Kraków
Rachunkowość
Otwarte
Nr szkolenia 2380

Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw (Kod zawodu: 331301)

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia •  Na Kursie OD PODSTAW nauczysz się prowadzenia księgowości spółek prawa handlowego. Otrzymasz WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE, dzięki którym będziesz mógł w praktyce prowadzić pełną księgowość i pracować w obszarze rachunkowości

 •  Odbędziesz 56 h zajęć stacjonarnych (48 h warsztatów księgowych + 8 h warsztatów podatkowych), 8 h e-learningu i 30 dni opieki poszkoleniowej (w formie e-mailowej)

 • Na zajęciach przejdziemy z Tobą PEŁNĄ DROGĘ KSIĘGOWĄ W FIRMIE — będziemy księgować faktury i sporządzać bilanse. Razem z nami wykonasz WSZYSTKIE KSIĘGOWE OBOWIĄZKI. Poprowadzisz ewidencje, rozrachunki, sporządzisz deklaracje, naliczysz podatki i przygotujesz dokumentację dla urzędów.

 • Nauczysz się SAMODZIELNOŚCI, dzięki czemu po Kursie będziesz mógł podjąć pracę w zawodzie księgowego

 • Najpierw weźmiesz udział w krótkich wykładach (30%), a następnie warsztatach. Przez 70% czasu będziemy wspólnie liczyć ZADANIA, wypełniać autentyczne dokumenty, analizować CASE STUDY i odpowiadać na Twoje pytania. Kurs da Ci REALNE KORZYŚCI. Chcemy, abyś ukończył go z KONKRETNYMI UMIEJĘTNOŚCIAMIBędziemy WSPIERAĆ Twoją naukę w formie e-learningu (po zajęciach będziesz otrzymywał dodatkowe ćwiczenia i materiały do powtórzenia)

 •  Jeśli będziesz tego potrzebował, odbędziesz INDYWIDUALNE, DARMOWE KONSULTACJE

 •  Zyskasz najnowsze, KOMPLEKSOWE MATERIAŁY w formie papierowej i elektronicznej, które wykorzystasz w późniejszej pracy i do których będziesz mógł wrócić w dowolnym momencie

 •  Postaw na SPRAWDZONĄ JAKOŚĆ. Nasze Kursy posiadają AKREDYTACJĘ KURATORIUM OŚWIATYW 2017 r. według autentycznych ocen
Uczestników Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw
został oceniony na: 5,35 /6 
Sprawdź opinie

Cel szkolenia
To szkolenie przygotuje Cię do certyfikacji: CERTYFIKAT KSIĘGOWEGO z kodem zawodu 331301 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS Tax Consilium Sp. z o.o.

JAK ZDOBYĆ CERTYFIKAT KSIĘGOWEGO? Kurs w Tax Consilium praktycznie przygotuje Cię do pracy w zawodzie KSIĘGOWEGO. Na zakończenie otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Na ostatnich warsztatach księgowych możesz również podejść do egzaminu zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. Egzamin jest bezpłatny, nieobowiązkowy i ma formę pisemną. Trwa 1 godzinę i składa się z części testowej oraz zadań (analogiczne przykłady są omawiane na zajęciach, więc gdy będziesz w nich uczestniczył, na pewno sobie z nim poradzisz). Najważniejszą częścią egzaminu jest ta polegająca na sporządzeniu bilansu. Aby dostać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Zdanie go jest równoznaczne z uzyskaniem CERTYFIKATU KSIĘGOWEGO z kodem zawodu 331301 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Każdy certyfikat Tax Consilium oznaczony jest hologramem potwierdzającym autentyczność dokumentu. Do egzaminu możesz podejść bezpłatnie dwa razy. Oczywiście, możesz również z niego zrezygnować, jednak zachęcamy Cię, abyś sprawdził swoją wiedzę. Egzamin jest podsumowaniem tego, co naprawdę powinieneś znać i potrafić zastosować, pracując w zawodzie księgowego.

