Kraków
Rachunkowość
Otwarte
Nr szkolenia 2467

Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych (Kod zawodu: 121101)

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkoleniaPrzygotuj się do pracy NA STANOWISKU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 
I UZYSKAJ CERTYFIKAT Z KODEM ZAWODU 
według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS
oraz ZAŚWIADCZENIE MENTRENERZY SĄ PRAKTYKAMI BIZNESU
Zajęcia prowadzi ekspert księgowy,  dyrektor finansowy, doradca podatkowy, kontroler finansowy i ekspert kadr i płac. Wszyscy Trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe, biznesowe i zarządcze      ZWIĘKSZ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI
ANALITYCZNE, BIZNESOWE I ZARZĄDCZE
 •  Kurs składa się z 4 WARSZTATÓW TEMATYCZNYCH prowadzonych przez ekspertów-praktyków (80 h warsztatów):

  * moduł rachunkowości 40h – zajęcia z ekspertem rachunkowści
  * moduł podatkowy 16h – zajęcia z doradcą podatkowym
  * moduł analiz i controllingu 16h – zajęcia z kontrolerem finansowym
  * moduł prawa pracy 8h – zajęcia z kierownikiem działu kadr i płac

 •  70% czasu przeznaczymy na wykonywanie praktycznych ćwiczeń i analizę autentycznych przykładów z polskich i zagranicznych firm. W Tax Consilium będziesz liczył zadania, brał udział w dyskusjach i szukał rozwiązań rozliczeniowych.

 •  Na zajęciach zdobędziesz KOMPETENCJE i UMIEJĘTNOŚCI. Poznasz zaawansowaną rachunkowość finansową, rachunek kosztów, controlling, rachunkowość zarządczą oraz sprawozdawczość finansową.

 •  Zyskasz NAJBARDZIEJ AKTUALNĄ WIEDZĘ, KNOW-HOW i praktyczne NARZĘDZIA, które wykorzystasz natychmiast po zajęciach.

 •  Po Kursie przez 30 dni otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄW 2017 r. według autentycznych ocen Uczestników
Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych
został oceniony na: 5,33 /6 
Sprawdź opinie

Cel szkolenia

DZIĘKI SZKOLENIU ZWIĘKSZYSZ

 • Swoje KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDCZE

 • PRZEWAGĘ na rynku pracy i w biznesie

 • UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE (otrzymasz dostęp do biblioteki z zakresu rachunkowości, podatków, zarządzania, komunikacji, przywództwa, kompetencji miękkich i innych)

 • Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu

DZIĘKI SZKOLENIU ZYSKASZ

DZIĘKI SZKOLENIU OTRZYMASZ

 • SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ z zakresu zaawansowanej rachunkowości finansowej, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, sporządzania sprawozdań finansowych i ich rzetelnej analizy

 • NARZĘDZIA, które będziesz wykorzystywał w pracy Głównego Księgowego (po kursie będziesz potrafił nadzorować pracę działów księgowych firm, kierować finansami spółek prawa handlowego oraz analizować ich kondycję)

 • OPIEKĘ DORADCY (będziesz otrzymywał podsumowania modułów i dodatkowe materiały)
   
 • Przynależeć do biznesowej społeczności Tax Consilium

 
To szkolenie przygotuje Cię do certyfikacji: CERTYFIKAT GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO kod zawodu 121101wg klasyfikacji MPiPS* Tax Consilium Sp. z o.o.

Kurs w Tax Consilium praktycznie przygotuje Cię do pracy w zawodzie GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO. Na zakończenie otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Na ostatnich zajęciach możesz również podejść do EGZAMINU zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. Egzamin jest bezpłatny, nieobowiązkowy, ma formę pisemną i trwa 1 godzinę. Aby dostać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Zdanie go jest równoznaczne z uzyskaniem CERTYFIKATU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO z kodem zawodu 121101 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Certyfikat jest potwierdzeniem nabycia umiejętności zawodowych w ramach zawodów i specjalności, które występują na rynku pracy i które zostały nabyte w toku nauki. Jest również potwierdzeniem posiadania rzeczywistej wiedzy oraz praktycznych umiejętności. Do egzaminu możesz podejść bezpłatnie dwa razy. Oczywiście, możesz również z niego zrezygnować.

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Audyt i controlling
Finanse i bankowość
Kadra zarządzająca
Księgowość i podatki

TEN KURS WŁAŚNIE DLA CIEBIE - jeśli ukończyłeś Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (nie jest to wymóg – wystarczy, że posiadasz wiedzę z zakresu rachunkowości i chcesz ją pogłębić) - pracujesz w dziale finansowo-księgowym, biurze rachunkowym lub podatkowym i masz ogólną orientację w tym zakresie - masz styczność z zagadnieniami dotyczącymi pełnej księgowości i chciałbyś rozpocząć pracę na stanowisku głównego księgowego - prowadzisz swoją firmę i chciałbyś analizować jej kondycję finansową, wdrożyć elementy controllingu, umiejętnie kierować jej finansami - posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

Korzyści dla firmy

UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE
SPECJALISTYCZNA WIEDZA z zakresu zaawansowanej rachunkowości finansowej

Korzyści dla uczestnika

PRZEWAGA na rynku pracy i w biznesie
Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu

