Cała Polska
Prawo ogólne
Otwarte
Nr szkolenia 2992

Ochrona danych osobowych w aspekcie praktycznym

0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Nauczysz się:

Opis szkolenia

Szkolenie w wersji on-line na platformie Microsoft Teams

Szkolenie skierowane jest wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się czynnościami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych zatrudnionymi zarówno w administracji publicznej jak i w firmach prywatnych. Podczas szkolenia zostaną omówione zasady przetwarzania danych osobowych zgodne z obowiązującymi przepisami. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę, która pozwoli im na przygotowanie dokumentów wewnętrznych zawierających procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych w jednostce. Szkolenie ma za zadanie wskazać właściwy sposób wypełnienia obowiązków, które spoczywają na Administratorze Danych Osobowych, min. obowiązku informacyjnego. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili samodzielnie stworzyć umowy powierzenia danych osobowych oraz określić status jednostki względem przetwarzanych danych osobowych (procesor, administrator, współadministrator)
Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Administracja

Szkolenie skierowane jest wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się czynnościami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych zatrudnionymi zarówno w administracji publicznej jak i w firmach prywatnych.

Korzyści dla firmy

Podniesienie kwalifikacji pracowników.

Korzyści dla uczestnika

Szkolenie ma za zadanie wskazać właściwy sposób wypełnienia obowiązków, które spoczywają na Administratorze Danych Osobowych, min. obowiązku informacyjnego. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili samodzielnie stworzyć umowy powierzenia danych osobowych oraz określić status jednostki względem przetwarzanych danych osobowych (procesor, administrator, współadministrator)

Plan szkolenia

- Pojęcie danych osobowych na tle obowiązujących przepisów prawa.

- Najważniejsze pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych - przetwarzanie, naruszenie ochrony danych osobowych, profilowanie, dane biometryczne.

- Obowiązki ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH względem przetwarzanych danych.

- Czym jest i jak należy wypełnić obowiązek informacyjny?

- Czym jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

- Inne niż zgoda podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych.

- Czym jest analiza ryzyka i jak należy ją przeprowadzić?

- Jak właściwie zabezpieczyć dane osobowe?

- Zabezpieczenia fizyczne i informatyczne – jakie i kiedy stosować.

- Monitoring wizyjny – kiedy jest dopuszczalny?

- Monitoring GPS – czy jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

- Procedury wewnętrzne w jednostce/firmie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

- Kim jest podmiot przetwarzający?

- Różnica pomiędzy procesorem, administratorem i współadministratorem.

- Jak skonstruować umowę powierzenia danych osobowych.

- Rola Inspektora Ochrony Danych Osobowych – kiedy jest obligatoryjny.

- Odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych.

- Rola organu nadzorczego w procesie ochrony danych osobowych.

- Kontrole organu nadzorczego – jak się przygotować, zakres kontroli, kary administracyjne.

- Pytania uczestników.

- Podsumowanie szkolenia.


Metodologia

Szkolenie w formie wykładu prowadzone w oparciu o autorskie materiały prowadzącego w wersji elektronicznej.  Podczas szkolenia około 60 procent zajęć będzie miało charakter praktyczny. 

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 69
Pozostałe umiejętności rozwijane na szkoleniu:

202,43 zł + VAT (23%)

v
Zaczyna się za:

Miejsce i termin szkolenia

  • Cała Polska
  • Termin:   20.04.2021 09:00 - 20.04.2021 14:00
  • Zaczyna się za:  2d 5h 11m
  • Cena netto: 202,43 zł

ATAI MARCIN SOBOTA

Kącka 14, 05-462 Wiązowna

tel: 534659991

email: szkolenia@atai.pl