Kraków
Prawo pracy
Otwarte
Nr szkolenia 2386

Certyfikowany Kurs Kadry i Płace od podstaw (Kod zawodu: 242310, 242307)

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkoleniaPraktycznie przygotuj się do pracy
w zawodzie Specjalisty ds. Wynagrodzeń
oraz Specjalisty ds. Kadr

i uzyskaj CERTYFIKAT Z KODAMI ZAWODU
według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS 
oraz 
ZAŚWIADCZENIE MEN
 


 
TRENERZY SĄ PRAKTYKAMI BIZNESU
Kierują działami kadrowo-płacowymi polskich firm
     


 • OD PODSTAW, PRAKTYCZNIE PRZYGOTUJ SIĘ DO PROWADZENIA KADR I ROZLICZANIA PŁAC w firmach i instytucjach. Na naszym Kursie odbędziesz  48 h zajęć stacjonarnych, 8 h e-learningu i 30 DNI opieki poszkoleniowej (w formie e-mailowej)
 • Zyskasz umiejętności faktycznie wykorzystywane w codziennej pracy
 • Zdobędziesz aktualną wiedzę CENIONĄ PRZEZ PRACODAWCÓW (wszystkie moduły uwzględniają NAJNOWSZE ZMIANY)
 • Każde zagadnienie będzie poprzedzone teoretycznym wprowadzeniem. Następnie przez 70% czasu będziesz liczyć zadania, wypełniać druki  i analizować case study (wszystkie oparte o AUTENTYCZNE PRZYKŁADY i dokumenty). Kurs da Ci REALNE KORZYŚCI. Chcemy, abyś ukończył go z KONKRETNYMI UMIEJĘTNOŚCIAMI. Będziemy WSPIERAĆ Twoją naukę w formie e-learningu (po zajęciach będziesz otrzymywał dodatkowe ćwiczenia i materiały do powtórzenia) i odpowiadać na Twoje pytania.
 • Zyskasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY (zbiory przepisów, ćwiczenia, przykłady rozliczeń, PITy, pełną dokumentację personalną i inne, które WYKORZYSTASZ W PRACY)
 • Postaw na SPRAWDZONĄ JAKOŚĆ. Nasze Kursy posiadają AKREDYTACJĘ KURATORIUM OŚWIATY

Cel szkolenia

 


CZEGO BĘDZIESZ SIĘ UCZYĆ NA ZAJĘCIACH?
 •  Pod okiem trenera-praktyka będziesz prowadził PEŁNE ROZRACHUNKI z pracownikami.
 • Trener OD PODSTAW będzie przedstawiał i tłumaczył regulacje prawne, przepisy oraz wzorcowe rozliczenia.
 • Następnie będziesz wykonywał zadania i ćwiczenia. 
 • Sporządzisz różne warianty list płac z tytułu zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i umowę cywilno-prawną
 • Rozliczysz składniki płacowe, zasiłki, przerwy w pracy, urlopy wypoczynkowe i wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Poprowadzisz symulacje rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Sporządzisz deklaracje podatkowe PIT, deklaracje ZUS, wypełnisz druki oraz dokumenty personalne
 • Nauczysz się, jak konstruować umowy oraz prowadzić akta osobowe
 •   …i wiele, wiele więcej (zobacz Zakres merytoryczny Kursu).ZYSKAJ KOMPLEKSOWĄ EDUKACJĘ

   W Tax Consilium zyskasz kompleksową edukację. W trakcie całego Kursu otoczymy Cię specjalną OPIEKĄ DORADCYz którym będziesz w stałym kontakcie. Po każdym z modułów otrzymasz podsumowanie zajęć, dodatkowe materiały w formie E-LEARNINGU (m.in. webinar dot. Sztuczek i trików w MS Excel, które powinieneś znać) oraz zadania do przećwiczenia w domu. E-learning powinien zająć Ci ok. 8 h. 