Plan szkolenia

POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU
Sprawdź pełny program

Zaawansowana rachunkowość, krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości:
 • ustawa o rachunkowości
 • KSR/ kiedy korzystamy z Krajowych Standardów Rachunkowości
 • MSR / MSSF / w jakich przypadkach posługujemy się Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
 • lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
 • Dyrektywy UE / kiedy stosujemy
 • Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej, organizacja pracy w komórkach pionu finansowo-księgowego
 • Metody wyceny stosowane w rachunkowości w warunkach kontynuacji działania oraz w warunkach braku kontynuacji działania. Kategorie cen stosowanych w wycenie
 • Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z działalnością operacyjną, inwestycyjną i finansową
 • Wartości zawodowe i etyka
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
 • istota kosztów i kryteria ich kwalifikacji
 • koszty wytworzenia produktów
 • metody kalkulacji kosztu jednostkowego
 • koszty produkcji nie zakończonej
 • koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
 • rachunkowość zarządcza
Sprawozdawczość finansowa
 • sprawozdanie finansowe jednostki
 • sprawozdanie skonsolidowane
 • rodzaje i znaczenie sprawozdawczości finansowej
 • zakres sprawozdania, treść, terminy
 • badanie sprawozdań finansowych
Analiza finansowa i controlling
 • analiza sprawozdań finansowych
 • metodologia analizy
 • analiza ryzyka
 • definiowanie i pomiar ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem
 • analiza wskaźnikowa
 • analiza potencjału strategicznego firmy, analiza konkurencji, osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku
 • analiza kluczowych czynników sukcesu
 • controlling jako narzędzie wykorzystane w rachunkowości
Elementy związane z działalnością gospodarczą
 • gospodarka finansowa a wpływ otoczenia
 • źródła finansowania działalności gospodarczej
 • wartość pieniądza w czasie
Informacje, przepisy związane z działalnością gospodarczą
 • rozpoczęcie działalności
 • przekształcenie
 • likwidacja
Technologia informacji w rachunkowości
 • kontrola nad systemami informacyjnymi
 • użytkowanie systemów
 • wykorzystanie systemów informacyjnych do oceny działalności gospodarczej
 • sprzęt komputerowy i oprogramowanie
 • systemy Klasy ERP i ich funkcjonowanie
 • dokumentacja systemu informatycznego rachunkowości
Prawo i podatki z omówieniem zmian i przykładami
 • system prawa krajowego
 • system prawa UE
 • międzynarodowe prawo podatkowe
 • kontrola skarbowa i szczególny nadzór podatkowy
 • prawo karno-skarbowe
 • ordynacja podatkowa
 • podatek dochodowy od osób prawnych
 • podatek dochodowy od osób fizycznych
 • opłata skarbowa,
 • podatek PCC
 • podatki kosztowe
 • podatek VAT,
 • podatek akcyzowy
 • prawo celne i dewizowe
 • pobór podatku
Prawo pracy i ubezpieczenia
 • nowelizacja Kodeksu pracy – przedstawione zmiany z przykładami praktycznymi,
 • Kodeks cywilny – najważniejsze informacje, na które należy zwrócić uwagę
 • ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych – zasady podlegania ubezpieczeniom, różne przypadki
 • formy ubezpieczeń: społeczne, zdrowotne, inne
 • zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • oraz niektórych innych ustaw w zakresie uprawnień rodzicielskich
 • zasady postępowania w różnych przypadkach – przykłady z życia wzięte
 • nowe interpretacje GIODO
 • dyskusja i odpowiedzi na pytania
    

  Metodologia

  ZYSKAJ UZNANIE NA RYNKU PRACY

  W naszych szkoleniach brali udział pracownicy znanych firm prywatnych i instytucji publicznych, m.in. Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o., Narodowe Centrum Nauki, IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o., Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, PZU Życie S.A., Uniwersytet Jagielloński, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i wielu innych. Otrzymaliśmy liczne referencje i rekomendacje (sprawdź na: www.taxconsilium.com).  ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ  Jesteśmy firmą, która narodziła się z marzeń, pasji i chęci dzielenia się wiedzą. Prowadzimy biuro rachunkowe, a także organizujemy certyfikowane kursy z zakresu nowoczesnej rachunkowości, kadr i płac, podatków. Uczymy praktycznej, biznesowej księgowości, tzn. tego, w czym jesteśmy najlepsi. Kształcimy umiejętności, dzięki czemu szybko staliśmy się liderem na małopolskim rynku szkoleń finansowych. Współpracujemy tylko ze specjalistami-praktykami: ekonomistami, księgowymi, prawnikami, ekspertami IT, prawnikami, przedstawicielami instytucji i dyplomatami. Uważamy, że markę tworzą ludzie. Dlatego Tax Consilium Sp. z o.o. to nie tylko firma, ale przede wszystkim osoby, które ją budują.


   

  Dodatkowe informacje

  Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
  Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

  Ilość wyświetleń oferty: 18
  Pozostałe umiejętności rozwijane na szkoleniu:

  2 185,00 zł + VAT (zw.)

  v
  Zaczyna się za:

  Miejsce i termin szkolenia

  • Sale Szkoleniowe w Centrum Krakowa
  • Kraków 31-110 Kraków
  • Termin:   19.10.2019 09:00 - 24.11.2019 15:00
  • Zaczyna się za:  208d 15h 51m
  • Ilość dostępnych miejsc:  6
  • Cena netto: 2 185,00 zł
  • Trenerzy:

  • Maria Chochorek

  • Agnieszka Tatarska

  • Iwona Biernat-Baran

  • Wojciech Próchnicki

  • Przemysław Jeżek

  Tax Consilium Sp. z o.o.

  Rynek Główny 30/37, 31-010 Kraków

  tel: 12 623 73 43

  email: marketing@taxconsilium.com