Kraków
Rachunkowość
Otwarte
Nr szkolenia 2775

Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych (Kod zawodu: 121101)

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkoleniaPrzygotuj się do pracy NA STANOWISKU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 
I UZYSKAJ CERTYFIKAT Z KODEM ZAWODU 
według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS
oraz ZAŚWIADCZENIE MENTRENERZY SĄ PRAKTYKAMI BIZNESU
Zajęcia prowadzi ekspert księgowy,  dyrektor finansowy, doradca podatkowy, kontroler finansowy i ekspert kadr i płac. Wszyscy Trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe, biznesowe i zarządcze      ZWIĘKSZ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI
ANALITYCZNE, BIZNESOWE I ZARZĄDCZE
 •  Kurs składa się z  WARSZTATÓW TEMATYCZNYCH prowadzonych przez ekspertów-praktyków (80 h warsztatów):

  * moduł rachunkowości – zajęcia z ekspertem rachunkowości
  * moduł podatkowy  – zajęcia z doradcą podatkowym
  * moduł analiz i controllingu  – zajęcia z kontrolerem finansowym

 •  70% czasu przeznaczymy na wykonywanie praktycznych ćwiczeń i analizę autentycznych przykładów z polskich i zagranicznych firm. W Tax Consilium będziesz liczył zadania, brał udział w dyskusjach i szukał rozwiązań rozliczeniowych.

 •  Na zajęciach zdobędziesz KOMPETENCJE i UMIEJĘTNOŚCI. Poznasz zaawansowaną rachunkowość finansową, rachunek kosztów, controlling, rachunkowość zarządczą oraz sprawozdawczość finansową.

 •  Zyskasz NAJBARDZIEJ AKTUALNĄ WIEDZĘ, KNOW-HOW i praktyczne NARZĘDZIA, które wykorzystasz natychmiast po zajęciach.

 •  Po Kursie przez 30 dni otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄW 2017 r. według autentycznych ocen Uczestników
Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych
został oceniony na: 5,33 /6 
Sprawdź opinie

Cel szkolenia

DZIĘKI SZKOLENIU ZWIĘKSZYSZ

 • Swoje KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDCZE

 • PRZEWAGĘ na rynku pracy i w biznesie

 • UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE (otrzymasz dostęp do biblioteki z zakresu rachunkowości, podatków, zarządzania, komunikacji, przywództwa, kompetencji miękkich i innych)

 • Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu

DZIĘKI SZKOLENIU ZYSKASZ

DZIĘKI SZKOLENIU OTRZYMASZ

 • SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ z zakresu zaawansowanej rachunkowości finansowej, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, sporządzania sprawozdań finansowych i ich rzetelnej analizy

 • NARZĘDZIA, które będziesz wykorzystywał w pracy Głównego Księgowego (po kursie będziesz potrafił nadzorować pracę działów księgowych firm, kierować finansami spółek prawa handlowego oraz analizować ich kondycję)

 • OPIEKĘ DORADCY (będziesz otrzymywał podsumowania modułów i dodatkowe materiały)
   
 • Przynależeć do biznesowej społeczności Tax Consilium

 
To szkolenie przygotuje Cię do certyfikacji: CERTYFIKAT GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO kod zawodu 121101wg klasyfikacji MPiPS* Tax Consilium Sp. z o.o.

Kurs w Tax Consilium praktycznie przygotuje Cię do pracy w zawodzie GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO. Na zakończenie otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Na ostatnich zajęciach możesz również podejść do EGZAMINU zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. Egzamin jest bezpłatny, nieobowiązkowy, ma formę pisemną i trwa 1 godzinę. Aby dostać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Zdanie go jest równoznaczne z uzyskaniem CERTYFIKATU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO z kodem zawodu 121101 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Certyfikat jest potwierdzeniem nabycia umiejętności zawodowych w ramach zawodów i specjalności, które występują na rynku pracy i które zostały nabyte w toku nauki. Jest również potwierdzeniem posiadania rzeczywistej wiedzy oraz praktycznych umiejętności. Do egzaminu możesz podejść bezpłatnie dwa razy. Oczywiście, możesz również z niego zrezygnować.