Dodatkowo nie stracisz żadnych zajęć – jeśli będziesz potrzebował pomocy, pomożemy Ci nadrobić zaległości i zapewnimy BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie
(nie dopuszczamy możliwości odrabiania zajęć komputerowych).


 Po Kursie otoczymy Cię przez 30 DNI e-mailiową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ. W tym czasie nasi Trenerzy będą do Twojej dyspozycji. Jeśli będziesz miał pytania związane z programem Kursu, pomożemy Ci je rozwiązać.

 
W Tax Consilium stawiamy na budowanie społeczności. Na zajęciach poznasz praktyków kadr i płac, skorzystasz z możliwości networkingowych i nawiążesz ZAWODOWE KONTAKTY.

To szkolenie przygotuje Cię do certyfikacji: CERTYFIKAT KSIĘGOWEGO kod zawodu 331301 wg klasyfikacji MPiPS* Tax Consilium Sp. z o.o.

Kurs kończy się praktycznym, pisemnym egzaminem zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. Nie jest on obowiązkowy, nie pobieramy za niego żadnych dodatkowych opłat. Jeśli jednak go zdasz (uzyskasz min. 50% poprawnych odpowiedzi) - oprócz zaświadczenia MEN o ukończeniu Kursu Rachunkowości od podstaw, zyskasz dodatkowo CERTYFIKAT KSIĘGOWEGO z kodem zawodu 331301 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS.

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
HR - Zasoby ludzkie
Kadra zarządzająca
Księgowość i podatki
Prawo

TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE - jeśli nie miałeś styczności z zagadnieniami dotyczącymi wynagrodzeń i prawa pracy KURS PROWADZONY JEST OD PODSTAW - chcesz rozpocząć pracę w działach personalnych, kadrowo-płacowych, HR, biurach rachunkowych, outsourcingu - prowadzisz swoją firmę i chciałbyś samodzielnie rozliczać swoich pracowników - chcesz zdobyć nowy zawód i realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy - posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

Korzyści dla firmy

MERYTORYCZNĄ WIEDZĘ OD PODSTAW, która jest ceniona na rynku pracy
praktyczną umiejętność prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej firm i instytucji oraz rozliczania i zarządzania pracownikami
Przynależność do biznesowej społeczności Tax Consilium

Korzyści dla uczestnika

PRZEWAGA na rynku pracy i w biznesie
UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE
Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu

Plan szkolenia


W 2017 r. według autentycznych ocen
Uczestników Certyfikowany Kurs Kadry i Płace od podstaw
został oceniony na: 5,67 /6
Sprawdź opiniePOZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU:

