Kraków
Kadry i płace
Otwarte
Nr szkolenia 2429

CERTYFIKOWANY Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (kod zawodu: 241103)

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i zawodową samodzielność?
DOSKONALE TRAFIŁEŚ!


Przygotuj się do pracy NA STANOWISKU SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI
 
I UZYSKAJ CERTYFIKAT Z KODEM ZAWODU 
według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS
oraz ZAŚWIADCZENIE MEN
TRENERZY SĄ PRAKTYKAMI BIZNESU
To główni księgowi, doradcy podatkowi, kontrolerzy finansowi, eksperci kadr i płac
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, biznesowym i zarządczym


ZYSKAJ NOWE KOMPTENCJE
 •  Na Kursie DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH nauczysz się praktycznego prowadzenia ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH, PODATKOWYCH I SPRAWOZDAWCZOŚCI. Poznasz podstawy CONTROLLINGU I ANALIZY FINANSOWEJ. Zyskasz umiejętności w zakresie dokonywania WYCEN i rozliczania LEASINGÓW, ustalania WYNIKÓW FINANSOWYCH oraz prowadzenia efektywnej POLITYKI BILANSOWEJ. Dzięki zdobytym KOMPETENCJOM odkryjesz nowe MOŻLIWOŚCI dla Twojej firmy, klientów i Ciebie.

 •  Weźmiesz udział w 72 H zajęć podzielonych na 4 MODUŁY TEMATYCZNE (40 h rachunkowości + 16 h prawa podatkowego + 8 h zajęć controllingu i analizy finansowej + 8 h kadr i płac). Po każdym otrzymasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY (zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej).

 •  Min. 70% ZAJĘĆ STANOWI PRAKTYKAKurs ma formę warsztatów. W ich trakcie będziesz liczył zadania, analizował kazusy, pracował w grupach, ćwiczył, wypełniał dokumenty i rozwiązywał AUTENTYCZNE PRZYKŁADY ROZLICZENIOWE. 

 •  W trakcie Kursu otrzymasz OPIEKĘ DORADCY, który po zajęciach będzie przesyłał Ci podsumowania, dodatkowe materiały i zadania powtórzeniowe. Dzięki temu będziesz widział swoje REALNE POSTĘPY. Dodatkowo otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ - przez 30 DNI od zakończenia Kursu będziemy odpowiadać na Twoje pytania i pomagać Ci faktycznie wcielać zdobytą wiedzę w życie.

 • Dokonaj PEWNEGO WYBORU. Nasze Kursy posiadają AKREDYTACJĘ KURATORIUM OŚWIATY


W 2017 r. według autentycznych ocen Uczestników
Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych
został oceniony na: 5,21 /6 
Sprawdź opinie

Cel szkolenia

DZIĘKI SZKOLENIU ZWIĘKSZYSZ

 • Swoje KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDCZE

 • PRZEWAGĘ na rynku pracy i w biznesie

 • UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE (otrzymasz dostęp do biblioteki z zakresu rachunkowości, podatków, zarządzania, komunikacji, przywództwa, kompetencji miękkich i innych)

 • Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu  DZIĘKI SZKOLENIU ZYSKASZ

 • CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI kod zawodu 241103 wg klasyfikacji MPiPS

 • ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Rachunkowości dla średniozaawansowanych

 • Możliwość spłaty w ratach 0%

 • Możliwość odrobienia zajęć wg Regulaminu

 • 30 DNI opieki poszkoleniowej

 • PAKIET SZKOLENIOWY: autorskie materiały szkoleniowe, zbiory przepisów, notatnik, długopis, ołówek, torbę
 • 300 zł zniżki na Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansownanych i inne rabaty DZIĘKI SZKOLENIU OTRZYMASZ

 • PRAKTYCZNĄ UMIEJĘTNOŚĆ SAMODZIELNEGO prowadzenia księgowości spółek prawa handlowego i prowadzenia rozrachunków międzynarodowych

 • SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych

 • Umiejętność PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI FIRM (będziesz potrafił dokonać oceny ich kondycji finansowej)

 • OPIEKĘ DORADCY, który będzie do Twojej dyspozycji przez cały czas trwania kursu (będziesz otrzymywał podsumowania modułów i dodatkowe materiały)

 • Przynależność do biznesowej społeczności Tax ConsiliumDLA KOGO JEST TEN KURS?

TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE:

 •  rozpocząłeś pracę w obszarze rachunkowości, ale chcesz poszerzyć swoje kompetencje lub uaktualnić wiedzę
 •  jeśli ukończyłeś Kurs Rachunkowości od podstaw (nie jest to jednak wymóg – wystarczy, że masz wiedzę z zakresu rachunkowości i chciałbyś ją pogłębić
 •  chcesz realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy
 •  chciałbyś rozpocząć pracę na stanowisku specjalisty ds. rachunkowości 
 •  posiadasz co najmniej średnie wykształcenie.
To szkolenie przygotuje Cię do certyfikacji: CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCIkod zawodu 241103 wg klasyfikacji MPiPS* Tax Consilium Sp. z o.o.

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ EGZAMIN? Kurs w Tax Consilium praktycznie przygotuje Cię do pracy w zawodzie SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI. Na zakończenie otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dodatkowo na ostatnich zajęciach możesz podejść do egzaminu zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. Egzamin jest bezpłatny, nieobowiązkowy i ma formę pisemną. Trwa ok. 1 godzinę i składa się z części testowej oraz zadań (analogiczne przykłady są omawiane na zajęciach, więc gdy będziesz w nich uczestniczył, na pewno sobie z nim poradzisz). Aby dostać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Zdanie egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem CERTYFIKATU SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI z kodem zawodu 241103 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Każdy certyfikat Tax Consilium oznaczony jest hologramem potwierdzającym autentyczność dokumentu. Do egzaminu możesz podejść bezpłatnie dwa razy. Oczywiście, możesz również z niego zrezygnować, jednak zachęcamy Cię, abyś sprawdził swoją wiedzę. Egzamin jest podsumowaniem tego, co naprawdę powinieneś znać i potrafić zastosować, pracując na tym stanowisku.

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Audyt i controlling
Finanse i bankowość
Kadra zarządzająca
Księgowość i podatki

TEN KURS WŁAŚNIE DLA CIEBIE - jeśli ukończyłeś Kurs Rachunkowości od podstaw (nie jest to jednak wymóg – wystarczy, że posiadasz wiedzę z zakresu rachunkowości i chciałbyś ją pogłębić) - pracujesz w dziale finansowo-księgowym lub biurze rachunkowym i chcesz poszerzyć swoje kwalifikacje - chciałbyś rozpocząć pracę na stanowisku specjalisty ds. rachunkowości - prowadzisz swoją firmę i chciałbyś efektywnie zarządzać jej finansami, samodzielnie prowadzić jej księgowość - posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

Korzyści dla firmy

UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE
PRAKTYCZNA UMIEJĘTNOŚĆ SAMODZIELNEGO prowadzenia księgowości spółek prawa handlowego i prowadzenia rozrachunków międzynarodowych
SPECJALISTYCZNA WIEDZA z zakresu rachunkowości

Korzyści dla uczestnika

PRZEWAGA na rynku pracy i w biznesie
Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu

Plan szkolenia

POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU
Sprawdź pełny program

MODUŁ I. Rachunkowość

1. Organizacja i dokumentacja w rachunkowości

 • polityka rachunkowości
 • rachunkowość a prawo podatkowe
 • organizacja rachunkowości pionu finansowo – księgowego
 • rola, obowiązki,odpowiedzialność – kierownik jednostki, główny księgowy, księgowy
 • pozostałe zagadnienia organizacji rachunkowości

2. Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z działalnością poza granicami kraju

 • rozrachunki zagraniczne, wewnątrzwspólnotowe
 • transakcje w walutach obcych – różnice kursowe

3. Rozliczenia w czasie kosztów i przychodów

 • rozliczenie międzyokresowe kosztów
 • rozliczenie przychodów w czasie

4. Leasing

 • operacyjny
 • finansowy

5. Wycena bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęcie w księgach rachunkowych różnic wynikających z tej wyceny

 • wycena aktywów i pasywów – bilansowa i podatkowa
 • rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych

6. Ustalanie wyniku finansowego

 • wariant porównawczy
 • wariant kalkulacyjny

7. Podatek dochodowy odroczony istota odroczonego podatku

 • różnice przejściowe
 • tworzenie rezerw
 • ujęcie odroczonego podatku w sprawozdaniu finansowym

8. Aktywa przedsiębiorstwa

 • klasyfikacja i podział
 • przyjęcie, ulepszenie, likwidacja środków trwałych

9. Pasywa przedsiębiorstwa

 • klasyfikacja i podział
 • podwyższanie i tworzenie kapitału podstawowego i zapasowego

10. Polityka bilansowa i jej narzędzia, w tym:

 • istota
 • zasady
 • rodzaje i znaczenie sprawozdawczości finansowej

11. Podstawowe części składowe sprawozdań finansowych

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • dodatkowe informacje i objaśnienia
 • większe jednostki - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych

12. Terminy i tryb sporządzania sprawozdań - procedura zamykania roku

 • przepisy ustawy o rachunkowości

MODUŁ II. Podstawy controllingu

1. Metodologia analizy finansowej

2. Źródła danych do analizy finansowej

3. Wskaźniki analizy

4. Analiza wskaźnikowa podstawą oceny jednostki

5. Sposoby prowadzenia analizy

6. Wstępna analiza sprawozdań finansowych:

a) pozioma (struktury)

b) pozioma (dynamiki)

7. Interpretacja poszczególnych wskaźników

8. Złota reguła finansowania

MODUŁ III. Podatki i prawo podatkowe

1. Pojęcie, konstrukcja i funkcje podatków

 • ordynacja podatkowa

2. Podatek od towarów i usług

 • podstawa prawna
 • podmiot opodatkowania
 • przedmiot opodatkowania (WDT, WNT, EXP. IMP)
 • podstawa opodatkowania
 • stawka podatku
 • VAT należny i naliczony
 • ewidencja podatku
 • pobór podatku

3. Podatek akcyzowy

 • podstawa prawna
 • przedmiot opodatkowania
 • podmiot opodatkowania
 • podstawa opodatkowania
 • stawka podatku
 • sposób poboru podatku
 • składy podatkowe
 • dokumentacja w międzynarodowym obrocie towarowym

4. Podatek dochodowy od osób prawnych

 • podstawa prawna
 • podmiot i przedmiot opodatkowania
 • podstawa opodatkowania
 • stawka podatku
 • sposób poboru
 • koszty uzyskania przychodu

5. Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • podstawa prawna
 • podmiot i przedmiot opodatkowania
 • podstawa opodatkowania
 • stawka podatku
 • sposób poboru
 • koszty uzyskania przychodu oraz odpowiadające im przychody

6. Sytuacyjne zadania księgowe związane z obrotem na terenie UE oraz poza terenem UE

7. Prawa i obowiązki podatnika, zobowiązania i postępowania podatkowe

 • organy podatkowe
 • zobowiązanie podatkowe (powstanie i wygaśnięcie)
 • obowiązek podatkowy
 • odpowiedzialność podatnika za zobowiązanie podatkowe
 • postępowanie podatkowe

8. Wszczynanie postępowania podatkowego

 • strony, terminy oraz prowadzenie postępowania podatkowego

MODUŁ IV. Prawo pracy i ubezpieczenia
 • 1. Kodeks pracy
 • zatrudnienie
 • 2. Kodeks cywilny - formy zatrudnienia
 • umowy cywilno-prawne
 • 3. System ubezpieczeń społecznych
 • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
 • zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstawy ich wymiaru
 • zasady, tryb i terminy:
 • – zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych
 • – prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek
 • – rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego
 • – opłacania składek na ubezpieczenia społeczne
 • zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek
 • zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • sankcje za niewykonanie obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • 4. Zasady naliczania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego
 • 5. Zbieg tytułów ubezpieczeń
 • 6. Ubezpieczenie osób zatrudnionych przez pracodawcę z Unii Europejskiej nie mającego siedziby ani przedstawicielstwa w naszym kraju.

 

Metodologia

JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY ZAJĘCIA?


 UCZ SIĘ PRAKTYCZNIE!

