Kraków
Kadry i płace
Otwarte
Nr szkolenia 2537

CERTYFIKOWANY Kurs Kadry i Płace od podstaw:Płatnik, Symfonia, Optima (kod zawodu 242310,242307)

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia


Praktycznie przygotuj się do pracy w zawodzie Specjalisty ds. Wynagrodzeń oraz Specjalisty ds. Kadr
I UZYSKAJ CERTYFIKAT Z KODAMI ZAWODU według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS 
oraz 4 ZAŚWIADCZENIA MEN


TEN KURS MOŻESZ TEŻ ODBYĆ BEZ PROGRAMÓW W NIŻSZEJ CENIETRENERZY SĄ PRAKTYKAMI BIZNESU
Kierują działami kadrowo-płacowymi polskich firmW PRAKTYCE POZNAJ KADRY I PŁACE

 • OD PODSTAW, PRAKTYCZNIE PRZYGOTUJESZ SIĘ DO PROWADZENIA KADR I ROZLICZANIA PŁAC
  w firmach i instytucjach
   72 h (48 h warsztatów + 24 h programów)
 • Zyskasz umiejętności faktycznie wykorzystywane w codziennej pracy
 • Zdobędziesz aktualną wiedzę CENIONĄ PRZEZ PRACODAWCÓW (wszystkie moduły uwzględniają NAJNOWSZE ZMIANY)
 • Każde zagadnienie będzie poprzedzone teoretycznym wprowadzeniem. Następnie przez 70% czasu będziesz liczył zadania, wypełniał druki i analizował case study (wszystkie oparte o AUTENTYCZNE PRZYKŁADY
  i dokumenty). 
 • Nauczysz się OBSŁUGI PROGRAMÓW: SYMFONIA KADRY I PŁACE, OPTIMA KADRY I PŁACE
  oraz PŁATNIKA
 • Zyskasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY (zbiory przepisów, ćwiczenia, przykłady rozliczeń, PITy, pełną dokumentację personalną i inne, które WYKORZYSTASZ W PRACY)
 • Po Kursie przez 30 DNI otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ.


W 2017 r. według autentycznych ocen
Uczestników Certyfikowany Kurs Kadry i Płace od podstaw
został oceniony na: 5,67 /6 
Sprawdź opinie

Cel szkolenia

DZIĘKI SZKOLENIA ZWIĘKSZYSZ

 • Swoje KOMPETENCJE
 • PRZEWAGĘ na rynku pracy i w biznesie
 • UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE (otrzymasz dostęp do biblioteki z zakresu rachunkowości, podatków, zarządzania, komunikacji, przywództwa, kompetencji miękkich i innych)
 • Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu
   

DZIĘKI SZKOLENIU ZYSKASZ


DZIĘKI SZKOLENIU 
OTRZYMASZ

 • MERYTORYCZNĄ WIEDZĘ OD PODSTAW, która jest ceniona na rynku pracy, praktyczną umiejętność prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej firm i instytucji oraz rozliczania i zarządzania pracownikami 
 • OPIEKĘ DORADCY (będziesz otrzymywał podsumowania modułów i dodatkowe materiały)
 • Przynależność do biznesowej społeczności Tax Consilium
   
 
To szkolenie przygotuje Cię do certyfikacji: CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ oraz SPECJALISTY DS. KADR kody zawodów 242310, 242307 według klasyfikacji MPiPS* Tax Consilium Sp. z o.o.

Kurs w Tax Consilium praktycznie przygotuje Cię do pracy w zawodzie SPECJALISTY DS. KADR oraz SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ. Na zakończenie otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Na ostatnich warsztatach kadrowo-płacowych możesz również podejść do EGZAMINU zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. Egzamin jest bezpłatny, nieobowiązkowy i ma formę pisemną. Trwa 1 godzinę i składa się z zadań (analogiczne przykłady są omawiane na zajęciach, więc gdy będziesz w nich uczestniczył, na pewno sobie z nim poradzisz). Aby dostać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Zdanie go jest równoznaczne z uzyskaniem CERTYFIKATU SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ oraz SPECJALISTY DS. KADR z kodami zawodu 242307, 242310 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Certyfikat jest potwierdzeniem nabycia umiejętności zawodowych w ramach zawodów i specjalności, które występują na rynku pracy i które zostały nabyte w toku nauki. Jest również potwierdzeniem posiadania rzeczywistej wiedzy oraz praktycznych umiejętności. Każdy certyfikat Tax Consilium oznaczony jest hologramem potwierdzającym autentyczność dokumentu . Do egzaminu możesz podejść bezpłatnie dwa razy. Oczywiście, możesz również z niego zrezygnować, jednak zachęcamy Cię, abyś sprawdził swoją wiedzę. Egzamin jest podsumowaniem tego, co naprawdę powinieneś znać i potrafić, pracując w obszarze kadr i płac. Uwaga! Egzamin nie obejmuje zakresu obsługi programów komputerowych.

