Kraków
Kadry i płace
Otwarte
Nr szkolenia 2737

CERTYFIKOWANY Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych (Kod zawodu: 242310, 242307)

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia


 

Zyskaj specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności  samodzielnego prowadzenia kadr i płac.
Zdobądź CERTYFIKAT NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM Z KODEM ZAWODU
242310, 242307 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS oraz ZAŚWIADCZENIE MEN

 

TRENERZY SĄ PRAKTYKAMI BIZNESU
Kierują działami kadrowo-płacowymi polskich firm
 
 

ZOSTAŃ SAMODZIELNYM SPECJALISTĄ
 

 • Kurs ma formę PRAKTYCZNYCH WARSZTATÓW
prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zagadnień płacowych oraz podatkowych (48h)
Na zajęciach poznasz najnowsze zmiany w KODEKSIE PRACY
Zyskasz wiedzę dot. zasad ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW w firmach polskich i zagranicznych
Dowiesz się, jak PRAKTYCZNIE planować i rozliczać
CZAS PRACY, unikać pułapek na liście płac, poprawnie dokonywać POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZEŃ, rozliczać NIEOBECNOŚCI pracowników w pracy, urlopy, zasiłki, korekty.
Nauczysz się sporządzać DOKOMUNETACJĘ PRACOWNICZĄ i AKTA OSOBOWE,
poznasz wymogi GIODO.
Nauczysz się dokonywania rozliczeń z PFRON i ZFŚS.
W praktyce poznasz zasad współpracy i odpowiedniego reprezentowania firmy przed organami ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ (Inspekcją Pracy, Urzędem Pracy i ZUS, GUS)
Po Kursie zyskasz 30 DNI e-mailowej OPIEKI POSZKOLENIOWEJ.

 

W 2018 r. według autentycznych ocen Uczestników
Certyfikowany Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych
został oceniony na: 5,15 /6 
Sprawdź opinie

Cel szkolenia

CO W PRAKTYCE DA CI KURS?

 •  INFORMACJE na temat najkorzystniejszych rozwiązań kadrowo-płacowych
 •  WSKAZÓWKI, dzięki którym będziesz potrafił samodzielnie kierować obszarem kadr i płac w firmach i instytucjach
 •  PRZYGOTOWANIE do kontroli – dowiedz się, jak reprezentować firmę przez organami administracji publicznej (Inspekcją Pracy, Urzędem Pracy, ZUS, GUS, PFRON)
 •  MOŻLIWOŚCI optymalizacji wynagrodzeń i rozliczenia czasu pracy
 •  UMIEJĘTNOŚĆ interpretowania problematycznych przepisów
 •  DOŚWIADCZENIE na podstawie case study opracowanych przez praktyków kierujących działami kadrowo-płacowymi dużych firm
 •  WIEDZĘ I SAMODZIELNOŚĆ w prowadzeniu kadr i płac.
 •  KOMPLEKSOWE MATERIAŁY, które wykorzystasz w codziennej pracy
 •  OPIEKĘ POSZKOLENIOWĄ – przez 30 dni po zakończeniu Kursu będziemy e-mailowo odpowiadać na Twoje pytania
 •  ZAWODOWE KONTAKTY dzięki szerokim możliwościom networkingowym
 •  INDYWIDUALNĄ OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie.
 •  Po każdym z modułów otrzymasz podsumowania zajęć, DODATKOWE MATERIAŁY I ZADANIA.
 •  BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie.

To szkolenie przygotuje Cię do certyfikacji: CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ oraz SPECJALISTY DS. KADR kody zawodów 242310, 242307 według klasyfikacji MPiPS* na poziomie zaawansowanym Tax Consilium Sp. z o.o.

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ EGZAMIN? Dzięki zajęciom z praktykami biznesu zdobędziesz umiejętności potrzebne do samodzielnej pracy. Gdy zdasz egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium, zdobędziesz CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ oraz SPECJALISTY DS. KADRT z kodami zawodu 242310, 242307 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS . Egzamin ma formę praktycznych zadań oraz pytań testowych. Aby go zaliczyć, powinieneś zdobyć min. 50% punktów. Nie jest on obowiązkowy, nie pobieramy również za niego żadnych dodatkowych opłat (nawet jeśli podejdziesz do niego dwa razy). Możesz również z niego zrezygnować. W takim przypadku otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Kadry i Płace dla zaawansowanych zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Jeśli zdasz egzamin, otrzymasz zarówno ZAŚWIADCZENIE MEN, jak i CERTYFIKAT.

