Kraków
Podatki
Otwarte
Nr szkolenia 2392

Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych: PIT, CIT, VAT, PCC (Kod zawodu: 241105)

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkoleniaPrzygotuj się do prowadzenia rozliczeń podatkowych
i uzyskaj CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ 
z kodem zawodu według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS oraz ZAŚWIADCZENIE MEN

TRENERZY SĄ PRAKTYKAMI BIZNESU

To  doradcy podatkowi z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, biznesowym i zarządczym

 


W PRAKTYCE NAUCZ SIĘ MATERIALNEGO PRAWA PODATKOWEGO
 • Kurs ma formę praktycznych WARSZTATÓW PODATKOWO-ROZLICZENIOWYCH (48 h zajęć)
 • Przez min. 50% czasu będziesz liczył zadania, rozpatrywał case study, brał udział w dyskusjach, ćwiczył w grupach i analizował AUTENTYCZNE PRZYKŁADY PODATKOWE
 • Zyskasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY (zbiory przepisów, prezentacje, ćwiczenia, zadania i inne)
 • Zdobędziesz BIZNESOWE UMIEJĘTNOŚCI cenione na rynku pracy
 • Otrzymasz OPIEKĘ DORADCY, który będzie z Tobą w kontakcie przez cały czas trwania Kursu
 • Przez 30 dni otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ.


W 2017 r. według autentycznych ocen Uczestników
Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych
został oceniony na: 5,34 /6 
Sprawdź opinie
  Cel szkolenia

  DZIĘKI SZKOLENIU: ZWIĘKSZYSZ

  • Swoje KOMPETENCJE

  • PRZEWAGĘ na rynku pracy i w biznesie

  • UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE (otrzymasz dostęp do biblioteki z zakresu rachunkowości, podatków, zarządzania, komunikacji, przywództwa, kompetencji miękkich i innych)

  • Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu

      DZIĘKI SZKOLENIU: ZYSKASZ  DZIĘKI SZKOLENIU: OTRZYMASZ

  • PRAKTYCZNĄ UMIEJĘTNOŚĆ interpretowania prawa podatkowego

  • SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ  Z ZAKRESU MATERIALNEGO PRAWA PODATKOWEGO

  • OPIEKĘ DORADCY (będziesz otrzymywał podsumowania modułów i dodatkowe materiały)

  • Przynależność do biznesowej społeczności Tax Consilium

    
   
  To szkolenie przygotuje Cię do certyfikacji: CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ kod zawodu 241105 wg klasyfikacji MPiPS* Tax Consilium Sp. z o.o.

  Dzięki zajęciom z doradcami podatkowymi zdobędziesz umiejętności potrzebne do poruszania się w obrębie prawa podatkowego. Twoje przygotowanie potwierdzi zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium i zdobycie CERTYFIKATU SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ z kodem zawodu 241105 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Egzamin ma formę praktycznych zadań, z czego najważniejsze dotyczą prawidłowego obliczenia podatku PIT,CIT, VAT, PCC. Aby uzyskać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Co ważne, egzamin nie jest on obowiązkowy, nie pobieramy również za niego żadnych dodatkowych opłat (nawet jeśli podejdziesz do niego dwa razy). Możesz także z niego zrezygnować. W takim przypadku otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Specjalisty ds. Podatkowych zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Jeśli jednak zdasz egzamin, otrzymasz zarówno ZAŚWIADCZENIE MEN, jak i CERTYFIKAT.

  Grupa docelowa

  Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
  Audyt i controlling
  Finanse i bankowość
  Kadra zarządzająca
  Księgowość i podatki
  Prawo

  TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE - Jeśli pracujesz w dziale podatkowym lub finansowo-księgowym firm, kancelarii prawnej, biurze podatkowym lub rachunkowym - Chciałbyś zdobyć obszerną wiedzę w zakresie Ordynacji Podatkowej i materialnego prawa podatkowego - Ukończyłeś Kurs Rachunkowości od podstaw lub posiadasz podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów oraz chcesz podjąć pracę w obszarze księgowości i podatków - Jesteś kandydatem na doradcę podatkowego i chcesz poznać praktyczne rozliczenia podatkowe w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC (Kurs nie przygotowuje do egzaminu na doradcę podatkowego,ale praktycznie ukazuje te zagadnienia) - Rozumiesz istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej - Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

  Korzyści dla firmy

  UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE
  PRAKTYCZNĄ UMIEJĘTNOŚĆ interpretowania prawa podatkowego
  SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU PRAWA PODATKOWEGO

  Korzyści dla uczestnika

  PRZEWAGA na rynku pracy i w biznesie
  MOŻLIWOŚĆ podjęcia stabilnej pracy w urzędach skarbowych, w wydziałach podatkowych organów samorządu terytorialnego, kancelariach podatkowych, biurach podatkowych oraz rachunkowych