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
HR - Zasoby ludzkie
Kadra zarządzająca
Księgowość i podatki

TEN KURS JEST WŁAŚNIE CIEBIE - jeśli nie miałeś styczności z zagadnieniami dotyczącymi wynagrodzeń i prawa pracy - chcesz rozpocząć pracę w działach personalnych, kadrowo-płacowych, HR, biurach rachunkowych, outsourcingu - prowadzisz swoją firmę i chciałbyś samodzielnie rozliczać swoich pracowników - chcesz zdobyć nowy zawód i realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

Korzyści dla firmy

UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE
PRAKTYCZNA UMIEJĘTNOŚĆ prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej firm i instytucji
Umiejętność ROZLICZANIA I ZARZĄDZANIA PRACOWNIKAMI

Korzyści dla uczestnika

Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu
MERYTORYCZNA WIEDZA OD PODSTAW, która jest ceniona na rynku pracy

Plan szkolenia

POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU
Sprawdź pełny program


Moduł I Praktyczne naliczanie wynagrodzeń
 • Obowiązki pracodawców w zakresie normowania płac pracownikom.
 • Charakterystyka i znaczenie norm zakładowych w zakresie wynagradzania: układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania, umowa o pracę.
 • Omówienie składników obligatoryjnych i fakultatywnych.
 • Minimalna płaca oraz zasady jej wyrównywania.
 • Wynagrodzenie w umowie: brutto/netto.
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ograniczenie rocznej podstawy i wyłączenia niektórych przychodów z oskładkowania.
 • Podstawa wymiaru składki zdrowotnej, w tym obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.
 • Zasady naliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
 • Zasady naliczania i opłacania składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Zasady opodatkowania wynagrodzeń pracowniczych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Pracownicze koszty uzyskania przychodów: podstawowe, podwyższone.
 • Ustalenie podstawy opodatkowania, stosowanie skali podatkowej, zasady obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy.
 • Sporządzenie 15 wariantów list płac.
Moduł II Urlopy wypoczynkowe - przepisy i stosowane zasady naliczania
 • Urlop wypoczynkowy
 • Prawo do urlopu wypoczynkowego.
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego.
 • Wyliczenie stażu pracy uprawniającego do urlopu na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych.
 • Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego.
 • Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.
 • Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Naliczanie urlopów wypoczynkowych proporcjonalnie.
 • Urlop wypoczynkowy uzupełniający.
 • Plan urlopów.
 • Zmiana terminu urlopu wypoczynkowego.
 • Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego.
 • Urlop na żądanie pracownika.
 • Urlop wypoczynkowy – zaległy.
 • Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego.
 • Prawo do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • Składniki uwzględniane do ustalenia średniej urlopowej.
 • Jakie miesiące zliczamy do średniej urlopowej.
 • Sposób wyliczenia wynagrodzenia za urlop pracownikom pracującym w godzinach nadliczbowych.
 • Zmiana wynagrodzenia - wpływa na sposób obliczania wynagrodzenia urlopowego.
 • Znaczne wahania w składnikach wynagrodzenia - wpływ na wynagrodzenie urlopowe.
 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
 • Współczynnik do ekwiwalentu za urlop.
 • Różnice w obliczaniu wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
Moduł III Wynagrodzenia za czas zwolnień z pracy. Praktyka rozliczania umów cywilno-prawnych
 • Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy
 • Sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
 • Zasady obliczania wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy, za które pracownik zachowuje prawo
 • do wynagrodzenia.
 • Urlopy okolicznościowe - dokumenty potwierdzające prawo do urlopu.
 • Umowy cywilno-prawne
 • Charakterystyka umów cywilnych: umowa zlecenie, umowa o dzieło.
 • Treść umów cywilnych, określenie wynagrodzenia i różnych świadczeń.
