Cała Polska
Negocjacje
Zamknięte
Nr szkolenia 688

EFFECTIVE NEGOTIATIONS IN ENGLISH - NEGOCJACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

EFFECTIVE NEGOTIATIONS IN ENGLISH

 NEGOCJACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Szkolenie Effective Negotiations in English, całkowicie prowadzone w języku angielskim, pozwala nabyć i rozwinąć umiejętności komunikacyjne w zakresie prowadzenia negocjacji w języku angielskim poprzez połączenie i wykorzystanie praktycznych metod szkoleniowych. Szkolenie ma charakter warsztatowy i obejmuje zagadnienia z zakresu negocjacji, słownictwo, zwroty oraz typowe sytuacje mające miejsce w trakcie prowadzenia negocjacji. Szkolenie zaprojektowane jest w ten sposób, by rozwijać umiejętności niezbędne do prowadzenia efektywnych negocjacji w języku angielskim.

Cel szkolenia

Szkolenie Effective Negotiations in English ma na celu rozwój umiejętności efektywnej komunikacji w środowisku biznesowym z wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa charakterystycznego podczas prowadzonych negocjacji.

 • Rozwój umiejętności efektywnej komunikacji w zakresie prowadzenia negocjacji w języku angielskim
 • Rozszerzenie zakresu słownictwa specjalistycznego w zakresie prowadzenia negocjacji w języku angielskim
 • Poznanie typowych zwrotów charakterystycznych podczas prowadzenia negocjacji
 • Rozwój i doskonalenie umiejętności przygotowywania celów i strategii do negocjacji w języku angielskim 
 • Rozwój umiejętności efektywnego słuchania
 • Rozwój umiejętności zadawania pytań, inicjowania i reagowania na propozycje, targowania się, dokonywania ustępstw w negocjacjach, akceptowania i potwierdzania propozycji oraz osiągania porozumienia w języku angielskim
 • Poznanie rodzajów negocjacji
 • Poznanie sposobów zarządzania konfliktem w języku angielskim
 • Rozwój umiejętności językowych takich jak: umiejętność rozumienia tekstu czytanego i mówionego, umiejętność słuchania i mówienia

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Inżynieria i projektowanie
Kadra zarządzająca
Sport, zdrowie i uroda
Sprzedaż/Handel
Ubezpieczenia
Zakupy

Szkolenie Effective Negotiations in English przeznaczone jest dla osób, których praca wymaga negocjacji w języku angielskim.

Plan szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA  EFFECTIVE NEGOTIATION IN ENGLISH

 • Preparation for a negotiation– agreeing objectives, strategy and roles.—(Przygotowanie do negocjacji-ustalenie celów, strategii i ról.)
 • Opening the negotiation - (Otwarcie negocjacji)
 • Making and responding to proposals- (Inicjowanie i reagowanie na propozycje)
 • Active listening, effective questioning—(Aktywne słuchanie, efektywne zadawanie pytań)
 • Bargaining (Targowanie, pertraktowanie)
 • Making concessions, accepting and confirming (Dokonywanie ustępstw w negocjacjach, akceptowanie i potwierdzanie)
 • Managing conflict (Zarządzanie konfliktem)
 • Reaching agreement - (Osiąganie porozumienia)
 • Ending the negotiation- (Zakończenie negocjacji)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA 

1.     Preparation

•    Making an opening statement

2.    Establishing rapport

•    Welcoming visitors

•    Small talk

•    Introducing yourself and colleagues

3.    Starting the negotiation

•    Stating the purpose and setting the agenda

•    Explaining your interests

•    Stating your interests

•    Prioritizing your interests

•    Checking and clarifying

•    Making sure of the facts

4.    Proposals

•    Making suggestions

•    Responding: counter-proposals

•    Proposing and responding to a proposal

•    Signals: making concessions

•    Signals: making your intention clear

5.    Bargaining

•    Linking offers to conditions

•    Hypothetical questions

•    Making and obtaining concessions

•    Breakdown

6.    Reaching settlement

•    Checking that everything is in agreement

•    Making sure that all points have been covered

•    Understanding what has been agreed

•    Arranging future action

•    Ending the negotiation

7.    Questions and answers

•    Closed questions

•    Avoiding questions that are too direct

•    Probing questions

•    Showing a positive approach to the negotiation

•    Answers

•    Reacting to a negative or aggressive question

•    Giving a vague answer

•    Questions and answers

8.    Signaling your behavior

9.    Avoiding irritating comments

10.    Diplomatic language

•    Positive language

•    Blunt language versus diplomatic language

•    Asking for clarification

•    Avoiding making accusations

•    Showing interest in what the other party thinks

•    Talking about feelings

11.    Handling problems

•    Avoiding conflict: dealing with lack of trust

•    Avoiding conflict: dealing with misunderstanding

•    Avoiding conflict: dealing with different objectives

•    Avoiding conflict: dealing with competition

•    Dealing with breakdown

Wyżej wymieniony program szkolenia Effective Negotiations in English ma charakter informacyjny. Program szkoleniadostosowany jest do potrzeb i oczekiwań klienta.

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pisząc do nas na adres: 

info@communicationcorner.pl lub dzwoniąc pod numerem tel.: ( + 48) 793 900 292. 

