Kraków
Kadry i płace
Otwarte
Nr szkolenia 2787

Certyfikowany Kurs Kadry i Płace od podstaw (Kod zawodu 242310, 242307)

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Nauczysz się:

Opis szkolenia

 TERMIN GWARANTOWANY!


Chcesz praktycznie przygotować się do pracy w kadrach i płacach?
DOSKONALE TRAFIŁEŚ!

POSTAW NA SPRAWDZONĄ JAKOŚĆ
i zyskaj CERTYFIKAT Z KODAMI ZAWODU
wg kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS
oraz ZAŚWIADCZENIE MEN!

 


 W 2018 r. według autentycznych ocen
Uczestników Certyfikowany Kurs Kadry i Płace i od podstaw
został oceniony na: 5,56 /6


 W PRAKTYCE POZNAJ KADRY I PŁACE

 • TRENERZY SĄ PRAKTYKAMI BIZNESU. Kierują działami kadrowo-płacowymi polskich firm i OD PODSTAW przygotują Cię do pracy w zawodzie specjalisty ds. wynagrodzeń oraz specjalisty ds. kadr.

 • Na kursie odbędziesz 48 h zajęć stacjonarnych, otrzymasz 8 h E-LEARNINGU i 30 DNI OPIEKI poszkoleniowej w formie e-mailowej. Poznasz teorię i praktykę, dzięki czemu FAKTYCZNIE PRZYGOTUJESZ SIĘ DO PROWADZENIA KADR I ROZLICZANIA PŁAC w firmach i instytucjach

 • Kurs da Ci REALNE KORZYŚCI, ponieważ nauczysz się na nim SAMODZIELNOŚCI. Dzięki temu, że zdobędziesz KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI,  faktycznie będziesz po nim mógł podjąć pracę w obszarze kadr i płac. Twoją naukę będziemy wspierać (otrzymasz od nas opiekę doradcy oraz PAKIET E-LEARNINGU). 

 • 70% ZAJĘĆ STANOWI PRAKTYKA. Najpierw weźmiesz udział w teoretycznym wprowadzeniu. Wyjaśnimy Ci przepisy, zasady oraz pokażemy przykładowe rozliczenia. Następnie będziesz liczyć zadania, wypełniać druki i analizować case study (wszystkie oparte o AUTENTYCZNE przykłady i dokumenty). Nasz Trener będzie cały czas do TWOJEJ DYSPOZYCJI. Będzie podchodził, pomagał, wyjaśniał i udzielał porad.

 • W Tax Consilium zyskasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY (zbiory przepisów, ćwiczenia, przykłady rozliczeń, PITy, pełną dokumentację personalną i inne), do których będziesz mógł wrócić w dowolnym momencie. Wszystkie są oparte o NAJNOWSZE PRZEPISY i rozwiązania.

 • Wybierając ten kurs, stawiasz na SPRAWDZONĄ JAKOŚĆ. Posiadamy CERTYFIKAT ISO 

  

 

Cel szkolenia

Z nami w 3 krokach W PRAKTYCE 
przygotujesz się do pracy w kadrach i płacach!
Po pierwsze, PRAKTYCZNIE NAUCZYSZ SIĘ PROWADZENIA ROZLICZEŃ!

Zajęcia składają się w 70% Z PRAKTYKI. Prowadzi je kierownik działu kadr i płac, który potrafi przekazywać wiedzę i dzielić się swoim doświadczeniem. W Tax Consilium uczymy cierpliwie i z uśmiechem. :) Stwarzamy przyjazną atmosferę i dajemy gwarancję, że zajęcia zostaną przeprowadzone merytorycznie, praktycznie i efektywnie.

 


 Po drugie, POZNASZ DOBRE PRAKTYKI I OTRZYMASZ PEŁNE WSPARCIE

Przygotowaliśmy dla Ciebie kompleksowy program kształcenia. Obejmuje on zajęcia stacjonarne oraz specjalny PAKIET E-LEARNINGU. Na zajęciach otrzymasz materiały, a po każdym modułe tematycznym - wyślemy Ci e-mailem dodatkowe pliki. Będą to podsumowania, zadania do samodzielnego przećwiczenia i webinar dot. Sztuczek i trików w MS Excel, które powinieneś znać. Wypracujemy z Tobą umiejętności i NAWYKI (szacujemy, że e-learning zajmie Ci maks. 8 h). Wiemy jednak, że czasami trudno się systematycznie uczyć. Dlatego będziemy Cię motywować i wspierać. Obejmiemy Cię OPIEKĄ DORADCY i zapewnimy BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach okreslonych w naszym Regulaminie (nie ma możliwości odrabiania zajęć komputerowych).Po trzecie, SKUTECZNIE WDROŻYSZ ZDOBYTĄ WIEDZĘ!