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób zatrudnionych na umowach cywilnych.
 • Zasady opodatkowania przychodów (dochodów) zleceniobiorców.
 • Koszty uzyskania przychodów stosowane przy wyliczaniu umów cywilno-prawnych.
 • Obliczenie i pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, pobór podatku zryczałtowanego.
 • Sporządzenie listy płac dla zleceniobiorców, wykonawcy dzieła.
 • Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
 • Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej.
Moduł IV Wynagrodzenia za czas choroby i zasiłki w praktyce - przepisy, zasady, uprawnienia
 • Ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
 • Wynagrodzenie za czas choroby.
 • Zasiłek chorobowy.
 • Zasiłek opiekuńczy.
 • Zasiłek macierzyński.
 • Zasiłek rodzicielski.
 • Urlop ojcowski.
 • Świadczenie rehabilitacyjne.
 • Wypadki przy pracy i choroba zawodowa.
 • Dokumentowanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego.
 • Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
 • Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku (przychód pomniejszony o składki finansowane ze środków własnych pracownika).
 • Okres, z którego ustala się podstawę wymiaru zasiłku.
 • Ustalanie podstawy wymiaru w przypadku niezdolności powstałej przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego.
 • Ustalanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
 • Zasada uzupełniania wynagrodzenia zmiennego.
 • Podstawa wymiaru zasiłku w razie zmiany wymiaru czasu pracy.
 • Składniki wynagrodzenia nie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku.
 • Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłku premii, nagród i innych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne.
 • Ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków.
 • Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku dla celów obliczania świadczenia rehabilitacyjnego.
 • Minimalna podstawa wymiaru zasiłku.
 • Ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku po ustaniu ubezpieczenia.
Moduł V Wynagrodzenia za część miesiąca. Prowadzenie rozliczeń podatkowych
 • Obliczenie wynagrodzenia za część miesiąca, gdy pracownik korzystał w nim ze zwolnienia lekarskiego.
 • Obliczenie wynagrodzenie za część miesiąca, gdy pracownik był nieobecny w pracy z innego powodu niż choroba.
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu pracowników, w tym przebywających
 • na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych.
 • Sporządzenie list płac.
 • Ćwiczenia podsumowujące wszystkie zagadnienia dotyczące płac.
 • Rozliczenie z Urzędem Skarbowym.
 • Na podstawie zestawienia i karty wynagrodzeń - rozliczenie z urzędem skarbowym, w tym sporządzenie PIT-11, PIT-40 PIT-4R
Moduł VI Przepisy prawa pracy - obowiązki, uprawnienia, stosowane zasady i dobre praktyki
 • Nawiązanie stosunku pracy (rodzaje umów o pracę).
 • Konstrukcja umowy o pracy, informacji o zatrudnieniu, zakresu obowiązków.
 • Dokumentacja zatrudnianego pracownika.
 • Akta osobowe.
 • Regulamin pracy i wynagradzania.
 • Równe traktowanie w zatrudnieniu.
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
 • Nagrody i wyróżnienia.
 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników.
 • Porozumienie zmieniające umowy o pracę.
 • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy.
 • Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron.
 • Zasady rozwiązywania umów w trybie natychmiastowym.
 • Uprawnienia i obowiązki pracodawcy wobec zwolnionego pracownika.
 • Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów prawa pracy.
 • Zasady wydawania świadectw pracy.
 • Archiwizacja dokumentów.
Kurs Płatnik od podstaw

1. Ćwiczenia praktyczne:

 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych:

- płatnika składek /osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą/,

- pracowników,

- zleceniobiorców.

 • tworzenie dokumentów:

- zgłoszeniowych dla firmy i ubezpieczonych,

- aktualizujących sporządzanie zestawów miesięcznych i imiennych raportów dla ubezpieczonych informacja roczna – termin i zasady sporządzania.