 W Tax Consilium 70% czasu przeznaczymy na wykonywanie praktycznych ćwiczeń. W trakcie warsztatów będziesz analizował case study i pracował na autentycznych przykładach rozliczeniowych firm. Ze względu na to, że Kurs ma bardzo praktyczny charakter (a część materiałów otrzymasz w formie elektronicznej), na niektórych zajęciach będziesz potrzebował komputera. Polecamy Ci, abyś zabrał swój laptop na zajęcia.Oczywiście, możesz skorzystać też z naszego sprzętuUwaga! Wypożyczenie laptopa jest u nas dodatkowo płatne – kosztuje 20 zł netto (24,60 zł brutto)  za 1 dzień szkoleniowy. Chęć korzystania z takiej usługi należy nam zgłaszać minimum 1 dzień roboczy przed zajęciami.
 

 POZNAJ MIĘDZYNARODOWĄ KSIĘGOWOŚĆ

W trakcie zajęć dokonasz oceny kondycji finansowej firm. Będziesz ujmował w księgach rachunkowych zdarzenia związane z działalnością przedsiębiorstw w kraju i poza jego granicami, będziesz prowadził rozrachunki zagraniczne, wewnątrzwspólnotowe i księgował transakcje w walutach obcych. Poprowadzisz rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rozliczenie przychodów w czasie. Będziesz kwalifikował i wyliczał leasingi, rozliczał inwestycje i dokonywał wycen bilansowych i podatkowych poszczególnych składników aktywów i pasywów. Rozliczysz różnice inwentaryzacyjne, przeanalizujesz politykę rachunkowości i jej narzędzia. Poznasz zasady naliczania podatku odroczonego i - co NAJWAŻNIEJSZE - sporządzisz całościowe sprawozdania finansowe (szczególnie zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym i rachunek przepływów pieniężnych).
 

 KORZYSTAJ Z DOŚWIADCZENIA PRAKTYKÓW!
Oprócz zajęć z zakresu rachunkowości weźmiesz również udział w warsztatach prawa podatkowego, controllingu oraz praca pracy i ubezpieczeń społecznych. Każdy z nich poprowadzi specjalista-praktyk z danego zakresu.


 

JAKIE REALNE EFEKTY OSIĄGNIESZ?

 •  Dzięki zajęciom poznasz zasady PROWADZENIA ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH
 •  Nabędziesz wiedzę z zakresu międzynarodowych regulacji rachunkowości i organizacji jej zasad, sprawozdawczości, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego
 •  Nauczysz się wyciągać odpowiednie wnioski i optymalizować przyszłe działania finansowe
 •  Będziesz potrafił przeprowadzić procedurę zamknięcia roku
 •  Nauczysz się ustalać wynik finansowy, dokonywać rozliczeń w czasie kosztów i przychodów oraz przeprowadzać wycenę bilansową i podatkową poszczególnych składników aktywów i pasywów
 •  Zyskasz umiejętność SAMODZIELNEGO prowadzenia księgowości firm.


 

JAK BĘDZIEMY CIĘ WSPIERAĆ?

 OPIEKA DORADCY TAX CONSILIUM

W trakcie całego Kursu i miesiąc po jego zakończeniu (w ramach  e-mailowej opieki poszkoleniowej) otoczymy Cię specjalną OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie. Po każdym z modułów otrzymasz podsumowanie zajęć, dodatkowe materiały i zadania. Swoje postępy będziesz mógł na bieżąco konsultować z trenerem na zajęciach.

 30 DNI OPIEKI POSZKOLENIOWEJ

Przez 30 DNI po zakończeniu Kursu otoczymy Cię e-mailową opieką poszkoleniową. Przez miesiąc nasi Trenerzy będą do Twojej dyspozycji. Jeśli będziesz miał pytania lub wątpliwości związane z programem Kursu, pomożemy Ci je rozwiązać.
 BEZPŁATNE ODRABIANIE ZAJĘĆ

Dodatkowo nie stracisz żadnych zajęć – jeśli będziesz potrzebował pomocy, zapewnimy CI BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie (zajęcia będziesz mógł odrobić z kolejną edycją). Pamiętaj, tylko aby zgłosić nam planowaną nieobecność min. 2 dni przed tym faktem.

