilka razy). Możesz także z nich zrezygnować. W takim przypadku otrzymasz ZAŚWIADCZENIA MEN potwierdzające ukończenie Kursów zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Jeśli jednak zdasz egzaminy, otrzymasz zarówno ZAŚWIADCZENIA MEN, jak i CERTYFIKATY.

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Finanse i bankowość
HR - Zasoby ludzkie
Kadra zarządzająca
Księgowość i podatki

TEN PAKIET JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE - jeśli nie posiadasz wiedzy z zakresu księgowości oraz kadr i płac KURSY PROWADZONE SĄ OD PODSTAW - posiadasz niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie, chcesz pogłębić swoją wiedzę i zyskać potwierdzenie swoich kompetencji - chcesz rozpocząć pracę w działach finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, biurach rachunkowych, firmach lub instytucjach - prowadzisz swoją firmę i chciałbyś efektywniej zarządzać jej finansami i pracownikami - chcesz realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy - posiadasz co najmniej średnie wykształcenie - czujesz potrzebę ciągłego rozwoju, podnoszenia zawodowych kwalifikacji - rozumiesz istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej

Korzyści dla firmy

Zwiększenie kompetencji i umiejętności biznesowych i zarządczych
Umiejętności biznesowe

Korzyści dla uczestnika

Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu
Merytoryczna wiedza ceniona na rynku pracy
Przewaga na rynku pracy i w biznesie

Plan szkolenia

POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU

Sprawdź pełny program


 • CERTYFIKOWANY Kurs Rachunkowości od podstaw (kod zawodu 331301)
 1. Podstawowe pojęcia w rachunkowości
 2. Ewidencja księgowa
 3. Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia
 4. Przychody i koszty w przedsiębiorstwie
 5. Ewidencja rozrachunków
 6. Obrót towarowy i materiałowy w przedsiębiorstwie
 7. Wycena składników majątkowych przedsiębiorstwa
 8. Lista płac
 9. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 10. Sprawozdanie Finansowe przedsiębiorstwa
 11. Elementy Prawa podatkowego
 • Certyfikowanego Kursu Kadry i Płace od podstaw (kod zawodu 242310, 242307) 
 1. Moduł I Praktyczne naliczanie wynagrodzeń
 2. Moduł II Urlopy wypoczynkowe - przepisy i stosowane zasady naliczania
 3. Moduł III Wynagrodzenia za czas zwolnień z pracy. Praktyka rozliczania umów cywilno-prawnych
 4. Moduł IV Wynagrodzenia za czas choroby i zasiłki w praktyce - przepisy, zasady, uprawnienia
 5. Moduł V Wynagrodzenia za część miesiąca. Prowadzenie rozliczeń podatkowych
 6. Moduł VI Przepisy prawa pracy - obowiązki, uprawnienia, stosowane zasady i dobre praktyki
 • Kurs Płatnik od podstaw

1. Ćwiczenia praktyczne:
zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych:
- płatnika składek /osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
- pracowników,
- zleceniobiorców.
tworzenie dokumentów:
- zgłoszeniowych dla firmy i ubezpieczonych,
- aktualizujących sporządzanie zestawów miesięcznych i imiennych raportów dla ubezpieczonych informacja roczna
- termin i zasady sporządzania.

2. Weryfikacja poprawności dokumentacji ZUS:
- przeglądanie,
- modyfikacja,
- zmiana,
- korekta dokumentów.

3. Wysyłanie dokumentacji do ZUS:
- tworzenie zestawów,
-obsługa dokumentów w zestawach,
-weryfikacja zestawów,
-przesyłanie zestawów do ZUS.