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Audyt i controlling
Finanse i bankowość
Księgowość i podatki

TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE: - Jeśli nie posiadasz wiedzy z zakresu księgowości KURS PROWADZONY JEST OD PODSTAW - posiadasz niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie i chcesz pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę - chcesz rozpocząć pracę w obszarze rachunkowości (w działach finansowo-księgowych, biurach rachunkowych, instytucjach) - prowadzisz swoją firmę i chciałbyś efektywniej zarządzać jej finansami, samodzielnie ją rozliczać lub po prostu zrozumieć, co robi dla Ciebie Twoja księgowa - chcesz realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy - posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

Korzyści dla firmy

UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE
KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDCZE
MERYTORYCZNĄ WIEDZĘ OD PODSTAW, która jest ceniona na rynku pracy

Korzyści dla uczestnika

Biznesowe KONTAKTY zgodnie z zasadami networkingu
PRAKTYCZNA umiejętność prowadzenia księgowości spółek prawa handlowego oraz zarządzania finansami firm
Przynależność do biznesowej społeczności Tax Consilium

Plan szkolenia


POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU

I Moduł: Podstawy rachunkowości z elementami etyki zawodowej - 8 h

 • 1.1 Podstawowe pojęcia w rachunkowości
 • 1.1.1 Cele rachunkowości
 • 1.1.2 Funkcje rachunkowości
 • 1.1.3 Przedmiot rachunkowości
 • 1.1.4 Podmiot rachunkowości
 • 1.1.5 Zadania rachunkowości
 • 1.1.6 Metody rachunkowości
 • 1.1.7 Zasady rachunkowości
 • 1.1.8 Dokumenty księgowe, dowody księgowe
 • 1.1.9 Polityka rachunkowości
 • 1.1.10 Podstawowe okresy w rachunkowości
 • 1.1.11 Etyka w działalności gospodarczej i rachunkowości
 • 1.2 Ewidencja księgowa
 • 1.2.1 Konto księgowe
 • 1.2.2 Typy kont i rodzaje
 • 1.2.2.1 Grupy kont bilansowych
 • 1.2.3 Plan kont
 • 1.2.4 Ewidencja podstawowych operacji gospodarczych
 • 1.3 Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia
 • 1.3.1 Klasyfikacja i podział aktywów
 • 1.3.1.1 Aktywa trwałe
 • 1.3.1.2 Aktywa obrotowe
 • 1.3.2 Klasyfikacja i podział pasywów
 • 1.3.2.1 Kapitał (fundusz) własny
 • 1.3.2.2 Kapitały obce
 • 1.4 Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • 1.4.1 Księgi rachunkowe
 • 1.4.2 Konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • 1.4.3 Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych
 • 1.4.4 Poprawianie błędnego zapisu księgowego
 • 1.4.5 Ochrona i zasady przechowywania dokumentacji
 • 1.4.6 Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych po dniu bilansowym
 • Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań
II Moduł: Podatki w praktyce biznesowej, podatek PIT - 8 h
 • 2.1 Ustawa o podatku od osób fizycznych
 • 2.1.1 Podmiot i przedmiot podatku
 • 2.1.2 Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • 2.1.3 Wyłączenia z opodatkowania
 • 2.1.4 Źródła przychodu
 • 2.1.5 Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
 • 2.1.6 Odliczenia od podatku
 • Case study
III Moduł: Efektywne zarządzanie majątkiem. Środki trwałe, wyposażenie - 8 h
 • 3. 1. Klasyfikacja Środków Trwałych
 • 3.1.1. Dokumenty dotyczące środków trwałych
 • 3.1.2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
 • 3.1.3 Podstawy zakwalifikowania środków trwałych i wprowadzenia do ewidencji
 • 3.1.4 Amortyzacja i umorzenie, zmiana od 12 sierpnia 2017r. dotycząca jednorazowej amortyzacji dla małych podatników
 • 3.1.5 Wyksięgowanie środków trwałych z ewidencji - zasady księgowania
 • 3.1.6 Wartość brutto, netto, bilansowa środków trwałych
 • Rozwiązywanie zadań z zakresu aktywów trwałych, amortyzacji i umorzenia
IV Moduł: Rozrachunki, ewidencja zakupu, sprzedaży i obrotu towarów - 8 h
 • 4.1. Dokumenty
 • 4. 1 Faktury
 • 4.1.1. Rozrachunki z kontrahentami
 • 4.2 Ewidencja rozrachunków
 • 4.2.1. Należności od odbiorców
 • 4.2.2. Zobowiązania wobec dostawców
 • 4.2.3. Pozostałe rozrachunki
 • 4.2.4. Rozrachunki z pracownikami
 • 4.2.4.1 Uprawnienia pracownika w związku z podróżą służbową
 • 4.2.4.2 Stawka za 1 km przebiegu pojazdu
 • 4.2.5 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym
 • 4.2.6 Rozrachunki z ZUS
 • 4.2.7 Odpisy aktualizujące
 • 4.2.8 Terminy w rozrachunkach
 • 4.2.9 Wstępnie bilans
 • 4.2.10 Zmiany od 1 stycznia 2018r
 • 4.3 Obrót środkami pieniężnymi, towarami i materiałami w przedsiębiorstwie
 • 4.3.1. Obrót środkami pieniężnymi
 • 4.3.1.1 Dokumenty obrotu kasowego
 • 4.3.1.2 Dokumenty obrotu bankowego
 • 4.3.2. Obrót towarami i materiałami
 • 4.3.3 Zakupy materiałów lub towarów
 • 4.3.4 Wydawanie do produkcji materiałów
 • 4.3.4.1.Rozchody materiałów
 • 4.3.5. Ewidencja obrotu w jednostce produkcyjnej
 • 4.3.5.1.Ewidencja kosztów działalności operacyjnej w jednostce produkcyjnej
 • Zadania kompleksowe z zakresu rozrachunków
V Moduł: Koszty zatrudnienia, różne możliwości - 8 h
 • 5.1 Koszty związane z zatrudnieniem – lista płac, rachunki
 • 5.1 Zatrudnienie:
 • 5.1.1 Umowa o pracę
 • 5.1.2 Umowa zlecenia
 • 5.1.3 Umowa o dzieło
 • 5.2 Wynagrodzenia
 • 5.2.1 Pojęcie wynagrodzeń
 • 5.2.2 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
 • 5.2.2.1 Umowa o dzieło: umowa rezultatu
 • 5.2.2.1 Umowa zlecenia: starannego wykonania
 • 5.2.3 Wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
 • 5.2.3.1Wynagrodzenie brutto
 • 5.2.3.2Wynagrodzenie netto
 • 5.2.4 Skala podatkowa
 • 5.2.5 Ulga podatkowa
 • 5. 2.6.Koszty uzyskania przychodu
 • 5.2.7 Obliczanie składek
 • 5.2.7.1 Składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne
 • 5.2.7.2.Rozrachunki z ZUS
 • 5.2.8 Wynagrodzenie za czas choroby
 • 5.2.8.1.Podstawa wymiaru wypłaty chorobowego
 • 5.2.9 Wynagrodzenie za niepełny miesiąc
 • 5.3. Odpis na ZFŚS podstawowy (obligatoryjny) w 2018r
 • 5.3.1 Świadczenie urlopowe
 • 5.4. Rozliczenie roczne – Deklaracja PIT – 4R, PIT -11
 • Dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń i księgowanie na poszczególnych kontach
VI Moduł: Przychody i koszty, zasady ustalania wyniku finansowego - 8 h
 • 6.1 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie
 • 6.1.1 Klasyfikacja i sposób ujmowania przychodów i kosztów
 • 6.1.1.1 Rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • 6.1.1.2 Rozliczenia międzyokresowe czynne
 • 6.1.1.3 Rozliczenia międzyokresowe bierne
 • 6.1.1.4 Rozliczenia międzyokresowe przychodów
 • 6.2 Tworzenie wyniku finansowego
 • 6.2.1 A(wariant kalkulacyjny)
 • 6.2.2 B.(wariant porównawczy)
 • 6.2.3 Tworzenie wyniku finansowego
 • 6.2.4. Rachunek zysków i strat
 • 6.3 Wycena składników majątkowych przedsiębiorstwa
 • 6.3.1 Metody wyceny aktywów i pasywów
 • 6.3.1.1.Metody wyceny rozchodu zapasów w cenach rzeczywistych FIFO, LIFO, AVCO
 • 6.3.2 Inwentaryzacja
 • Ustalanie przychodów, kosztów, sporządzanie rachunku zysków i strat, bilansu.
VII Moduł: Sprawozdanie finansowe i rozliczenie podatku CIT I VAT - 8 h
 • 7.1 Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa
 • 7.1.1 PODSTAWOWE CZĘŚCI SKŁADOWE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
 • 7.1.2 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • 7.1.3 Bilans
 • 7.1.4 Aktywa
 • 7.1.5 Pasywa
 • 7.1.6 Rachunek zysków i strat
 • 7.1.6.1 A.(wariant kalkulacyjny)
 • 7.1.6.2 B.(wariant porównawczy)
 • 7.1.7 Dodatkowe informacje i objaśnienia
 • 7.1.8 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • 7.1.9 Rachunek przepływów pieniężnych
 • 7.1.10 Sprawozdanie z działalności jednostki
 • 7.1.11 Tryb i metody sporządzania oraz ogłaszania sprawozdań
 • 7.2 Elementy prawa podatkowego
 • 7.2.1 Podstawy prawne, pojęcie prawa podatkowego
 • 7.2.2 Podział podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • 7.2.3 Zasady prawa podatkowego
 • 7.2.4 Elementy konstrukcji podatków
 • 7.2.4.1.Elementy konstrukcji podatków / budowa podatków
 • 7.2.5 Funkcje podatków
 • 7.2.6 Klasyfikacja podatków
 • 7.2.6.1. Podatki państwowe
 • 7.2.6.2.Podatki i opłaty samorządowe
 • 7.2.7 Wybrane zagadnienia z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych "CIT"
 • 7.2.8 . Podatki kosztowe i opłaty
 • 7.2.9. Podstawy z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego
 • 7.3 Podatek od towarów i usług
 • 7.3.1 Informacje związane z podatkiem od towarów i usług "VAT "
 • 7.3.2 Deklaracja VAT – 7, VAT - 27
 • 7.4 Kalendarz informacyjny
 • 7.4.1 Terminy
 • Sporządzenie sprawozdania, deklaracji CIT -8, VAT-7, VAT-27