2. Weryfikacja poprawności dokumentacji ZUS:

 • przeglądanie,
 • modyfikacja,
 • zmiana,
 • korekta dokumentów.
 • 3. Wysyłanie dokumentacji do ZUS:
 • tworzenie zestawów,
 • obsługa dokumentów w zestawach,
 • weryfikacja zestawów, przesyłanie zestawów do ZUS.
Kurs SYMFONIA Kadry i Płace od podstaw

1. Zagadnienia podstawowe – filozofia pracy z systemem.

2. Prezentacja i omówienie funkcjonalności programu.

3. Założenie nowej firmy (bazy danych).

4. Założenie okresów płacowych.

5. Wprowadzanie danych osobowych pracowników.

6. Zatrudnianie pracowników – umowa o pracę (zgłoszenie ZUA i współpraca płatnikiem) i czynności z tym związane.

7. Omówienie zdarzeń związanych z nieobecnością (urlopy, choroby itp.).

8. Omówienie pozostałych zdarzeń związanych z obsługą pracowników (dodatkowe składniki wynagrodzenia, rozwiązanie stosunku pracy itp).

9. Wydruk listy płac.

10. Wprowadzanie wynagrodzeń związanych z umowami cywilnoprawnymi (umowa o dzieło, umowa zlecenia, prawa autorskie, rada nadzorcza).

11. Naliczanie i zamykanie okresów płacowych.

12. Wydruki list płac i innych zestawień kadrowo-płacowych, PITy.

13. Współpraca programu z modułem Finansowo - Księgowym.

14. Omówienie i prezentacja wydruków i raportów dostępnych w systemie.

Kurs OPTIMA Kadry i Płace od podstaw
 • 1. Moduł Kadry i Płace – informacje ogólne.
 • 2. Zakładanie nowej firmy.
 • 3. Definiowanie okresu płacowego.
 • 4. Wprowadzanie danych osobowych pracowników.
 • 5. Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę (współdziałanie z programem PŁATNIK)
 • 6. Wprowadzanie zdarzeń związanych z absencją pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe).
 • 7. Umowy cywilno – prawne (umowa o dzieło, umowa zlecenie)
 • 8. Rozwiązywanie stosunku pracy.
 • 9. Naliczanie wynagrodzeń.
 • 10. Wydruki list płac oraz innych dokumentów kadrowych.
 • 11. Deklaracje.

 


 

Metodologia
 
NAUCZ SIĘ NALICZANIA WYNAGRODZEŃ, POZNAJ PODSTAWY PRAWA PRACY I ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ ORAZ SPECJALISTY DS. KADR
 
 • Trenerzy-praktycy przedstawią Ci najważniejsze przepisy, zasady i rozliczenia, a następnie będziesz wykonywał samodzielne zadania (warsztaty stanowią min. 70% Kursu).
 • Wszystkie zajęcia poprowadzą dla Ciebie kierownicy działów kadrowo-płacowych polskich firm. Faktycznie przygotują Cię do pracy. Udzielą Ci też praktycznych wskazówek, porad, pokażą standardy i dobre praktyki.
 • Będziesz się uczył poprzez feedback ekspercki, tj. połączenie praktycznych ćwiczeń i stałej opieki mentora, który będzie monitorował Twoje efekty.
 • Będziesz się uczył w dobrej atmosferze sprzyjającej nawiązaniu zawodowych relacji.

 


CZEGO BĘDZIESZ SIĘ UCZYĆ NA ZAJĘCIACH?

 • Pod okiem trenera-praktyka będziesz prowadził PEŁNE ROZRACHUNKI z pracownikami.
 • Trener OD PODSTAW będzie przedstawiał i tłumaczył regulacje prawne, przepisy oraz wzorcowe rozliczenia.
 • Następnie będziesz wykonywał zadania i ćwiczenia.
 • Sporządzisz różne warianty list płac z tytułu zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i umowę cywilno-prawną
 • Rozliczysz składniki płacowe, zasiłki, przerwy w pracy, urlopy wypoczynkowe i wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Poprowadzisz symulacje rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Sporządzisz deklaracje podatkowe PIT, deklaracje ZUS, wypełnisz druki oraz dokumenty personalne
 • Zapoznasz się z najnowszymi przepisami prawa pracy. Poznasz obowiązki, uprawnienia, stosowane zasady i dobre praktyki
 • Nauczysz się, jak konstruować umowy oraz prowadzić akta osobowe
 • …i wiele, wiele więcej.


