Wrocław
Lean Management
Otwarte
Nr szkolenia 2831

Logistyka UR, czyli zarządzanie częściami zamiennymi

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Redukcja wartości magazynu części zamiennych oraz usprawnienie zarządzania

Przyjęte jest, że Utrzymanie Ruchu obsługuje Produkcję mając na uwadze skuteczność podejmowanych działań, jakość usług, terminowość wykonania usług oraz niskie koszty podejmowanych działań. Jednak aby te cele zostały spełnione, Utrzymanie Ruchu potrzebuje odpowiedniego zaplecza, aby móc realizować swoje działania. Całe zaplecze, o którym mowa, to część efektywnie działającej logistyki obsługującej służby utrzymania ruchu, czyli Logistyka UR.

W obecnych czasach dosyć rzadko zwraca się uwagę na proces logistyczny w obszarze utrzymania ruchu. Jedynym aspektem, na który firmy zwracają uwagę są zapasy części zamiennych. Jednakże poziom zapasów części zamiennych jest niejako skutkiem prowadzonej polityki w obszarze systemu zarządzania Logistyką UR. Ważnym elementem jest sformułowanie odpowiedniej strategii zarządzania zaczynając od: Planowania, Organizowania, aż po Kierowanie i Kontrolowanie poszczególnych procesów i podprocesów logistycznych. Odpowiedni system zarządzania logistyką UR w sposób pośredni wpływa na poprawę wyników operacyjnych przedsiębiorstwa poprzez wzrost niezawodności środków trwałych.

Warsztaty Logistyka UR mają na celu zmianę modelu zarządzania częściami zamiennymi w UR z magazynowo – kosztowego w model procesowy mający na celu zarządzanie całym łańcuchem dostaw części zamiennych w przedsiębiorstwie. Wymierne kwantyfikatory mierzące efektywność funkcjonowania procesu logistycznego w utrzymaniu ruchu to Terminowość, Jakość i Cena dostarczanych materiałów i części zamiennych. Połączenie aspektów logistycznych z systemami technicznymi, które zarządzane są przez pracowników, wykorzystanie właściwych narzędzi w celu wydłużania czasu życia części zamiennych oraz obniżenie kosztów zakupu, magazynowania i dystrybucji materiałów i części zamiennych to cele nadrzędne warsztatów.

Program Logistyka UR adresowany jest do osób odpowiedzialnych za zarządzanie częściami zamiennymi, zakupy części zamiennych, magazyny części zamiennych oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką ciągłego doskonalenia w obsłudze technicznej z działów: Technologicznego, Produkcji, Utrzymania Ruchu, Jakości.

Cel szkolenia

Podczas 2 dni warsztatów dowiedzą się Państwo:

 
– W jaki sposób skutecznie zarządzać łańcuchem dostaw części zamiennych?

– Jak ocenić system zarządzania zakupami i gospodarką magazynową w UR?

– Jakimi wskaźnikami opisać poszczególne procesy logistyki UR?

– W jaki sposób zredukować koszty magazynowania części zamiennych?

– Jak w praktyczny sposób wykorzystać narzędzia analizy statystycznej?

– W jaki sposób obliczyć poziomy zapasów części zamiennych i jak je kontrolować?

– Według jakiej metody wyznaczyć części krytyczne?

– Jak radzić sobie z zapasami nierotującymi?

– Jak zorganizować magazyn techniczny aby podnieść efektywność techników UR?

– W jaki sposób zorganizować magazyny konsygnacyjne?

– Na czym polega outsourcing zarządzania częściami zamiennymi?

– Jak wykorzystać narzędzia informatyczne w obszarze gospodarki magazynowej?

– Jak poprowadzić proces optymalizacyjny systemu zarządzania częściami zamiennymi?

– Jakich narzędzi użyć w ocenie zasadności utrzymywania zapasów części zamiennych?

– Dlaczego analiza niezawodnościowa części zamiennych jest ważna w aspekcie redukcji
kosztów?

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Produkcja i przemysł: serwis i utrzymanie ruchu
Produkcja i przemysł: zarządzanie i optymalizacja
Łańcuch dostaw (SCM): magazynowanie

Korzyści dla firmy

redukcja kosztów łańcucha dostaw materiałów technicznych i części zamiennych
optymalizacja gospodarki magazynowej części zamiennych
poprawa efektywności procesów logistyki ur w przedsiębiorstwie
redukcja wartości magazynu części zamiennych

Korzyści dla uczestnika

umiejętność optymalizacji zapasów części zamiennych
umiejętność określania odpowiednich poziomów zapasów części zamiennych
poznanie narzędzi redukujących zapasy części zamiennych
umiejętność zarządzania procesami zakupów, magazynowania i dystrybucji części zamiennych
umiejętność analizy danych dotyczących części zamiennych

Plan szkolenia

1. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Logistyką UR
 • Rys historyczny logistyki
 • Znaczenie logistyki w poprawie niezawodności
 • Logistyka a Utrzymanie Ruchu

2. Definicje podstawowych wielkości

 • Wielkości w obszarze zaopatrzenia
 • Wielkości w obszarze zarządzania zapasami
 • Wielkości w obszarze dystrybucji
 • Wielkości w obszarze usług

3. Zbudowanie modelu funkcjonowania systemuzarządzania logistyką UR

 • Polityka i procedury w logistyce UR
 • Kiedy krytyczność jest naprawdę krytyczna?
 • Myślenie systemowe
 • Stworzenie diagramu przepływu procesów