 • Kurs Optima Księgowość od podstaw
 1. Omówienie podstawowych funkcji programu
 2. Założenie nowej bazy danych firmy oraz użytkownika
 3. Wprowadzenie danych firmy
 4. Omówienie konfiguracji firmy
 5. Konfiguracja modułu Kasa/Bank
 6. Omówienie rozliczeń i preliminarza płatności
 7. Omówienie i dostosowanie planu kont
 8. Omówienie zestawień księgowych (bilans i rachunek zysków i strat)
 9. Wprowadzanie i księgowanie bilansu otwarcia
 10. Utworzenie schematów księgowych
 11. Wprowadzanie dokumentów zakupowych i sprzedażowych do rejestru VAT
 12. Przeksięgowanie wprowadzonych dokumentów
 13. Wprowadzanie listy płac
 14. Wprowadzanie wyciągów bankowych i innych dokumentów do bufora
 15. Omówienie dodatkowych funkcji programu - ewidencja przebiegu pojazdu, wynagrodzenia
 16. Omówienie rozrachunków
 17. Przeniesienie dokumentów do ksiąg
 18. Omówienie raportów, obrotów i sald kont, zapisów na kontach
 19. Przeliczanie deklaracji podatkowych
 20. Zamknięcie roku obrotowego
 21. Otwarcie nowego roku obrotowego
 22. Import danych i bilansu z roku poprzedniego
 • Kurs Optima Kadry i Płace od podstaw

1. Moduł Kadry i Płace - informacje ogólne.
2. Zakładanie nowej firmy.
3. Definiowanie okresu płacowego.
4. Wprowadzanie danych osobowych pracowników.
5. Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę (współdziałanie z programem PŁATNIK)
6. Wprowadzanie zdarzeń związanych z absencją pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe).
7. Umowy cywilno - prawne (umowa o dzieło, umowa zlecenie)
8. Rozwiązywanie stosunku pracy.
9. Naliczanie wynagrodzeń.
10. Wydruki list płac oraz innych dokumentów kadrowych .
11. Deklaracje.

 • Kurs Symfonia Finanse i Księgowość od podstaw
 1. Omówienie podstawowych funkcji programu
 2. Utworzenie nowej bazy danych firmy oraz użytkownika
 3. Wprowadzenie danych firmy
 4. Modyfikacja parametrów programu przed rozpoczęciem pracy
 5. Omówienie i dostosowanie planu kont
 6. Omówienie i sprecyzowanie sprawozdań finansowych (bilans i rachunek zysków i strat)
 7. Omówienie kartotek pomocniczych programu (kartoteki kontrahentów, rachunków bankowych, urzędów, pracowników)
 8. Definiowanie rejestrów VAT
 9. Wprowadzanie i zatwierdzanie bilansu otwarcia
 10. Wprowadzanie dokumentów zakupowych i sprzedażowych
 11. Ustawienie wzorców księgowych
 12. Wprowadzanie listy płac
 13. Wprowadzanie wyciągów bankowych i innych dokumentów
 14. Księgowanie dokumentów
 15. Omówienie raportów, obrotów i sald kont, zapisów na kontach
 16. Przeliczanie deklaracji podatkowych
 17. Zamknięcie miesięcy oraz roku obrotowego
 18. Zatwierdzenie roku obrotowego oraz otwarcie nowego
 19. Import danych i bilansu z roku poprzedniego
 • Kurs Symfonia Kadry i Płace od podstaw
 1. Zagadnienia podstawowe - filozofia pracy z systemem.
 2. Prezentacja i omówienie funkcjonalności programu.
 3. Założenie nowej firmy (bazy danych).
 4. Założenie okresów płacowych.
 5. Wprowadzanie danych osobowych pracowników.
 6. Zatrudnianie pracowników - umowa o pracę (zgłoszenie ZUA i współpraca płatnikiem) i czynności z tym związane.
 7. Omówienie zdarzeń związanych z nieobecnością (urlopy, choroby itp.).
 8. Omówienie pozostałych zdarzeń związanych z obsługą pracowników (dodatkowe składniki wynagrodzenia, rozwiązanie stosunku pracy itp).
 9. Wydruk listy płac.
 10. Wprowadzanie wynagrodzeń związanych z umowami cywilnoprawnymi (umowa o dzieło, umowa zlecenia, prawa autorskie, rada nadzorcza).
 11. Naliczanie i zamykanie okresów płacowych.
 12. Wydruki list płac i innych zestawień kadrowo-płacowych, PITy.
 13. Współpraca programu z modułem Finansowo - Księgowym.
 14. Omówienie i prezentacja wydruków i raportów dostępnych w systemie.
  