Metodologia

METODY SZKOLENIOWE

Szkolenie Effective Negotiations in English ma charakter warsztatowy i w całości jest prowadzone w języku angielskim.

 • Szkolenie prowadzone w języku angielskim
 • Mini wykłady połączone z prezentacją multimedialną
 • Case studies (analiza przypadków)
 • Gry negocjacyjne
 • Analiza przykładowych negocjacji
 • Symulacje
 • Dyskusje moderowane
 • Praca indywidualna
 • Praca w parach
 • Praca w grupach
 • Praca z kamerą
 • Nagrania audio
 • Nagrania video
 • Testy
 • Quizy


TRENER


Izabela Cichosz

Jestem trenerem i coachem.  Moją pasją jest wiedza, szukanie nowych rozwiązań i możliwości, a potem przekazywanie wiedzy dalej lub wykorzystywanie jej w projektach, które prowadzę. Lubię praktyczne rozwiązania i na takie stawiam w swojej pracy. Jedną z moich pasji jest szeroko rozumiana komunikacja biznesowa w języku angielskim.

WHAT CAN I DO FOR YOU?

Wspieram klientów korporacyjnych oraz indywidualnych w osiąganiu wysokich kompetencji komunikacyjnych w języku angielskim.  Prowadzę praktyczne warsztaty oraz sesje coachingowe pomagając firmom oraz osobom indywidualnym zwiększać efektywność  komunikacyjną w języku angielskim w sytuacjach biznesowych.  Tworzę i rozwijam interaktywny magazyn do nauki Business English – The Upper Hand: http://businessenglishmagazine.com/

 Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń biznesowych w języku angielskim:

· Business English Communications Skills

· Business Presentations in English

· Negotiations in English

· Corporate/Business Meetings in English

· Business Correspondence Workshops( Business writing)

· How to write professional emails that do the job

· Business English Coaching

 

MY EDUCATION BACKGROUND & QUALIFICATIONS

Ukończyłam studia magisterskie na amerykańskim uniwersytecie Clark University na kierunku Master of Science in Professional Communication, specjalizacja: Business/Corporate Communications orazstudia magisterskie z filologii angielskiej. Jestem akredytowanymegzaminatorem Educational Testing Service https://www.ets.org/, posiadam uprawnienia do prowadzenia egzaminów z Business English: TOEIC L&R, TOEIC Bridge. Jestem certyfikowanym trenerem TOEFL® iBT rekomendowanym przez ETS (Educational Testing Service) http://www.pl.toefl.eu/. Należę do organizacji The American Communication Association http://www.americancomm.org/.  Pracowałam w USA i w międzynarodowej korporacji.

Brałam udział w następujących szkoleniach:

 • Effective Business Writing na Duke University https://duke.edu/
 • Cykl szkoleń Oxford University Press: Teaching Business English to Pre-Work Students, Approaches to Teaching Academic Writing, Introduction to Business English, Widen Your Career Paths with English for Professionals, Group Dynamics in the language Classroom, Approaches to Teaching Academic Vocabulary, Ten tips for ESP teachers
 • Cykl szkoleń Cambridge English Language Assessment: Words at Work: teaching speaking skills for the workplace
 • Soft Skills Trainer
 • Projekt AHEAD– Doskonalenie umiejętności zawodowych dyrektorów szkół oraz promowanie innowacyjności w instytucjach edukacyjnych przy wykorzystaniu platformy e-learningowej
 • LA.PE.CO– Laboratorium Kompetencji Społecznych—podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i trenerów

oraz kursach:

Stanford University

· Characteristics of Successful Entrepreneurs 

The Open University:

* Communication, management and your own context

* Languages at Work

* Business organisations and their environments: CultureEntrepreneurial behaviour

* How teams work

* The importance of interpersonal skills

* Motivation and factors affecting motivation

* Continuity and learning

* Essay and report writing skills

* Facilitating group discussions

Coaching in Today’s Organizations—Best Practices and Common Mistakes - Patricia Overland

 

CREDENTIALS

Współpracuje lub współpracowałam z takimi firmami i organizacjami jak:  X Trade Brokers Dom Maklerski; Bank Pekao; Wojsko Polskie; Schindler Polska; Henkel; ForBiznes Audyt-Libsz Kępka Zielińska– biegli rewidenci; M R Investments Sp. Z o.o; Kamoka Auto Parts; Dinx Misztela Spółka Jawna, Bank Nordea, Sports Club Sp.z o.o, Geoban- grupa Santander Consumer Bank: Geoban S.A.; Znany lekarz sp. z o.o; KINEKSPERT Bojakowski, Jankowski, Kostrzewa Sp.j.;   Asseco Poland S.A. , Predica Sp. z o.o., Międzynarodowe Centrum Podyplomowe Społecznej Akademii Nauk, Internel Sp.z o.o i wiele innych.

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: angielski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 8163

Do ustalenia

v

Miejsce i termin szkolenia

 • Cała Polska
 • Cena netto: Do ustalenia
 • Trenerzy:

 • Izabela Cichosz

Communication Corner Izabela Cichosz-Chmielecka

Henryka Sienkiewicza 72, 90-318 Łódź

tel: 793900292