4. Wskaźniki

 • Lista 24 wskaźników
 • Techniki analizy wskaźników

5. Mechanizm zarządzania zapasami

 • Definicja zapasów
 • Materiały czy części zamienne
 • Wprowadzenie do MRO
 • Mity i niezrozumienia

6. Narzędzia analiz statystycznych

 • Znaczenie statystki w zarządzaniu
 • Rodzaje analiz zapasów
 • ABC, HMI, FSN, VED, SDE

7. Metody obliczania stanów magazynowych

 • Metody zbierania danych
 • Obliczanie poziomów bezpieczeństwa, maksymalnego
 • Określenie Punktu Ponownego Zamówienia (ROP)
 • Określenie Ekonomicznej Partii Zamawiania

8. Metody pull w określaniu zapasów

 • Wprowadzenie do kanban
 • Obliczanie poziomów bezpieczeństwa, maksymalnego
 • Obliczenia kanban dla części zakupowych

9. Rodzaje magazynowania

 • Definicja magazynowania
 • Rodzaje magazynowania: asortymentowe, odraczające, chwilowe

10. Budowa magazynu części zamiennych

 • Obszary magazynu
 • Layout magazynu
 • Magazynowe 5S – dobre praktyki
 • Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań magazynowych: RFID; Kody Kreskowe

11. Alternatywy magazynowania w przedsiębiorstwie

 • Rodzaje magazynów w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie przepływem materiałów pomiędzy magazynami
 • Techniki magazynowania poszczególnych części – dobre praktyki

12. Procesy zachodzące w magazynie części zamiennych

 • Mapa procesów magazynowych
 • Modelowanie poszczególnych procesów i podprocesów
 • Analiza ryzyka stworzonych map procesów
 • Wykorzystanie CMMS w procesach magazynowych
13. Proces zakupowy części zamiennych
 • Wprowadzenie do zakupów
 • Odpowiedzialność za zakupy po stronie UR czy działu zakupów
 • Konsygnacja jako alternatywa zakupów
 • Automatyzacja procesu zakupowego
 • Redukcja kosztów zakupu – agregacja zleceń zakupów, rabaty ilościowe, długofalowe umowy

14. Proces dystrybucji części zamiennych

 • Wprowadzenie do dystrybucji
 • Dystrybucja oparta o W/O
 • Ustalenie podstawowych kryteriów dystrybucji części z magazynu
 • Zwrot części do magazynu – tradycyjne czy nowoczesne
 • Stosować: RW/PZ/PT/PW czy jest alternatywa?
 • Techniki prowadzenia inwentaryzacji – bieżąco czy raz do roku?

15. Wykorzystanie CMMS w dystrybucji części zamiennych

 • Problemy w wykorzystaniu modułu magazynowego w systemach klasy CMMS
 • Parametryzacja modułu magazynowego
 • Kodyfikacja części zamiennych
 • Korzyści wynikające ze stosowania systemów klasy CMMS
 • Techniki tworzenia raportów w obszarze gospodarki magazynowej

16. Audyt procesu zakupów i dystrybucji

 • Czym jest audyt?
 • Tworzenie arkusza audytującego
 • Ocena systemu zakupów i poddostawców
 • Ocena systemu dystrybucji
 • Wykorzystanie systemu wskaźników w procesie audytującym

17. Dekalog systemu zarządzania

 • Wprowadzenie do 10 kroków
 • Wykorzystanie dekalogu w tworzeniu systemu
 • Ocena poszczególnych kroków
 • Wyznaczenie mapy doskonalenia

18. Pieniądz, Ludzie, Procesy

 • Pieniądz jest królem
 • 4 najważniejsze raporty finansowe
 • Jak dużo pieniędzy jesteśmy w stanie wygenerować
 • Model ekonomiki biznesu
 • Czynnik ludzki w gospodarce zapasami
 • Adaptacja sposobu myślenia o „0-zapasów”

19. Analiza niezawodnościowa części zamiennych

 • Wykorzystanie RCMLight
 • Wykorzystanie systemu zleceń pracy
 • MRO-Optymalization
 • Wydłużenie czasu życia części zamiennych

20. System redukcji zapasów części zamiennych

 • Zasada wanny
 • Analizy oparte na hipotezach
 • Podwójna pętla uczenia się
 • 7 kroków redukcji zapasów
 • Proces optymalizacji zapasów

21. Co zrobić z obsoletami, nierotami i innymi?

 • Co to są Obsolety i Nieroty?
 • System zarządzania „niechcianymi” zapasami
 • Wykorzystanie istniejących rozwiązań biznesowych
 • Pytania i dyskusja
 • Stworzenie planu działań po warsztatach

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 517

2 100,00 zł + VAT (23%)

v
Zaczyna się za:

Miejsce i termin szkolenia

 • Sala Europrofes we Wrocławiu
 • Ofiar Oświęcimskich 17 50-069 Wrocław
 • Termin:   08.10.2020 09:00 - 09.10.2020 16:00
 • Zaczyna się za:  87d 4h 53m
 • Cena netto: 2 100,00 zł
 • Trenerzy:

 • Wojtek Mączyński

WoMa Solution

Arkadia 8, 67-100 Nowa Sól

tel: +48 68 41 41 582

email: biuro@womasolution24.com