Metodologia


ZDAJ EGZAMIN TAX CONSILIUM I UZYSKAJ POTWIERDZENIE SWOICH KWALIFIKACJI
 

Dzięki zajęciom z praktykami biznesu zdobędziesz umiejętności potrzebne do pracy SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO. Twoje przygotowanie potwierdzi zdanie egzaminów przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium i zdobycie CERTYFIKATU KSIĘGOWEGO z kodem zawodu 331301, CERTYFIKATU SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ oraz SPECJALISTY DS. KADR z kodami zawodu 242310, 242307 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Egzaminy mają formę praktycznych zadań (analogiczne omawiane na zajęciach). Aby uzyskać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Co ważne, egzaminy nie są obowiązkowe, nie pobieramy również za nie żadnych dodatkowych opłat(nawet jeśli podejdziesz do nich kilka razy). Możesz także z nich zrezygnować. W takim przypadku otrzymasz ZAŚWIADCZENIA MEN potwierdzające ukończenie Kursów zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Jeśli jednak zdasz egzaminy, otrzymasz zarówno ZAŚWIADCZENIA MEN, jak i CERTYFIKATY.NAUCZ SIĘ OBSŁUGI NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW ERP
 

Pakiet zawiera aż 40 h ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH z obsługi specjalistycznych systemów finansowo-księgowych: Comarch ERP Optima Księgowość, Symfonia Finanse i Księgowość, kadrowo-płacowych: Comarch ERP Optima Kadry i Płace, Symfonia Kadry i Płace oraz programu Płatnik. Wszystkie te zajęcia są prowadzone od podstaw.

Na każdym kursie komputerowym pod trenera będziesz samodzielnie wykonywał wszystkie ćwiczenia - od założenia baz po końcowe rozliczenia. Podczas tych zajęć będziesz pracował na biznesowym laptopie z oryginalną, edukacyjną wersją każdego oprogramowania. Jako praktycy biznesu współpracujemy z ich producentami, jesteśmy również rekomendowanym partnerem firmy Sage Sp. z o.o.

ZYSKAJ KOMPLEKSOWĄ EDUKACJĘ
 

Według najnowszych badań najefektywniejsze jest uczenie poprzez feedback ekspercki, tj. połączenie praktycznych ćwiczeń i stałej opieki mentora, który będzie monitorował Twoje efekty i nadzorował Twoje postępy. W trakcie całego Kursu i miesiąc po jego zakończeniu (w ramach e-mailowej opieki poszkoleniowej) otoczymy Cię specjalną OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie. Po każdym z modułów otrzymasz podsumowanie zajęć, dodatkowe materiały i zadania. W trakcie Kursów swoje postępy będziesz mógł na bieżąco konsultować z trenerami podczas zajęć. Dodatkowo otrzymasz od nas 3 h INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI z praktykiem rachunkowości (na to spotkanie umówisz się z Działem Szkoleń w dogodnym dla Ciebie terminie).

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom organizacyjnym skorzystasz z szerokich MOŻLIWOŚCI NETWORKINGOWYCH. W Tax Consilium stawiamy na budowanie społeczności biznesowych i kształcenie umiejętności zarządczych. Dodatkowo nie stracisz żadnych zajęć - jeśli będziesz potrzebował pomocy, pomożemy Ci nadrobić zaległości i zapewnimy BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie. Nie dopuszczamy możliwości odrabiania zajęć komputerowych. Jeśli jednak zaproponowane przez nas terminy Ci nie odpowiadają, zgłoś nam to podczas zapisu. Dostosujemy harmonogram zajęć komputerowych do Twoich potrzebSKORZYSTAJ ZE WSPARCIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU


Po Kursie otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ. Aż przez 50 DNI nasi Trenerzy będą do Twojej dyspozycji.Jeśli będziesz miał pytania lub wątpliwości związane z programem Kursu, pomożemy Ci je rozwiązać. Przydzielimy Ci również specjalne zniżki i rabaty na udział w kolejnych Kursach: otrzymasz 200 zł zniżki na Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (kod zawodu 241103), 200 zł zniżki Certyfikowany Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych (kod zawodu 242310, 242307) oraz 5% na drugi i 10% rabatu na trzeci (i każdy kolejny) Kurs w Tax Consilium. Zapoznaj się ze ŚCIEŻKAMI EDUKACYJNYMI TAX CONSILIUM, jakie dla Ciebie przygotowaliśmy.