WSZYSTKIE MODUŁY UWZGLĘDNIAJĄ NAJNOWSZE ZMIANY


Moduł I Praktyczne naliczanie wynagrodzeń - 8 h
 • Obowiązki pracodawców w zakresie normowania płac pracownikom.
 • Charakterystyka i znaczenie norm zakładowych w zakresie wynagradzania: układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania, umowa o pracę.
 • Omówienie składników obligatoryjnych i fakultatywnych.
 • Minimalna płaca oraz zasady jej wyrównywania.
 • Wynagrodzenie w umowie: brutto/netto.
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ograniczenie rocznej podstawy i wyłączenia niektórych przychodów z oskładkowania.
 • Podstawa wymiaru składki zdrowotnej, w tym obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.
 • Zasady naliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
 • Zasady naliczania i opłacania składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Zasady opodatkowania wynagrodzeń pracowniczych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Pracownicze koszty uzyskania przychodów: podstawowe, podwyższone.
 • Ustalenie podstawy opodatkowania, stosowanie skali podatkowej, zasady obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy.
 • Sporządzenie 15 wariantów list płac.
Moduł II Urlopy wypoczynkowe - przepisy i stosowane zasady naliczania - 8 h
 • Urlop wypoczynkowy
 • Prawo do urlopu wypoczynkowego.
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego.
 • Wyliczenie stażu pracy uprawniającego do urlopu na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych.
 • Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego.
 • Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.
 • Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Naliczanie urlopów wypoczynkowych proporcjonalnie.
 • Urlop wypoczynkowy uzupełniający.
 • Plan urlopów.
 • Zmiana terminu urlopu wypoczynkowego.
 • Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego.
 • Urlop na żądanie pracownika.
 • Urlop wypoczynkowy – zaległy.
 • Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego.
 • Prawo do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • Składniki uwzględniane do ustalenia średniej urlopowej.
 • Jakie miesiące zliczamy do średniej urlopowej.
 • Sposób wyliczenia wynagrodzenia za urlop pracownikom pracującym w godzinach nadliczbowych.
 • Zmiana wynagrodzenia - wpływa na sposób obliczania wynagrodzenia urlopowego.
 • Znaczne wahania w składnikach wynagrodzenia - wpływ na wynagrodzenie urlopowe.
 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
 • Współczynnik do ekwiwalentu za urlop.
 • Różnice w obliczaniu wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
Moduł III Wynagrodzenia za czas zwolnień z pracy. Praktyka rozliczania umów cywilno-prawnych - 8 h
 • Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy
 • Sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
 • Zasady obliczania wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy, za które pracownik zachowuje prawo
 • do wynagrodzenia.
 • Urlopy okolicznościowe - dokumenty potwierdzające prawo do urlopu.
 • Umowy cywilno-prawne
 • Charakterystyka umów cywilnych: umowa zlecenie, umowa o dzieło.
 • Treść umów cywilnych, określenie wynagrodzenia i różnych świadczeń.
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób zatrudnionych na umowach cywilnych.
 • Zasady opodatkowania przychodów (dochodów) zleceniobiorców.
 • Koszty uzyskania przychodów stosowane przy wyliczaniu umów cywilno-prawnych.
 • Obliczenie i pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Sporządzenie listy płac dla zleceniobiorców, wykonawcy dzieła.
 • Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
 • Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej.
Moduł IV Wynagrodzenia za czas choroby i zasiłki w praktyce - przepisy, zasady, uprawnienia - 8 h
 • Ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
 • Wynagrodzenie za czas choroby.
 • Zasiłek chorobowy.
 • Zasiłek opiekuńczy.
 • Zasiłek macierzyński.
 • Zasiłek rodzicielski.
 • Urlop ojcowski.
 • Świadczenie rehabilitacyjne.
 • Wypadki przy pracy.
 • Dokumentowanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego.
 • Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
 • Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku (przychód pomniejszony o składki finansowane ze środków własnych pracownika).
 • Okres, z którego ustala się podstawę wymiaru zasiłku.
 • Ustalanie podstawy wymiaru w przypadku niezdolności powstałej przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego.
 • Ustalanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
 • Zasada uzupełniania wynagrodzenia zmiennego.
 • Podstawa wymiaru zasiłku w razie zmiany wymiaru czasu pracy.
 • Składniki wynagrodzenia nie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku.
 • Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłku premii, nagród i innych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne.
 • Ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków.
 • Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku dla celów obliczania świadczenia rehabilitacyjnego.
 • Minimalna podstawa wymiaru zasiłku.
Moduł V Wynagrodzenia za część miesiąca. Prowadzenie rozliczeń podatkowych - 8 h
 • Obliczenie wynagrodzenia za część miesiąca, gdy pracownik korzystał w nim ze zwolnienia lekarskiego.
 • Obliczenie wynagrodzenie za część miesiąca, gdy pracownik był nieobecny w pracy z innego powodu niż choroba.
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu pracowników, w tym przebywających
 • na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych.
 • Sporządzenie list płac.
 • Ćwiczenia podsumowujące wszystkie zagadnienia dotyczące płac.
 • Rozliczenie z Urzędem Skarbowym.
 • Na podstawie zestawienia i karty wynagrodzeń - rozliczenie z urzędem skarbowym, w tym sporządzenie PIT-11, PIT-4R
Moduł VI Przepisy prawa pracy - obowiązki, uprawnienia, stosowane zasady i dobre praktyki - 8 h
 • Nawiązanie stosunku pracy (rodzaje umów o pracę).
 