 SYSTEM SPŁATY W RATACH 0%

Dodatkowo nie stracisz żadnych zajęć – jeśli będziesz potrzebował pomocy, zapewnimy CI BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie (zajęcia będziesz mógł odrobić z kolejną edycją). Pamiętaj, tylko aby zgłosić nam planowaną nieobecność min. 2 dni przed tym faktem.

 INDYWIDUALNA OBSŁUGA I DOBRA ATMOSFERA

Pracujemy z uśmiechem i uczymy z uśmiechem. Dbamy o dobrą, przyjazną atmosferę i naprawdę zależy nam na Twojej satysfakcji. Dlatego nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji. Z chęcią opowiadamy na Twoje pytania, zawsze prosimy Cię też o feedback dot. zajęć. 

  ŚCIEŻKI EDUKACYJNE I RABATY

 Po Kursie przydzielimy Ci specjalne zniżki i rabaty na udział w kolejnych Kursach:
otrzymasz 300 zł zniżki na Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych (kod zawodu 121101)  
oraz 5% na drugi i 10% rabatu na trzeci (i każdy kolejny) Kurs w Tax Consilium.

 

 

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ EGZAMIN?

Kurs w Tax Consilium praktycznie przygotuje Cię do pracy w zawodzie SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI. Na zakończenie otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Dodatkowo na ostatnich zajęciach możesz podejść do egzaminu zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. Egzamin jest bezpłatny, nieobowiązkowy i ma formę pisemną. Trwa ok. 1 godzinę i składa się z części testowej oraz zadań (analogiczne przykłady są omawiane na zajęciach, więc gdy będziesz w nich uczestniczył, na pewno sobie z nim poradzisz). Aby dostać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Zdanie egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem CERTYFIKATU SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI z kodem zawodu 241103 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Każdy certyfikat Tax Consilium oznaczony jest hologramem potwierdzającym autentyczność dokumentu (tu znajdziesz przykładowy certyfikat).  Do egzaminu możesz podejść bezpłatnie dwa razy. Oczywiście, możesz również z niego zrezygnować, jednak zachęcamy Cię, abyś sprawdził swoją wiedzę. Egzamin jest podsumowaniem tego, co naprawdę powinieneś znać i potrafić zastosować, pracując na tym stanowisku.ZYSKAJ UZNANIE NA RYNKU PRACY

W naszych szkoleniach brali udział pracownicy znanych firm prywatnych i instytucji publicznych, m.in. Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o., Narodowe Centrum Nauki, IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o., Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, PZU Życie S.A., Uniwersytet Jagielloński, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i wielu innych. Otrzymaliśmy liczne referencje i rekomendacje (sprawdź na: www.taxconsilium.com).

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ


Jesteśmy firmą, która narodziła się z marzeń, pasji i chęci dzielenia się wiedzą. Prowadzimy biuro rachunkowe, a także organizujemy certyfikowane kursy z zakresu nowoczesnej rachunkowości, kadr i płac, podatków. Uczymy praktycznej, biznesowej księgowości, tzn. tego, w czym jesteśmy najlepsi. Kształcimy umiejętności, dzięki czemu szybko staliśmy się liderem na małopolskim rynku szkoleń finansowych. Współpracujemy tylko ze specjalistami-praktykami: ekonomistami, księgowymi, prawnikami, ekspertami IT, prawnikami, przedstawicielami instytucji i dyplomatami. Uważamy, że markę tworzą ludzie. Dlatego Tax Consilium Sp. z o.o. to nie tylko firma, ale przede wszystkim osoby, które ją budują.


 

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 35

1 725,00 zł + VAT (zw.)

v
Zaczyna się za:

Miejsce i termin szkolenia

 • Sale Szkoleniowe w Centrum Krakowa
 • Kraków 31-110 Kraków
 • Termin:   11.05.2019 09:00 - 08.06.2019 15:00
 • Zaczyna się za:  173d 15h 42m
 • Ilość dostępnych miejsc:  6
 • Cena netto: 1 725,00 zł
 • Trenerzy:

 • Agnieszka Tatarska

 • Iwona Biernat-Baran

 • Wojciech Próchnicki

 • Przemysław Jeżek

Tax Consilium Sp. z o.o.

Rynek Główny 30/37, 31-010 Kraków

tel: 12 623 73 43

email: marketing@taxconsilium.com