  Plan szkolenia

  POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU

  Sprawdź pełny program

  I. Ordynacja podatkowa
  • Dlaczego rozpoczynamy od ordynacji podatkowej?
  • Skutki zmian ordynacji podatkowej.
  • Organy podatkowe i ich właściwość.
  • Interpretacje przepisów prawa podatkowego.
  • Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych.
  • Powstawanie zobowiązania podatkowego.
  • Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe.
  • Terminy płatności podatku.
  • Zaległość podatkowa.
  • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
  • Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna.
  • Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych.
  • Przedawnienie zobowiązań podatkowych.
  • Podpisywanie składanych deklaracji.
  • Informacje podatkowe.
  • Odpowiedzialność solidarna.
  • Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych.
  • Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania.
  • Pełnomocnictwo ogólne, szczególne i inne np. do doręczeń.
  • Sposoby doręczenia pism przez organy podatkowe.
  • Kontrola podatkowa.
  II. Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT
  • Opodatkowanie dochodów pracowników, przedsiębiorców, opodatkowanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, dochody z nieujawnionych źródeł.
  • Opodatkowanie dochodów osiąganych w kraju i zagranicą, miejsce pobytu - certyfikat rezydencji – znaczenie certyfikatu, termin ważności.
  • Moment uzyskania przychodu czyli ogólne i szczegółowe regulacje oraz moment powstania obowiązku podatkowego.
  • Zasada nieograniczonego oraz ograniczonego obowiązku podatkowego, unikanie podwójnego opodatkowania.
  • Zwolnienia.
  • Rodzaje przychodów, stawki podatkowe, rozliczenia.
  • Koszty uzyskania przychodów zgodnie z ustawą.
  • Deklaracje i zeznania podatkowe, różne w zależności od występującej sytuacji.
  • Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  III. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT
  • Opodatkowanie dochodów - zakres i regulacje.
  • Przychody uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
  • Zwolnienia od podatku.
  • Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dokumentacja cen transferowych.
  • Leasing operacyjny i finansowy w podatku dochodowym od osób prawnych.
  • Koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłączenia.
  • Istotne informacje związane z amortyzacją środków trwałych, mające wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób prawnych.
  • Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
  • Ustalenie zaliczek na podatek dochodowy oraz wysokość podatku za okres rozliczeniowy.
  • Rodzaje składanych deklaracji, zeznań.
  • Najnowsze zmiany w ustawie o CIT.
  IV. Podatek od towarów i usług VAT
  • Omówienie podstawy prawnej – ustawa o podatku od towarów i usług, rozporządzenia wydane do ustawy i przepisy unijne.
  • Podstawy prawne podatku akcyzowego.
  • Zakres opodatkowania.
  • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów WDT.
  • Import, eksport towarów.
  • Import, eksport usług.
  • Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną.
  • Powstanie obowiązku podatkowego.
  • Miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług.
  • Wysokość opodatkowania i odpowiednie stawki podatku.
  • Zwolnienia od podatku.
  • Wyłączenie stosowania obniżenia podatku.
  • Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego.
  • Informacje podsumowujące w obrocie krajowym i na obszarze Unii Europejskiej.
  • Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach.
  • Składanie deklaracji i informacji, rodzaje ,terminy.
  • Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług.
  V. Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC
  • Opodatkowanie umowy sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości, opodatkowanie umowy pożyczki, opodatkowanie umowy spółki oraz zmiany umowy spółki.
  • Podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy.
  • Opodatkowanie spadków, darowizn, zachowku.
  • Zwolnienie z opodatkowania w odniesieniu do spadków i darowizn dla osób z najbliższej rodziny.
  • Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku.
   


   

  Metodologia

  PRAKTYKA JEST NAJWAŻNIEJSZA


  • W Polsce mamy najbardziej skomplikowane przepisy dot. prowadzenia działalności gospodarczej w Europie i 7. na świecie (według rankingu TMF Group).
  • Przedsiębiorcy w Polsce w ciągu roku potrzebują średnio 286 godzin (czyli 36 dni roboczych) na naliczenie 18 opłat podatkowych (według raportu Paying Taxes 2015 przygotowanego przez PwC oraz Bank Światowy).