ZYSKAJ UZNANIE NA RYNKU PRACY

 

W naszych szkoleniach brali udział pracownicy znanych firm prywatnych i instytucji publicznych, m.in. Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o., Narodowe Centrum Nauki, IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o., Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, PZU Życie S.A., Uniwersytet Jagielloński, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i wielu innych. Otrzymaliśmy liczne referencje i rekomendacje (sprawdź na: www.taxconsilium.com). 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ


Na wykorzystanie PAKIETU masz 6 miesięcy.
W tym czasie będziesz mógł wybrać najlepsze dla Ciebie terminy zajęć.
Kursy organizujemy zarówno w weekendy, jak i w tygodniu.
Aby ustalić harmonogram, skontaktuj się z Działem Szkoleń Tax Consilium. • wypełnij zgłoszenie on-line na stronie www.taxconsilium.com
 • napisz e-mail na adres: szkolenia@taxconsilium.com
 • zadzwoń pod nr: 12 623 73 43
 • lub zgłoś się osobiście: Al. Z. Krasińskiego 9/4, 31-111 Kraków
  Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00


CHĘTNIE ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA


Jeśli masz dodatkowe pytania, nie wahaj się, zadzwoń do nas lub przyjdź, aby uzyskać wszystkie informacje, których potrzebujesz. Podczas BEZPŁATNEGO SPOTKANIA z doradcami Tax Consilium poznasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania: "Od czego zacząć i jak zbudować karierę w rachunkowości?", "Jakie umiejętności muszę posiadać, aby osiągnąć sukces w branży?","Jaki Kurs jest dla mnie najlepszy?", "Jaką wiedzę muszę zdobyć, aby rozwinąć swój biznes?", "Jak zaplanować swoją edukację w zakresie rachunkowości i finansów?".

Eksperci Tax Consilium przygotowali dla Ciebie artykuły, dzięki którym będziesz mógł wybrać najlepsze dla Ciebie szkolenie. Polecamy Ci m.in.:

 • Jaki Kurs księgowy jest najlepszy?
 • Księgowość czy kary - co wybrać?
 • Ucz się i nawiązuj kontakty. O tym, jak budować sieć znajomości na szkoleniach
 • Jesteś przedsiębiorcą? Musisz się uczyć!
 • W kadrach dokumentujemy czyjeś życie - wywiad z p. Wiktorią Kuczmańską
 • O tym dlaczego w księgowości markę tworzą ludzie - rozmowa z p. Marią Chochorek
 • Księgowy... czyli kto?
 • Programy księgowe - co warto wiedzieć?


Jesteśmy firmą, która narodziła się z marzeń, pasji i chęci dzielenia się wiedzą. Prowadzimy biuro rachunkowe, a także organizujemy certyfikowane kursy z zakresu nowoczesnej rachunkowości, kadr i płac, podatków. Uczymy praktycznej, biznesowej księgowości, tzn. tego, w czym jesteśmy najlepsi. Kształcimy umiejętności, dzięki czemu szybko staliśmy się liderem na małopolskim rynku szkoleń finansowych. Współpracujemy tylko ze specjalistami-praktykami: ekonomistami, księgowymi, prawnikami, ekspertami IT, prawnikami, przedstawicielami instytucji i dyplomatami. Uważamy, że markę tworzą ludzie. Dlatego Tax Consilium Sp. z o.o. to nie tylko firma, ale przede wszystkim osoby, które ją budują.


Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 27

Szkolenie zakończone

25.10.2017 Kraków

Tax Consilium Sp. z o.o.

al. Z. Krasińskiego 9/4, 31-111 Kraków

tel: 12 623 73 43

email: marketing@taxconsilium.com