Nasz Kurs faktycznie przygotuje Cię do pracy. Da Ci PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI I SKUTECZNE NARZĘDZIA.
Pokażemy Ci, gdzie w przyszłości szukać rozwiązań, jak unikać błędów i rozwiać swoją karierę w tym obszarze.
Dodatkowo przez 30 DNI od zakończenia zajęć otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ.
Jeśli będziesz mieć pytania lub wątpliwości związane z programem, pomożemy Ci je rozwiązać. Przydzielimy Ci też specjalne zniżki i rabaty na udział w kolejnych Kursach: 200 zł zniżki (ważnej przez 6 miesięcy) na 
Certyfikowany Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych (kod zawodu 242307, 242310) oraz inne rabaty.

 

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
HR - Zasoby ludzkie
Kadra zarządzająca

TEN KURS JEST WŁAŚNIE CIEBIE - jeśli nie miałeś styczności z zagadnieniami dotyczącymi wynagrodzeń i prawa pracy - chcesz rozpocząć pracę w działach personalnych, kadrowo-płacowych, HR, biurach rachunkowych, outsourcingu - prowadzisz swoją firmę i chciałbyś samodzielnie rozliczać swoich pracowników - chcesz zdobyć nowy zawód i realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

Plan szkolenia

POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU

WSZYSTKIE MODUŁY UWZGLĘDNIAJĄ NAJNOWSZE ZMIANY

Moduł I. Praktyczne naliczanie wynagrodzeń - 8 godzin dydaktycznych

-Obowiązki pracodawców w zakresie normowania płac pracownikom.
-Charakterystyka i znaczenie norm zakładowych w zakresie wynagradzania: układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania, umowa o pracę.
-Omówienie składników obligatoryjnych i fakultatywnych.
-Minimalna płaca oraz zasady jej wyrównywania.
-Wynagrodzenie w umowie: brutto/netto.
-Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ograniczenie rocznej podstawy i wyłączenia niektórych przychodów z oskładkowania.
-Podstawa wymiaru składki zdrowotnej, w tym obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.
-Zasady naliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
-Zasady naliczania i opłacania składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
-Zasady opodatkowania wynagrodzeń pracowniczych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
-Pracownicze koszty uzyskania przychodów: podstawowe, podwyższone.
-Ustalenie podstawy opodatkowania, stosowanie skali podatkowej, zasady obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy.
-Sporządzenie 15 wariantów list płac.

Moduł II. Urlopy wypoczynkowe - przepisy i stosowane zasady naliczania - 8 godzin dydaktycznych

-Urlop wypoczynkowy
-Prawo do urlopu wypoczynkowego.
-Wymiar urlopu wypoczynkowego.
-Wyliczenie stażu pracy uprawniającego do urlopu na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych.
-Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego.
-Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.
-Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
-Naliczanie urlopów wypoczynkowych proporcjonalnie.
-Urlop wypoczynkowy uzupełniający.
-Plan urlopów.
-Zmiana terminu urlopu wypoczynkowego.
-Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego.
-Urlop na żądanie pracownika.
-Urlop wypoczynkowy – zaległy.
-Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego.
-Prawo do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
-Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
-Składniki uwzględniane do ustalenia średniej urlopowej.
-Jakie miesiące zliczamy do średniej urlopowej.
-Sposób wyliczenia wynagrodzenia za urlop pracownikom pracującym w godzinach nadliczbowych.
-Zmiana wynagrodzenia - wpływa na sposób obliczania wynagrodzenia urlopowego.
-Znaczne wahania w składnikach wynagrodzenia - wpływ na wynagrodzenie urlopowe.
-Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
-Współczynnik do ekwiwalentu za urlop.
-Różnice w obliczaniu wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Moduł III. Wynagrodzenia za czas zwolnień z pracy. Praktyka rozliczania umów cywilno-prawnych - 8 godzin dydaktycznych

-Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy
-Sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
-Zasady obliczania wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy, za które pracownik zachowuje prawo
do wynagrodzenia.
-Urlopy okolicznościowe - dokumenty potwierdzające prawo do urlopu.
-Umowy cywilno-prawne
-Charakterystyka umów cywilnych: umowa zlecenie, umowa o dzieło.
-Treść umów cywilnych, określenie wynagrodzenia i różnych świadczeń.
-Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób zatrudnionych na umowach cywilnych.
-Zasady opodatkowania przychodów (dochodów) zleceniobiorców.
-Koszty uzyskania przychodów stosowane przy wyliczaniu umów cywilno-prawnych.
-Obliczenie i pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
-Sporządzenie listy płac dla zleceniobiorców, wykonawcy dzieła.
-Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej
-Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
-Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
-Udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych.
-Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej.

Moduł IV. Wynagrodzenia za czas choroby i zasiłki w praktyce - przepisy, zasady, uprawnienia - 8 godzin dydaktycznych

-Ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
-Wynagrodzenie za czas choroby.
-Zasiłek chorobowy.
-Zasiłek opiekuńczy.
-Zasiłek macierzyński.
-Zasiłek rodzicielski.
-Urlop ojcowski.
-Świadczenie rehabilitacyjne.
-Wypadki przy pracy.
-Dokumentowanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego.
-Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
-Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku (przychód pomniejszony o składki finansowane ze środków własnych pracownika).
-Okres, z którego ustala się podstawę wymiaru zasiłku.
-Ustalanie podstawy wymiaru w przypadku niezdolności powstałej przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego.
-Ustalanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
-Zasada uzupełniania wynagrodzenia zmiennego.
-Podstawa wymiaru zasiłku w razie zmiany wymiaru czasu pracy.
-Składniki wynagrodzenia nie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku.
-Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłku premii, nagród i innych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne.
-Ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków.
-Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku dla celów obliczania świadczenia rehabilitacyjnego.
-Minimalna podstawa wymiaru zasiłku.

Moduł V. Wynagrodzenia za część miesiąca. Prowadzenie rozliczeń podatkowych - 8 godzin dydaktycznych

-Obliczenie wynagrodzenia za część miesiąca, gdy pracownik korzystał w nim ze zwolnienia lekarskiego.
-Obliczenie wynagrodzenie za część miesiąca, gdy pracownik był nieobecny w pracy z innego powodu niż choroba.
-Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu pracowników, w tym przebywających
na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych.
-Sporządzenie list płac.
-Ćwiczenia podsumowujące wszystkie zagadnienia dotyczące płac.
-Rozliczenie z Urzędem Skarbowym.
-Na podstawie zestawienia i karty wynagrodzeń - rozliczenie z urzędem skarbowym, w tym sporządzenie PIT-11, PIT-4R

Moduł VI. Przepisy prawa pracy- obowiązki, uprawnienia, stosowane zasady i dobre praktyki-8 godzin dydaktycznych

-Nawiązanie stosunku pracy (rodzaje umów o pracę). 
-Konstrukcja umowy o pracy, informacji o zatrudnieniu, zakresu obowiązków. 
-Dokumentacja zatrudnianego pracownika. 
-Akta osobowe. 
-Regulamin pracy i wynagradzania. 
-Równe traktowanie w zatrudnieniu. 
-Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. 
-Nagrody i wyróżnienia. 
-Odpowiedzialność porządkowa pracowników. 
-Porozumienie zmieniające umowy o pracę. 
-Wypowiedzenie warunków pracy i płacy. 
-Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron. 
-Zasady rozwiązywania umów w trybie natychmiastowym. 
-Uprawnienia i obowiązki pracodawcy wobec zwolnionego pracownika. 
-Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów prawa pracy. 
-Zasady wydawania świadectw pracy. 
-Archiwizacja dokumentów.

WSZYSTKIE MODUŁY UWZGLĘDNIAJĄ NAJNOWSZE ZMIANY


Metodologia

JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY ZAJĘCIA?

  
WPROWADZENIE DO PRAWA PRACY I ZASAD ROZLICZANIA


Kurs rozpoczyna się od wprowadzenia Cię do tematyki kadr i płac. Najpierw trener-praktyk OD PODSTAW będzie przedstawiał Ci regulacje prawne, tłumaczył pojęcia i przepisy. Następnie przejdzie do zasad prowadzenia rozliczeń i pokaże wzorcowe przykłady, wyjaśni mechanizmy i pokaże dobre praktyki. Dzięki takiemu kompleksowemu wprowadzeniu (zajmującemu 30% czasu) zyskasz solidne podstawy, które będziesz wykorzystać podczas warsztatów. 


