Katowice
Rachunkowość
Otwarte
Nr szkolenia 2373

Organizacja i technika prowadzenia inwentaryzacji składników majątku

0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Ustawa o rachunkowości nakłada na jednostki obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku. Opisuje przedmiot inwentaryzacji oraz metody, terminy i częstotliwość jej przeprowadzania. Nie wspomina o organizacji, technikach czy zasadach inwentaryzacji. Sprawne dokonanie inwentaryzacji wymaga wyznaczenia osób odpowiedzialnych za organizację inwentaryzacji, powołania organów inwentaryzacyjnych i przypisania im kompetencji. Wyniki inwentaryzacji rzeczowych składników majątku czasami wymagają rozliczenia osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie. W czasie szkolenia omówione będą również sposoby ewidencji księgowej różnic inwentaryzacyjnych oraz najnowsze metody przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku w drodze spisu z natury. Zagadnienia szkolenia poparte są przykładami wynikającymi z wieloletnich doświadczeń oraz przyjętych zwyczajowo sposobów postępowania. 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień wynikających z obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji, poznanie zakresu rzeczowego składników podlegających inwentaryzacji, metod, terminów i częstotliwości przeprowadzenia inwentaryzacji, ustalenie podziału kompetencji między osoby uczestniczące w inwentaryzacji, rzetelne i sprawne przeprowadzenie inwentaryzacji, rozliczenie spisu majątku oraz wyszczególnienie wniosków poinwentaryzacyjnych jako ważnych wskazówek na przyszłość.  

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Prawo

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, pracowników działów księgowości, pracowników działów organizacyjno-administracyjnych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz innych osób realizujących zadania z zakresu inwentaryzacji składników majątku.

Korzyści dla firmy

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień wynikających z obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji, poznanie zakresu rzeczowego składników podlegających inwentaryzacji, metod, terminów i częstotliwości przeprowadzenia inwentaryzacji, ustalenie podziału kompetencji między osoby uczestniczące w inwentaryzacji, rzetelne i sprawne przeprowadzenie inwentaryzacji, rozliczenie spisu majątku oraz wyszczególnienie wniosków poinwentaryzacyjnych jako ważnych wskazówek na przyszłość.

Korzyści dla uczestnika

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień wynikających z obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji, poznanie zakresu rzeczowego składników podlegających inwentaryzacji, metod, terminów i częstotliwości przeprowadzenia inwentaryzacji, ustalenie podziału kompetencji między osoby uczestniczące w inwentaryzacji, rzetelne i sprawne przeprowadzenie inwentaryzacji, rozliczenie spisu majątku oraz wyszczególnienie wniosków poinwentaryzacyjnych jako ważnych wskazówek na przyszłość.

Plan szkolenia

część I

 1. Definicja inwentaryzacji
 2. Cel i przedmiot inwentaryzacji
 3. Metody inwentaryzacji
 4. Formy, rodzaje i techniki inwentaryzacji

część II

 1. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji
 2. Zasady inwentaryzacji
 3. Przygotowanie do inwentaryzacji
 4. Instrukcje, regulaminy i zarządzenia dotyczące inwentaryzacji
 5. Podział zadań między osoby uczestniczące w inwentaryzacji

część III 

 1. Planowanie czynności inwentaryzacyjnych – harmonogram inwentaryzacji
 2. Wyłonienie organów do przeprowadzenia inwentaryzacji
 3. Przeszkolenie osób biorących udział w pracach inwentaryzacyjnych
 4. Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej

część IV

 1. Spis z natury – zadanie dla Komisji Spisowej
 2. Etapy inwentaryzacji
 3. Kontrola poprawności przebiegu spisu
 4. Zakończenie spisu z natury

część V

 1. Przekazanie arkuszy spisowych Komisji Inwentaryzacyjnej
 2. Rozliczenie Inwentaryzacji
 3. Weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych
 4. Kompensaty niedoborów z nadwyżkami

część VI 

 1. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
 2. Ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych
 3. Wnioski poinwentaryzacyjne – cel ich sporządzenia
 4. Najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w toku inwentaryzacji

część VII

 1. Inwentaryzacja a odpowiedzialność materialna wynikająca z Kodeksu pracy
 2. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
 3. Tryb i zasady powierzenia mienia określone w Kodeksie pracy
 4. Ważne terminy przeprowadzenia inwentaryzacji w przypadkach zmian w umowie współodpowiedzialności materialnej a inwentaryzacja 

część VIII 

 1. Nowoczesne metody przeprowadzania spisu z natury
 2. Narzędzia wspomagające automatyczną inwentaryzację
 3. Kod kreskowy – zasada działania, rodzaje, zastosowanie
 4. Urządzenia odczytujące
 5. RFID – system kontroli przepływu towarów,
 6. Przykłady zastosowań  RFID

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 44
Pozostałe umiejętności rozwijane na szkoleniu:

590,00 zł + VAT (23%)

v
Zaczyna się za:

Miejsce i termin szkolenia

 • Wrocław
 • 50-001 Wrocław
 • Termin:   06.02.2019 09:00 - 06.02.2019 16:00
 • Zaczyna się za:  44d 16h 14m
 • Cena netto: 590,00 zł
 • Zakresy cenowe: 
  • 3: 460,00 zł
  • 2: 480,00 zł
  • 1: 590,00 zł
 • Trenerzy:

 • Anna Król-Błażejewska

Lernum

WARSZAWSKA, 10A, 74-200 Pyrzyce

tel: 733555813

email: szkolenia@lernum.pl