Metodologia

JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY ZAJĘCIA?

 
UCZ SIĘ ROZLICZENIOWEJ PRAKTYKI

Kurs rozpoczyna się od teoretycznego wprowadzenia do rachunkowości – tak, abyś poznał najważniejsze pojęcia, nauczył się posługiwać finansową terminologią i znał najważniejsze regulacje prawne. Następnie Trener-wieloletni główny księgowy wyjaśni Ci działanie na planie kont. Będziesz się uczył metodą Color Accouning, która ułatwi Ci jego zrozumienie (ta metoda zrewolucjonizowała naukę rachunkowości).


 
 PRZYGOTUJ SIĘ DO PRACY KSIĘGOWEGO

Pod okiem Trenera będziesz samodzielnie księgował dokumenty księgowe i przejdziesz CAŁĄ DROGĘ KSIĘGOWĄ W FIRMIE, tzn. samodzielnie zaksięgujesz autentyczne faktury, wypełnisz dokumenty, naliczysz podatki, a finalnie stworzysz roczne sprawozdanie finansowe na podstawie ksiąg rachunkowych (czyli zrobisz dokładnie to, co robią na co dzień pracownicy działów księgowych i biur rachunkowych). Będziesz też prowadził rozrachunki z pracownikami, ZUS i US (stworzysz proste listy płac i naliczysz składki ZUS i podatki).


 
WEŹ UDZIAŁ W WARSZTATACH PODATKOWYCH

W trakcie Kursu odbędziesz 8 h zajęć DORADCĄ PODATKOWYM, podczas których poznasz autentyczne rozliczeniowe casy study UCZ SIĘ POD OKIEM PRAKTYKÓW

Przez cały czas Trenerzy będą do TWOJEJ DYSPOZYCJI. Gdy będziesz samodzielnie liczył zadania, będą podchodzić i udzielać porad. Zawsze też najpierw będą wprowadzali Cię w dane zagadnienie, następnie pokażą przykłady rozliczeniowe i przećwiczą je razem z Tobą. Na podstawie przygotowanych zdań, w praktyce będziesz poznawał kolejne odsłony rachunkowości. Poznasz standardy i dobre praktyki, dostaniesz wiele praktycznych wskazówek i rozwiązań, które wykorzystasz w swojej pracy. JAK BĘDZIEMY WSPIERAĆ TWOJĄ NAUKĘ?

 E-LEARNING

W Tax Consilium zyskasz kompleksową edukację. W trakcie całego Kursu otoczymy Cię specjalną OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie. Po każdym z modułów otrzymasz podsumowanie zajęć, dodatkowe materiały (m.in. webinar dot. Sztuczek i trików w MS Excel, które powinieneś znać oraz zadań do przećwiczenia w domu). E-learning powinien zająć Ci ok. 8 h.


 BEZPŁATNE KONSULTACJE

Swoje postępy w nauce będziesz mógł na bieżąco konsultować z trenerem podczas BEZPŁATNYCH KONSULTACJI (trener będzie do Twojej dyspozycji w każdą środę od 17:00-20:00; pamiętaj, aby na spotkanie umówić się z Działem Szkoleń).


 INDYWIDUALNA OBSŁUGA I DOBRA ATMOSFERA

Pracujemy z uśmiechem i uczymy z uśmiechem. Dbamy o dobrą, przyjazną atmosferę i naprawdę zależy nam na Twojej satysfakcji. Dlatego nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji. Z chęcią opowiadamy na Twoje pytania, zawsze prosimy Cię też o feedback dot. zajęć. 


