Olsztyn
Podatki
Otwarte
Nr szkolenia 2374

Leasing – aspekty podatkowe i bilansowe od 2019 r. OPIS SZKOLENIA:

0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Leasing jest ważnym i popularnym źródłem finansowania. Zapewnia dostęp do środków transportu, maszyn, urządzeń i innych składników, wykorzystywanych w działalności. Czasami stanowi jedyne rozwiązanie, pozwalające na użytkowanie tych składników. 
Rok 2019 przyniósł zmiany podatkowe odnośnie leasingu firmowych samochodów osobowych, a dla jednostek stosujących MSSF – zasadniczą zmianę w podejściu do zagadnienia umów leasingu. Szkolenie wskazując podstawy prawa cywilnego w zakresie umów leasingu, porównuje regulacje prawne z podatkowym i bilansowym. Omawia leasing w aspekcie podatkowym ogólnie i w odniesieniu do nowych przepisów prawa podatkowego, obowiązującego od 2019 r. W zakresie ujęcia bilansowego omawia postanowienia ustawy o rachunkowości, w powiązaniu z KSR nr 5 „Leasing, najem, dzierżawa” oraz z  MSSF 16 „Leasing”, który  od 2019 r. zastępuje MSR 17 „Leasing”. 

Cel szkolenia

 • Właściwe kwalifikowanie umów leasingu do leasingu operacyjnego i finansowego
 • Poznanie obowiązującego od 2019 r. stanu prawnego w zakresie ewidencji i rozliczania leasingu operacyjnego i finansowego,
 • Przedstawienie praktycznych wskazówek do podatkowego i bilansowego ujęcia leasingu w oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo.
 • Wskazanie stosowanych rozwiązań w zakresie ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych, związanych z leasingiem.

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Prawo

Szkolenie, skierowane jest głównie do osób zajmujących się ewidencją umów leasingu i kosztów z nimi związanych: I* księgowi I* kierownicy jednostek I* właściciele biur rachunkowych I*

Korzyści dla firmy

wykwalifikowaniu pracownicy
sprawniej działający system
lepsze zarządzanie zasobami
znajomość optymalnych rozwiązań
optymalny sposób finansowania

Korzyści dla uczestnika

podniesienie kwalifikacji
nowe kompetencje
większa samodzielność i niezależność
szersze możliwości na rynku pracy

Plan szkolenia

Leasing w prawie cywilnym

 1. Pojęcie leasingu – umowa i forma umowy 
 2. Podmioty leasingu : finansujący, korzystający, zbywający
 3. Obowiązki stron umowy leasingu
 4. Opłaty leasingowe: opłata inicjalna, opłaty ratalne

Rodzaje leasingu

 1. leasing bezpośredni a leasing pośredni
 2. leasing operacyjny i leasing finansowy (kapitałowy)
 3. Leasing zwrotny
 4. Leasing konsumencki
 5. Leasing nieruchomości
 6. Porównanie leasingu operacyjnego i finansowego

Leasing w ustawie o podatku dochodowym od 2019 r.

 1. Zmiany w zakresie leasingu i używania firmowych samochodów osobowych od 2019 r.
 2. Dobre i złe strony zmian 2019 r.
 3. Umowy leasingu zawarte do końca 2018 r. – zasady rozliczania umów leasingowych
 4. Jak rozliczyć leasing po zmianach 2019 r.
 5. Wydatki z tytułu używania samochodu - tylko 75% w koszty
 6. Słownik pojęć: m.in. umowa leasingu, podstawowy okres umowy, przedmiot leasingu, normatywny okres amortyzacji, rzeczywista i hipotetyczna wartość netto przedmiotu umowy, opłaty leasingowe, przeniesienie własności po zakończeniu umowy leasingu

Leasing w ustawie o podatku od towarów i usług

 1. Leasing jako świadczenie usług lub dostawa towarów
 2. Obowiązek podatkowy
 3. Zwolnienia podatkowe VAT a usługi w zakresie leasingu
 4. Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
 5. Samochód osobowy w leasingu – odliczenie podatku VAT

Leasing w prawie bilansowym

 1. a.      Leasing w ustawie o rachunkowości
 • warunki zaliczenia środków trwałych lub wnip do aktywów korzystającego
 • warunki kwalifikowania umów leasingu wg zasad określonych w przepisach podatkowych
 1. b.      Krajowy Standard  Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem, dzierżawa”
 • leasing operacyjny i finansowy - porównanie
 • istota leasingu zwrotnego
 • opłaty leasingowe wg KSR nr5
 • uproszczona ewidencja umów leasingu finansowego
 1. c.       Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej  16 „Leasing”– zmiana standardu leasingowego od 2019 r.
 • kogo dotyczy standard
 • zakres nowego standardu
 • okres leasingu i zwolnienia z ujmowania umowy jako leasing
 • rozliczanie leasingu w sprawozdaniu finansowym leasingobiorcy
 • zastosowanie MSSR nr 16 po raz pierwszy od 2019 r.
 1. d.      Prezentacja i ujawnianie informacji o leasingu
 1. e.      Zasady ujmowania leasingu w księgach rachunkowych:,
 • u korzystającego (leasingobiorcy)
 • u finansującego (leasingodawcy)

 

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 93
Pozostałe umiejętności rozwijane na szkoleniu:

590,00 zł + VAT (23%)

v
Zaczyna się za:

Miejsce i termin szkolenia

 • Olsztyn
 • Olsztyn 10-334 Olsztyn
 • Termin:   13.03.2019 09:00 - 13.03.2019 16:00
 • Zaczyna się za:  24d 23h 17m
 • Cena netto: 590,00 zł
 • Zakresy cenowe: 
  • 3: 460,00 zł
  • 2: 490,00 zł
  • 1: 590,00 zł
 • Trenerzy:

 • Anna Król-Błażejewska

Lernum

WARSZAWSKA, 10A, 74-200 Pyrzyce

tel: 733555813

email: szkolenia@lernum.pl