  W TAX CONSILIUM NABĘDZIESZ WIEDZĘ I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI,
  JAKIE SĄ CENIONE PRZEZ PRACODAWCÓW

   

  POZNAJ MOŻLIWOŚCI PODATKOWE I ROZLICZENIOWE

  • Na zajęciach poznasz mechanizmy działania oraz rozliczania najważniejszych podatków: PIT, CIT, VAT, PCC.
  • Zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu Ordynacji Podatkowej, dzięki czemu będziesz potrafił reprezentować swoją firmę przed organami podatkowymi.
  • Poznasz możliwości ulg i oszczędności (nauczysz się odnajdywania prawidłowych i najkorzystniejszych rozwiązań)
  • Zdobędziesz umiejętność praktycznej interpretacji przepisów materialnego prawa podatkowego (od razu po zajęciach będziesz potrafił wykorzystywać zdobytą wiedzę)

   

  WEŹ UDZIAŁ W WARSZTATACH PODATKOWYCH

  • Zajęcia mają formę WYKŁADOWO-WARSZTATOWĄ.
  • Podczas wykładów poznasz najważniejsze podatki, przepisy i pojęcia. Przez min. 50% będziesz natomiast pracował w grupach, brał udział w dyskusjach i wykonywał wszystkie ćwiczenia, analizy oraz case study.
  • Będziesz samodzielnie wyszukiwał przepisy, naliczał podatki i tworzył rozwiązania dla AUTENTYCZNYCH KAZUSÓW PRAWNO-PODATKOWYCH. Trener cały czas będzie do Twojej dyspozycji.
  • Będzie monitorował Twoją pracę i nadzorował postępy.
  • W trakcie Kursu otoczymy Cię OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie.
  • Po każdym z modułów zajęciowych otrzymasz podsumowanie zajęć, dodatkowe materiały i zadania.
  • Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom organizacyjnym, skorzystasz z szerokich MOŻLIWOŚCI NETWORKINGOWYCH. W Tax Consilium stawiamy na budowanie społeczności biznesowych i kształcenie umiejętności zarządczych.
  • Dodatkowo nie stracisz żadnych zajęć – jeśli będziesz potrzebował pomocy, pomożemy Ci nadrobić zaległości i zapewnimy BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie.  SKORZYSTAJ ZE WSPARCIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

  Po Kursie otoczymy Cię  e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ. Przez 30 dni nasi Trenerzy będą do Twojej dyspozycji. Jeśli będziesz miał pytania lub wątpliwości związane z programem Kursu, pomożemy Ci je rozwiązać. Przydzielimy Ci również specjalne zniżki i rabaty na udział w kolejnych Kursach:  5% na drugi i 10% rabatu na trzeci (i każdy kolejny) Kurs w Tax Consilium. Zapoznaj się ze ŚCIEŻKAMI EDUKACYJNYMI TAX CONSILIUM, jakie dla Ciebie przygotowaliśmy.   ZYSKAJ UZNANIE NA RYNKU PRACY

  W naszych szkoleniach brali udział pracownicy znanych firm prywatnych i instytucji publicznych, m.in. Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o., Narodowe Centrum Nauki, IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o., Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, PZU Życie S.A., Uniwersytet Jagielloński, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i wielu innych. Otrzymaliśmy liczne referencje i rekomendacje (sprawdź na: www.taxconsilium.com).
  ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ


  Jesteśmy firmą, która narodziła się z marzeń, pasji i chęci dzielenia się wiedzą. Prowadzimy biuro rachunkowe, a także organizujemy certyfikowane kursy z zakresu nowoczesnej rachunkowości, kadr i płac, podatków. Uczymy praktycznej, biznesowej księgowości, tzn. tego, w czym jesteśmy najlepsi. Kształcimy umiejętności, dzięki czemu szybko staliśmy się liderem na małopolskim rynku szkoleń finansowych. Współpracujemy tylko ze specjalistami-praktykami: ekonomistami, księgowymi, prawnikami, ekspertami IT, prawnikami, przedstawicielami instytucji i dyplomatami. Uważamy, że markę tworzą ludzie. Dlatego Tax Consilium Sp. z o.o. to nie tylko firma, ale przede wszystkim osoby, które ją budują.

   

  Dodatkowe informacje

  Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
  Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

  Ilość wyświetleń oferty: 30
  Pozostałe umiejętności rozwijane na szkoleniu:

  1 498,00 zł + VAT (zw.)

  v
  Zaczyna się za:

  Miejsce i termin szkolenia

  • Sale Szkoleniowe w Centrum Krakowa
  • Kraków 31-110 Kraków
  • Termin:   31.03.2019 09:00 - 28.04.2019 15:00
  • Zaczyna się za:  286d 23h 18m
  • Ilość dostępnych miejsc:  6
  • Cena netto: 1 498,00 zł
  • Trenerzy:

  • Iwona Biernat-Baran

  Tax Consilium Sp. z o.o.

  Rynek Główny 30/37, 31-010 Kraków

  tel: 12 623 73 43

  email: marketing@taxconsilium.com