 30 DNI OPIEKI POSZKOLENIOWEJ

Przez 30 DNI po zakończeniu Kursu otoczymy Cię e-mailową opieką poszkoleniową. Przez miesiąc nasi Trenerzy będą do Twojej dyspozycji. Jeśli będziesz miał pytania lub wątpliwości związane z programem Kursu, pomożemy Ci je rozwiązać.

 
BEZPŁATNE ODRABIANIE ZAJĘĆ

Dodatkowo nie stracisz żadnych zajęć – jeśli będziesz potrzebował pomocy, pomożemy Ci nadrobić zaległości i zapewnimy BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie. Pamiętaj, że nie dopuszczamy możliwości odrabiania zajęć komputerowych.


  ŚCIEŻKI EDUKACYJNE I RABATY

 Po Kursie przydzielimy Ci specjalne zniżki i rabaty na udział w kolejnych Kursach: otrzymasz 200 zł zniżki na Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (kod zawodu 241103)   oraz 5% na drugi i 10% rabatu na trzeci (i każdy kolejny) Kurs w Tax Consilium.JAK ZDOBYĆ CERTYFIKAT?

Kurs w Tax Consilium praktycznie przygotuje Cię do pracy w zawodzie KSIĘGOWEGONa zakończenie otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN zgodne z Rozporządzeniem MEN  ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.Na ostatnich warsztatach księgowych możesz również podejść do egzaminu zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. Egzamin jest bezpłatny, nieobowiązkowy i ma formę pisemną. Trwa 1 godzinę i składa się z części testowej oraz zadań (analogiczne przykłady są omawiane na zajęciach, więc gdy będziesz w nich uczestniczył, na pewno sobie z nim poradzisz). Najważniejszą częścią egzaminu jest ta polegająca na sporządzeniu bilansu. Aby dostać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Zdanie go jest równoznaczne z uzyskaniem CERTYFIKATU KSIĘGOWEGO z kodem zawodu 331301 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Każdy certyfikat Tax Consilium oznaczony jest hologramem potwierdzającym autentyczność dokumentu. Do egzaminu możesz podejść bezpłatnie dwa razy. Oczywiście, możesz również z niego zrezygnować, jednak zachęcamy Cię, abyś sprawdził swoją wiedzę. Egzamin jest podsumowaniem tego, co naprawdę powinieneś znać i potrafić stosować, pracując w zawodzie księgowego.ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ


 

 • Jesteśmy praktykami biznesu. Uczymy nowoczesnej, biznesowej rachunkowości, kadr i płac oraz podatków.
 • Nasze kursy posiadają Akredytację Kuratorium Oświaty
 • Jesteśmy Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego wpisaną do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa EK-05. 4430.13.122.2.2013
 • Jesteśmy w gronie 1% firm działających na rynku polskim, które otrzymały Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za 2014, 2015 i 2016 r. wydawany przez Bisnode Polska
 • Jesteśmy członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Jesteśmy partnerem merytorycznym w zakresie rachunkowości oraz kadr i płac czasopisma "Controlling i Rachunkowość Zarządcza"
 • Posiadamy Licencję Ministerstwa Finansów RP do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 49290/2011
 • Widniejemy w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych WUP 2.12/00206/2013
 • Posiadamy Certyfikaty Rzetelnego Biura Rachunkowego
 • Zostaliśmy nominowani do Godła Liderów Firm Szkoleniowych w Polsce w 2015 r.
 • Jesteśmy rekomendowanym partnerem firmy Sage Sp. z o.o. - twórcy oprogramowania Sage Symfonia ERP
 • Od 2016 r. jesteśmy Partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce
 • Otrzymaliśmy tytuł Firmy Przyjaznej Internautom

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 42

1 279,00 zł + VAT (zw.)

v
Zaczyna się za:

Miejsce i termin szkolenia

 • Sale Szkoleniowe w Centrum Krakowa
 • Kraków 31-110 Kraków
 • Termin:   10.03.2019 10:00 - 05.05.2019 16:00
 • Zaczyna się za:  22d 0h 31m
 • Ilość dostępnych miejsc:  6
 • Cena netto: 1 279,00 zł
 • Trenerzy:

 • Maria Chochorek

 • Iwona Biernat-Baran

Tax Consilium Sp. z o.o.

Rynek Główny 30/37, 31-010 Kraków

tel: 12 623 73 43

email: marketing@taxconsilium.com