ZYSKAJ KOMPLEKSOWĄ EDUKACJĘ

 • W Tax Consilium stawiamy na budowanie społeczności. Na zajęciach poznasz praktyków kadr i płac, skorzystasz z szerokich możliwości networkingowych i nawiążesz ZAWODOWE KONTAKTY.
 • W trakcie Kursu otoczymy Cię specjalną OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie.
 • Po każdym z modułów otrzymasz podsumowania zajęć, DODATKOWE MATERIAŁY I ZADANIA.
 • Dodatkowo nie stracisz żadnych zajęć – jeśli będziesz potrzebował pomocy, pomożemy Ci nadrobić zaległości i zapewnimy BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie (nie dopuszczamy możliwości odrabiania zajęć komputerowych).
 • 30 DNI po Kursie otoczymy Cię e-mailiową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ. W tym czasie nasi Trenerzy będą do Twojej dyspozycji. Jeśli będziesz miał pytania związane z programem Kursu, pomożemy Ci je rozwiązać.

 


POZNAJ PŁATNIKA, SYMFONIĘ, OPTIMĘ
I ZOSTAŃ PROFESJONALNYM SPECJALISTĄ

 

Ten PAKIET KURSÓW zawiera 24 h zajęć z obsługi najważniejszych systemów kadrowo-płacowych:
 


Ich znajomość jest pożądaną umiejętnością na polskim rynku pracy. Korzystając z PAKIETU KURSÓW, zyskasz praktyczną wiedzę, 3 zaświadczenia MEN oraz 552 zł oszczędności.
 

 • Zajęcia komputerowe odbywają się już po warsztatach z zakresu kadr i płac (wtedy, kiedy będziesz miał wystarczającą wiedzę, aby dokonywać rozliczeń na systemach).
 • Podczas zajęć komputerowych udostępniamy Ci laptop z ORYGINALNA, edukacyjną wersją danego oprogramowania.
 • Pod okiem trenera będziesz samodzielnie wykonywał wszystkie ćwiczenia, a Trener będzie nadzorował Twoją pracę (będzie podchodził i udzielał porad).
 • Po każdym Kursie komputerowym otrzymasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY (konkretne instrukcje, scenariusze, wskazówki), do których będziesz mógł wrócić po zajęciach.

Jako praktycy biznesu współpracujemy z producentami oprogramowania,
 jesteśmy również rekomendowanym partnerem firmy Sage Sp. z o.o.


ZYSKAJ UZNANIE NA RYNKU PRACY

W naszych szkoleniach brali udział pracownicy znanych firm prywatnych i instytucji publicznych, m.in. Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o., Narodowe Centrum Nauki, IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o., Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, PZU Życie S.A., Uniwersytet Jagielloński, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i wielu innych. Otrzymaliśmy liczne referencje i rekomendacje (sprawdź na: www.taxconsilium.com).ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ


 • wypełnij zgłoszenie on-line na stronie www.taxconsilium.com
 • napisz e-mail na adres: szkolenia@taxconsilium.com
 • zadzwoń pod nr: 12 623 73 43
 • lub zgłoś się osobiście: Rynek Główny 30/37, 31-010 Kraków
  Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00


Jesteśmy firmą, która narodziła się z marzeń, pasji i chęci dzielenia się wiedzą. Prowadzimy biuro rachunkowe, a także organizujemy certyfikowane kursy z zakresu nowoczesnej rachunkowości, kadr i płac, podatków. Uczymy praktycznej, biznesowej księgowości, tzn. tego, w czym jesteśmy najlepsi. Kształcimy umiejętności, dzięki czemu szybko staliśmy się liderem na małopolskim rynku szkoleń finansowych. Współpracujemy tylko ze specjalistami-praktykami: ekonomistami, księgowymi, prawnikami, ekspertami IT, prawnikami, przedstawicielami instytucji i dyplomatami. Uważamy, że markę tworzą ludzie. Dlatego Tax Consilium Sp. z o.o. to nie tylko firma, ale przede wszystkim osoby, które ją budują.

 

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 12

1 979,00 zł + VAT (zw.)

v
Zaczyna się za:

Miejsce i termin szkolenia

 • Sale Szkoleniowe w Centrum Krakowa
 • Kraków 31-110 Kraków
 • Termin:   04.05.2019 09:00 - 14.07.2019 15:00
 • Zaczyna się za:  43d 3h 23m
 • Ilość dostępnych miejsc:  6
 • Cena netto: 1 979,00 zł
 • Trenerzy:

 • Wiktoria Kuczmańska

 • Jacek Adamczak

Tax Consilium Sp. z o.o.

Rynek Główny 30/37, 31-010 Kraków

tel: 12 623 73 43

email: marketing@taxconsilium.com