  Metodologia

  NAUCZ SIĘ NALICZANIA WYNAGRODZEŃ, POZNAJ PODSTAWY PRAWA PRACY I ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ ORAZ SPECJALISTY DS. KADR

  •  Trenerzy-praktycy przedstawią Ci najważniejsze przepisy, zasady i rozliczenia, a następnie będziesz wykonywał samodzielne zadania(warsztaty stanowią min. 70% Kursu).
  •  Wszystkie zajęcia poprowadzą dla Ciebie kierownicy działów kadrowo-płacowych polskich firm. Faktycznie przygotują Cię do pracy. Udzielą Ci też praktycznych wskazówek, porad, pokażą standardy i dobre praktyki.
  • Będziesz się uczył poprzez feedback ekspercki, tj. połączenie praktycznych ćwiczeń i stałej opieki mentora,
  • który będzie monitorował Twoje efekty.
  •  Będziesz się uczył w dobrej atmosferze sprzyjającej nawiązaniu zawodowych relacji.

  ZDOBĄDŹ KOMPETENCJE CENIONE NA RYNKU PRACY

  W Kursach i szkoleniach Tax Consilium z zakresu rachunkowości, kadr i płac oraz podatków brali udział pracownicy znanych firm prywatnych i instytucji publicznych, m.in. Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o., Narodowe Centrum Nauki, IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o., Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, PZU Życie S.A., Uniwersytet Jagielloński, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i wielu innych.
  Otrzymaliśmy liczne referencje i rekomendacje.
   


  CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

    

  • Jesteśmy praktykami biznesu. Uczymy nowoczesnej, biznesowej rachunkowości, kadr i płac oraz podatków.
  • Nasze kursy posiadają Akredytację Kuratorium Oświaty
  • Jesteśmy Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego wpisaną do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa EK-05. 4430.13.122.2.2013
  • Jesteśmy w gronie 1% firm działających na rynku polskim, które otrzymały Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za 2014 i 2015 r. wydawany przez Bisnode Polska
  • Jesteśmy członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
  • Jesteśmy partnerem merytorycznym w zakresie rachunkowości oraz kadr i płac czasopisma "Controlling i Rachunkowość Zarządcza"
  • Posiadamy Licencję Ministerstwa Finansów RP do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 49290/2011
  • Widniejemy w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych WUP 2.12/00206/2013
  • Posiadamy Certyfikaty Rzetelnego Biura Rachunkowego
  • Zostaliśmy nominowani do Godła Liderów Firm Szkoleniowych w Polsce w 2015 r.
  • Jesteśmy rekomendowanym partnerem firmy Sage Sp. z o.o. - twórcy oprogramowania Sage Symfonia ERP
  • W 2016 r. byliśmy Partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce
  • Otrzymaliśmy tytuł Firmy Przyjaznej Internautom
  • ...zobacz więcej na: https://www.taxconsilium.com/nagrody-i-wyroznienia/
   

  Dodatkowe informacje

  Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
  Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

  Ilość wyświetleń oferty: 39
  Pozostałe umiejętności rozwijane na szkoleniu:

  1 094,00 zł + VAT (zw.)

  v
  Zaczyna się za:

  Miejsce i termin szkolenia

  • Sale Szkoleniowe w Centrum Krakowa
  • Kraków 31-110 Kraków
  • Termin:   09.03.2019 09:00 - 13.04.2019 15:00
  • Zaczyna się za:  20d 23h 20m
  • Ilość dostępnych miejsc:  6
  • Cena netto: 1 094,00 zł
  • Trenerzy:

  • Wiktoria Kuczmańska

  Tax Consilium Sp. z o.o.

  Rynek Główny 30/37, 31-010 Kraków

  tel: 12 623 73 43

  email: marketing@taxconsilium.com