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Audyt i controlling
Finanse i bankowość
Kadra zarządzająca
Księgowość i podatki

TEN KURS WŁAŚNIE DLA CIEBIE - jeśli ukończyłeś Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (nie jest to wymóg – wystarczy, że posiadasz wiedzę z zakresu rachunkowości i chcesz ją pogłębić) - pracujesz w dziale finansowo-księgowym, biurze rachunkowym lub podatkowym i masz ogólną orientację w tym zakresie - masz styczność z zagadnieniami dotyczącymi pełnej księgowości i chciałbyś rozpocząć pracę na stanowisku głównego księgowego - prowadzisz swoją firmę i chciałbyś analizować jej kondycję finansową, wdrożyć elementy controllingu, umiejętnie kierować jej finansami - posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

Korzyści dla firmy

UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE
SPECJALISTYCZNA WIEDZA z zakresu zaawansowanej rachunkowości finansowej

Korzyści dla uczestnika

PRZEWAGA na rynku pracy i w biznesie
Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu

Plan szkolenia

POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU

I. Zaawansowana rachunkowość finansowa - budowa polityki rachunkowości; wycena aktywów i pasywów, podatek odroczony, ceny transferowe, likwidacja spółek, rezerwy, kontrakty długoterminowe - 16 godzin lekcyjnych zajęć z ekspertem księgowym

 • Dokumentacja polityki rachunkowości, wycena aktywów i pasywów; kontrakty długoterminowe
 • Dyrektywy UE, ich wpływ na rozliczanie podatków (VAT; schematy podatkowe)
 • Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej,
 • Odroczony podatek dochodowy
 • Likwidacja spółek, ceny transferowe
 • Rezerwy, rozliczenia międzyokresowe z uwzględnieniem skutków podatkowych

II. Prawo podatkowe i gospodarcze z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji - 16 godzin zajęć z doradcą podatkowym

 • Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji, praktyczne przykłady
 • Podatek od towarów i usług z uwzględnieniem najnowszych zmian i aktualnego orzecznictwa, praktyczne przykłady Prawo międzynarodowe w kontekście przepisów krajowych
 • Prawo karne skarbowe i postępowanie podatkowe
 • Ordynacja podatkowa Kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny w praktycznym aspekcie prowadzenia działalności gospodarczej

III. Efektywne analizy finansowe i controlling w rachunkowości – 16 godzin lekcyjnych z analitykiem finansowym

 • Controlling jako narzędzie wykorzystane w rachunkowości
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Metodologia analizy
 • Analiza ryzyka
 • Definiowanie i pomiar ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem
 • Analiza wskaźnikowa
 • Analiza potencjału strategicznego firmy, analiza konkurencji, osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku
 • Analiza kluczowych czynników sukcesu

IV. Rachunkowość zarządcza – 8 godzin lekcyjnych zajęć z ekspertem księgowym

 • Koszt i jego rodzaje
 • Rola rachunkowości zarządczej
 • Modele kalkulacji kosztów: prosta i doliczeniowa
 • Rachunek kosztów pełnych i zmiennych
 • Kalkulacja kosztu utraconych korzyści
 • Analiza progu rentowności (produkcja, usługi)
 • Analiza kosztu roboczogodziny

V. Nowoczesny rachunek kosztów – 8 godzin lekcyjnych zajęć z ekspertem księgowym

 • Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek marż pokrycia
 • Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach usługowych
 • Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych
 • Rachunek kosztów działań ABC
 • Rachunek kosztów jakości

VI. Sprawozdania finansowe i ich konsolidacja - 16 godzin lekcyjnych zajęć z ekspertem księgowym

 • Sprawozdanie finansowe jednostki – charakterystyka
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • Sprawozdanie z działalności
 • Najważniejsze informacje związane z konsolidacją sprawozdań finansowych

Metodologia
Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.
Biuro czynne w godz. 9:00-17:00 
ul. Rynek Główny 30/37, 31-010 Kraków
tel./fax +12 623 73 43
szkolenia@taxconsilium.com

SKORZYSTAJ Z DOŚWIADCZENIA NASZYCH TRENERÓW

WYBIERZ PRAKTYCZNE ZAJĘCIA

 I ZYSKAJ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI


ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 74
Pozostałe umiejętności rozwijane na szkoleniu:

2 185,00 zł + VAT (zw.)

v
Zaczyna się za:

Miejsce i termin szkolenia

 • Sale Szkoleniowe w Centrum Krakowa
 • Kraków 31-110 Kraków
 • Termin:   19.10.2019 09:00 - 24.11.2019 15:00
 • Zaczyna się za:  123d 5h 11m
 • Ilość dostępnych miejsc:  6
 • Cena netto: 2 185,00 zł
 • Trenerzy:

 • Maria Chochorek

 • Agnieszka Tatarska

 • Iwona Biernat-Baran

 • Wojciech Próchnicki

 • Przemysław Jeżek

Tax Consilium Sp. z o.o.

Rynek Główny 30/37, 31-010 Kraków

tel: 12 623 73 43

email: marketing@taxconsilium.com