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
HR - Zasoby ludzkie
Kadra zarządzająca
Księgowość i podatki

TEN KURS JEST WŁAŚNIE CIEBIE - Chcesz podnieść swoje kwalifikacje - Posiadasz podstawową wiedzę z zakresu wynagrodzeń oraz prawa pracy - Ukończyłeś kurs kadr i płac od podstaw (to nie jest wymóg) - Pracujesz w dziale kadrowo-płacowym, księgowym, HR, firmie outsourcingowej lub biurze rachunkowym - Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

Korzyści dla firmy

PRAKTYCZNA UMIEJĘTNOŚĆ rozwiązywania problemów napotykanych w codziennej pracy w obszarze kadr i płac
UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE

Korzyści dla uczestnika

PRZEWAGA na rynku pracy i w biznesie
SPECJALISTYCZNA wiedza ceniona na rynku pracy

Plan szkolenia

POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU
Sprawdź pełny program

MODUŁ I. PŁACE - WYNAGRODZENIA
 • I. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w sytuacjach wątpliwych na bazie wybranych zagadnień
 • II. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w sytuacjach wątpliwych na bazie wybranych zagadnień
 • III. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w sytuacjach wątpliwych na bazie wybranych zagadnień


MODUŁ II. POTRĄCENIA I ZASIŁKI
 • I. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia, zasiłków i umów cywilnoprawnych
 • II. Rozliczenie składkowo – podatkowe umów zlecenia i umów o świadczenie usług
 • III. Zasady korygowania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego
 • IV. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w sytuacjach wątpliwych na bazie wybranych zagadnień

MODUŁ III. ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSKICH FIRMACH, ZATRUDNIENIE OBYWATELI POLSKICH W ZAGRANICZNYCH FIRMACH ORAZ GIODO
 • I. Zatrudnienie cudzoziemców w polskich firmach
 • II. Zatrudnienie obywateli polskich w zagranicznych firmach
 • III. GIODO - Ochrona danych osobowych w związku z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w szczególności, obowiązki pracodawcy jako administratora danych wobec pracowników przetwarzających dane innych osób

MODUŁ IV. PFRON
 • 1. Podstawowe pojęcia
 • 2. Zatrudnianie pracownika z niepełnosprawnością
 • 3. Powstawanie obowiązku wpłat na PFRON.
 • 4. Pomoc publiczna dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

MODUŁ V. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA, AKTA OSOBOWE, GIODO, PFRON, ZFŚS
 • I. Zasady dotyczące gromadzenia danych osobowych pracowników na podstawie wybranych zagadnień
 • II. Akta osobowe - wybrane zagadnienia w zakresie dokumentów umieszczanych w aktach osobowych pracowników
 • III.Pozostałe czynności związane z zakresem zatrudniania i zwalniania osób.
 • IV. Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • V. Orzeczenia i interpretacje w zakresie Kodeksu Pracy.
 • VI. ZFŚS
 • VII. Regulamin pracy/ Regulamin wynagradzaniaMetodologia

JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY ZAJĘCIA?

 • W Tax Consilium przez 70% Kursu będziesz wykonywał praktyczne ćwiczenia.
 • Będziesz liczył ZADANIA, analizował CASE STUDY, rozpatrywał przypadki, brał udział w DYSKUSJACH i mierzył się z AUTENTYCZNYMI PRZYKŁADAMI i sytuacjami napotykanymi w codziennej pracy w obszarze kadr i płac.
 • Zdobędziesz zaawansowaną wiedzę z zakresu praktycznej obsługi kadrowo-płacowej firm i instytucji.
 • Przygotowaliśmy dla Ciebie KOMPLEKSOWY i bardzo szczegółowy PROGRAM KURSUZapoznaj się z nim i zobacz, jakie aspekty będziemy omawiać na zajęciach.


CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

  

 • Jesteśmy praktykami biznesu. Uczymy nowoczesnej, biznesowej rachunkowości, kadr i płac oraz podatków.
 • Nasze kursy posiadają Akredytację Kuratorium Oświaty
 • Jesteśmy Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego wpisaną do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa EK-05. 4430.13.122.2.2013
 • Jesteśmy w gronie 1% firm działających na rynku polskim, które otrzymały Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za 2014, 2015 i 2016 r. wydawany przez Bisnode Polska
 • Jesteśmy członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Jesteśmy partnerem merytorycznym w zakresie rachunkowości oraz kadr i płac czasopisma "Controlling i Rachunkowość Zarządcza"
 • Posiadamy Licencję Ministerstwa Finansów RP do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 49290/2011
 • Widniejemy w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych WUP 2.12/00206/2013
 • Posiadamy Certyfikaty Rzetelnego Biura Rachunkowego
 • Zostaliśmy nominowani do Godła Liderów Firm Szkoleniowych w Polsce w 2015 r.
 • Jesteśmy rekomendowanym partnerem firmy Sage Sp. z o.o. - twórcy oprogramowania Sage Symfonia ERP
 • Od 2016 r. jesteśmy Partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce
 • Otrzymaliśmy tytuł Firmy Przyjaznej Internautom

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 83

1 479,00 zł + VAT (zw.)

v
Zaczyna się za:

Miejsce i termin szkolenia

 • Sale Szkoleniowe w Centrum Krakowa
 • Kraków 31-110 Kraków
 • Termin:   05.10.2019 09:00 - 20.10.2019 15:00
 • Zaczyna się za:  109d 5h 1m
 • Ilość dostępnych miejsc:  6
 • Cena netto: 1 479,00 zł
 • Trenerzy:

 • Przemysław Jeżek

Tax Consilium Sp. z o.o.

Rynek Główny 30/37, 31-010 Kraków

tel: 12 623 73 43

email: marketing@taxconsilium.com