 
PRAKTYCZNE WARSZTATY Z AUTENTYCZNYMI DOKUMENTAMI


70% KURSU STANOWI PRAKTYKA. Na kolejnych zajęciach będziesz wykonywać zadania i ćwiczenia. Razem z naszym Trenerem poprowadzisz PEŁNE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI, ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I URZEDEM SKARBOWYM. Będziesz sporządzać autentyczne dokumenty, deklaracje podatkowe, deklaracje ZUS i różne warianty list płac. Rozliczysz składniki płacowe, zasiłki, przerwy w pracy, urlopy wypoczynkowe i wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Zapoznasz się też z najnowszymi przepisami prawa pracy i zyskasz wiedzę, jak stosować je w praktyce gospodarczej. Poznasz obowiązki, uprawnienia i zasady regulujące relację pracownik - pracodawca i... wiele, wiele więcej praktycznych informacji, rad i wskazówek.SAMODZIELNE I KOMPLEKSOWE ROZLICZENIA


Nasz kurs obejmuje bardzo szeroki zakres tematyczy. Maksymalnie wykorzystujemy czas na zajęciach, ponieważ chcemy, abyś skończył go z KONKRETNYMI UMIEJĘTNOŚCIAMI. Po wprowadzeniu i wykonywaniu wspólnych zadań - proponujemy wykonywanie samodzielnych ćwiczeń (tak, aby nauczyć Cię samodzielności). W ich czasie nasz Trener cały czas nadzoruje Twoją pracę - podchodzi, sprawdza, wyjaśnia i odpowiada na pytania.


 
PRAKTYCZNE WARSZTATY PRAWA PRACY


Na ostatnich zajęciach kursu (przed zajęciami z obsługi programów) odbywają się praktyczne warsztaty kadrowe. Szczegółowo, krok po kroku poznasz na nich rodzaje umów o pracę, zrozumiesz ich konstrukcje oraz omówisz pełną dokumentację personalną. Otrzymasz od nas wzór akt osobowych i dokumentów, które będziesz mógł wykorzystać w późniejszej pracy. Podczas tych zajęć poznasz także zasady dot. rozwiązywania umów, uprawnień, obowiązków pracodawców i pracowników oraz ich odpowiedzialności.
Trener podzieli się z Tobą swoim doświadczeniem i przekaże Ci dobre praktyki.

 

SKORZYSTAJ Z PAKIETU 3 PROGRAMÓW
I NAUCZ SIĘ OBSŁUGI PŁATNIKA, SYMFONII, OPTIMY! 

Kurs możesz poszerzyć o zajęcia komputerowe z zakresu obsługi programów Płatnik (8h), Symfonia Kadry i Płace (8h), Optima Kadry i Płace (8h). Możesz dokupić 1 bądź 2 kursy komputerowe lub skorzystać z PAKIETU 3 KURSÓW KOMPUTEROWYCH (decydując się od razu na jego zakup, zyskujesz specjalną zniżkę na każde zajęcia - standardowa cena za 1 Kurs komputerowy 369 zł, cena w PAKIECIE: 199 zł). KUPUJĄC 3 PROGRAMY oszczędzasz 510 zł.Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.

Biuro czynne w godz. 9:00-17:00 
ul. Rynek Główny 30/37, 31-010 Kraków
tel./fax +12 623 73 43
szkolenia@taxconsilium.com

SKORZYSTAJ Z DOŚWIADCZENIA NASZYCH TRENERÓW

WYBIERZ PRAKTYCZNE ZAJĘCIA

 I ZYSKAJ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI


ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 69
Pozostałe umiejętności rozwijane na szkoleniu:

Bezpłatne

v
Zaczyna się za:

Miejsce i termin szkolenia

 • Sale Szkoleniowe w Centrum Krakowa
 • Kraków 31-110 Kraków
 • Termin:   07.09.2019 09:00 - 12.10.2019 15:00
 • Zaczyna się za:  42d 14h 18m
 • Ilość dostępnych miejsc:  6
 • Cena netto: Bezpłatne
 • Trenerzy:

 • Wiktoria Kuczmańska

Tax Consilium Sp. z o.o.

Rynek Główny 30/37, 31-010 Kraków

tel: 12 623 73 43

email: marketing@taxconsilium.com