Warszawa
Marketing
Otwarte
Nr szkolenia 3086

✅ DESIGN THINKING - PROJEKTOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Zamów szkolenie:

https://szkoleniaatrium.pl/szkolenie/event/design-thinking/

KONTAKT: SZKOLENIA@SZKOLENIAATRIUM.PL, TEL. 22 211 89 11


Dla kogo szkolenie?
 • Dla menedżerów i specjalistów, którzy chcą moderować procesy innowacji, projektowania usług, produktów czy nowych rozwiązań organizacyjnych, wprowadzania zmian, tworzenia kultury klientocentrycznej w organizacji.    
 • Szkolenie przeznaczone jest dla aktywnych zawodowo menedżerów i liderów każdego szczebla zarządzania, którzy chcą wzmocnić swoje praktyczne umiejętności oraz poznać efektywne narzędzia zarządzania.
 • Szkolenie jest wartościowe dla osób, które przygotowywane są do pełnienia roli menedżera w organizacji na dowolnym szczeblu, m.in. menedżerów marketingu, menedżerów innowacji, menedżerów CX, menedżerów odpowiedzialnych za kulturę organizacyjną i wprowadzanie zmian.  
Korzyści
 • Będziesz mógł pracować jako moderator (facylitator) procesów Design Thinking
 • Dzięki szkoleniu poznasz proces i narzędzia, będziesz w stanie zaplanować go i przeprowadzić w swojej firmie na własne potrzeby.
 • Poznasz też i zrozumiesz DT jako filozofię pracy: dowiesz się na czym polega „myślenie projektowe”, jak rozwijać w sobie tą umiejętność i jak stworzyć skuteczny zespół DT.

Design Thinking (DT) to proces zwykle wykorzystywany do projektowania nowych produktów lub usług albo ulepszania tych już istniejących. Sprawdza się też jako metoda rozwiązywania problemów i wyzwań. DT jest też podejściem i filozofią pracy pomagającym budować kulturę innowacji czy kulturę klientocentryczną w zespole i przedsiębiorstwie.

Forma

Szkolenie ma formę warsztatu. Uczestnicy pracują w zespołach i przechodzą przez cały proces projektowania produktu lub usługi.  Elementy teorii przedstawiane są w formie mini wykładu z wykorzystaniem materiałów filmowych, studiów przypadku i z zaangażowaniem uczestników w formie dyskusji i pracy koncepcyjnej nad ćwiczeniami. Jest to szkolenie dla kreatywnych specjalistów i menedżerów, którzy stale się rozwijają, szukają nowych rozwiązań i chcą o krok przed innymi.

Plan szkolenia

Dzień pierwszy 1. Design Thinking jako proces i jako podejście

 • Etapy procesu Design Thinking
 • Krótka historia podejścia DT
 • Design Thinking a innowacje, strategia błękitnego oceanu
 • Specyfika pracy i wyróżniki podejścia DT
 • Myślenie projektowe – myślenie o potrzebach, myślenie „czasownikami”, myślenie o kontekście
 • Mapa interesariuszy
2. Zespoły Design Thinking
 • Cechy skutecznego zespołu w pracy DT
 • Profilowanie członków zespołu (Basadur Profile - test)
 • Wzorce komunikacyjne wspierające pracę zespołów DT
3. Warsztat. Etap pierwszy DT – Empatia
 • Cele etapu Empatia, źródła wiedzy o użytkownikach
 • Metody prowadzenia badań użytkowników (obserwacje, wywiady pogłębione, shadowingsafari trip, dziennik)
 • Kompetencje badaczy i przydatne narzędzia
 • Dobieranie użytkowników do badań – użytkownicy typowi i skrajni
 • Analizowanie wyników badań (diagram powinowactwa/klastrowanie)
 • Narzędzia wizualizacji wyników badań (persona, mapa empatii, moodboard)
4. Warsztat. Etap drugi DT – Definiowanie wyzwania projektowego
 • Cele etapu – realne potrzeby versus symptomy problemu
 • Analiza wglądów (insights)
 • Matryca kryteriów, matryca propozycji wartości
 • Definiowanie wyzwania (point-of-viewjob-to-be-done)
 • Matryca głębokiego zrozumienia - „20 minut pytań”
 • Pytanie generatywne (how might we?)
Dzień drugi 5. Warsztat. Etap trzeci DT – Generowanie pomysłów
 • Cele etapu – myślenie dywergencyjne i konwergencyjne
 • Kreatywne rozgrzewki zespołu
 • Indywidualne i grupowe metody generowania pomysłów (burza mózgów)
 • Techniki kreatywne zwiększające wydajność burzy mózgów (m.in.: kapelusze, analogie, SCAMPER)
 • Wybór pomysłów (metoda lejka, głosowanie, decydent, czarny koń)
6. Warsztat. Etap czwarty DT – Prototypowanie
 • Cele tworzenia prototypów
 • Jaki jest dobry prototyp
 • Metody i techniki prototypowania (make it or fake it)
 • Iteracje
7. Warsztat. Etap piąty DT – Testowanie
 • Zasady testowania
 • Dobre praktyki prezentowania prototypów (pitch, eksperyment – doświadczenie)
 • Dobór użytkowników do testów
 • Karta testów (MOSCOW)
 • Analiza i wykorzystanie uzyskanej informacji zwrotnej
8. Design Thinking w małej i dużej firmie 
 • Cykl DT w korporacjach – projekty wdrożeniowe (model Simplexity)
 • DT dla startup’ów i małych firm, sprinty i Lean Startup
 • Projektowanie procesu DT pod wybrany problem biznesowy
9. DNA Innowatora
 • Rozwijanie umiejętności „myślenia projektowego”
 • Sześć zachowań wzmacniających kreatywność i przedsiębiorczość

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 70

1 990,00 zł + VAT (23%)

v
Zaczyna się za:

Miejsce i termin szkolenia

 • Biurowiec Atrium Centrum, Warszawa
 • Al. Jana Pawła II 00-867 Warszawa
 • Termin:   06.06.2024 10:00 - 07.06.2024 17:00
 • Zaczyna się za:  42d 13h 20m
 • Cena netto: 1 990,00 zł

AKADEMIA MARKETINGU ATRIUM ▶

Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

tel: 222118911

email: beata.skorubska@szkoleniaatrium.pl