Wrocław
Lean Management
Otwarte
Nr szkolenia 2828

Autonomous Maintenance - Autonomiczne Utrzymanie Ruchu

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Podczas szkolenia przeprowadzane są zadania obsługi technicznej przypisane do operatorów produkcyjnych. Zbierane są dane i mierzone efekty wdrażanych metod konserwacyjnych. Podczas przeglądów prowadzone są działania mające na celu poznanie natury powstających zakłóceń i potencjalnych uszkodzeń. Warsztat AM swoim zakresem obejmuje zagadnienia związane z praktycznym wdrożeniem poszczególnych narzędzi mających na celu eliminację przyczyn źródłowych powstałych zdarzeń awaryjnych. 

Cel szkolenia

– przeprowadzenie poszczególnych kroków AM na obszarze pilotażowym,

– stworzenie standardów autonomicznej obsługi technicznej,

– stworzenie dokumentacji autonomicznej obsługi technicznej,

– stworzenie tablic wizualizacyjnych – ukazujących obsługę autonomiczną,

– wdrożenie systemu Blue-Tag,

– stworzenie systemu szkoleń operatorów za pomocą One Point Lesson,

– stworzenie procedury wdrożenia AM w przedsiębiorstwie.

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Produkcja i przemysł: pracownicy produkcyjni
Produkcja i przemysł: serwis i utrzymanie ruchu
Produkcja i przemysł: zarządzanie i optymalizacja

Korzyści dla firmy

Wzrost wydajności
Redukcja kosztów związanych z awaryjnością
Poprawa jakości produkowanych wyrobów
Wsparcie procesu przeglądów PM poprzez AM
Odciążenie techników utrzymania ruchu
Redukcja awaryjności
Wydłużenie bezawaryjnej pracy środków trwałych
Eliminacja mikroprzestojów
E l i m i n a c j a c h r o n i c z n y c h problemów
Zaangażowanie operatorów w bieżące utrzymanie ruchu parku maszynowego

Korzyści dla uczestnika

Umiejętność oceny zakresu przeglądów autonomicznych
U m i e j ę t n o ś ć t w o r z e n i a dokumentacji AM
Umiejętność liczenia korzyści wynikających z wdrożenia AM
Umi e j ę t n o ś ć p r owa d z e n i a warsztatów AM

Plan szkolenia

1. Wprowadzenie do AM

Definicja AM
Fakty i mity na temat systemu AM
7 kroków wdrożenia AM
Niezrozumienie poszczególnych kroków w systemie AM

2. Strategia AM

Budowa strategii AM
Określenie misji dla filaru AM
Określenie celów przed wdrożeniem AM
Wybór odpowiednich KPI w filarze AM

3. Szkolenie operatorów

Techniki prowadzenia szkolenia przed wdrożeniem
Korzyści płynące dla operatorów
Rola operatora
Błędy popełniane w fazie przygotowania do wdrożenia AM

4. Wybór obszaru

Jakie czynnik brać pod uwagę w wyborze obszaru do wdrożenia AM?
Czy wszędzie stosować AM?
Kryteria brane pod uwagę przy wyborze obszaru wdrożenia AM
Praktyczne rady co robić a czego nie robić

5. Ocena ryzyka

Rodzaje ryzyka podczas implementacji AM
Najczęstsze błędy popełniane podczas wdrażania AM
Techniki szacowania ryzyka
Skutki i konsekwencje nieoszacowania ryzyka
Praktyczne przykłady co robić a czego nie robić

5. Implementacja poszczególnych kroków AM – Krok 1 AM

Przygotowanie do przeprowadzenia kroku 1
Akcja czerwonych kartek
Budowa wstępnego planu eliminacji czerwonych kartek
Akcja na Gemba
Lista kontrolna po przeprowadzeniu kroku 1 AM

Warsztat 1: Budowa strategii AM

lista czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych wpływających na podjęcie decyzji wdrożenia filaru AM w przedsiębiorstwie
Określenie misji AM
Wyznaczenie celów dla AM
Budowa systemu mierników mierzących stopień realizacji celów AM
Wizualizacja strategii AM

Warsztat 2: Symulacja AM – Krok 1

Przeprowadzenie wstępnych działań w ramach kroku 1 AM
Akcja czerwona kartka
Wstępny plan działania
Realizacja działań na gemba
Budowa procedury przeprowadzenia kroku 1 AM
Analiza ryzyka podczas implementacji kroku 1 AM

7. Implementacja poszczególnych kroków AM – Krok 2 AM

Definicja miejsc trudnodostępnych
Definicja źródeł zanieczyszczeń
Proces tworzenia działań doskonalących w ramach kroku 2 AM
Lista kontrolna po przeprowadzeniu kroku 2 AM

8. Implementacja poszczególnych kroków AM – Krok 3 AM

Czym jest standard inspekcji AM?
Porównanie podejść CLAIRS/CIL/NWRCZ w tworzeniu planu inspekcji AM
Techniki tworzenia dokumentacji przeglądowej AM
Wizualizacja punktów inspekcyjnych AM
Lista kontrolna po przeprowadzeniu kroku 3 AM

9. Implementacja poszczególnych kroków AM – Krok 4 AM

Zaangażowanie operatorów w inspekcje AM
3 poziomowy model kompetencji operatorów w AM
Techniki angażujące operatorów w realizację przeglądów inspekcyjnych AM
Lista kontrolna po przeprowadzeniu kroku 4 AM

10. Implementacja poszczególnych kroków AM – Krok 5 AM

System zatwierdzania realizację przeprowadzenia inspekcji AM
Komunikacja Prod – UR
System Blue tag
System potwierdzania przeprowadzonych inspekcji
Lista kontrolna po przeprowadzeniu kroku 5 AM

11. Implementacja poszczególnych kroków AM – Krok 6 i 7 AM

Systematyczna kontrola systemu inspekcji AM
System doceniania operatorów w ramach AM
Skuteczność prowadzonych przeglądów AM przez produkcję – implementacja „Hall of Fame”
System utrzymania filaru AM
Audyt filaru AM
Wizualizacja wyników audytu filaru AM

Warsztat 3: Symulacja AM – Krok 2 – 5

Przeprowadzenie wstępnych działań w ramach kroku 2 do 4 AM
Eliminacja źródeł zanieczyszczeń i miejsc trudnodostpnych
Budowa standardowego planu inspekcji AM
Tworzenie treści szkoleniowych dla operatorów OPL
Budowa systemu kontroli przeprowadzonej inspekcji AM
Wdrożenie systemu Blue Tag
Metody komunikacji Prod – UR tradycyjne czy nowoczesne?

Warsztat 4: Utrzymanie i rozwój systemu AM

Techniki oceniające funkcjonowanie systemu AM
Budowa arkusza audytującego system AM
Wizualizacja wyników audytu
Metodyka przeglądu strategii oraz ustalanie nowych celów w ramach rozwoju AM

 

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 235

2 100,00 zł + VAT (23%)

v
Zaczyna się za:

Miejsce i termin szkolenia

  • Sala Europrofes we Wrocławiu
  • Ofiar Oświęcimskich 17 50-069 Wrocław
  • Termin:   07.05.2020 09:00 - 08.05.2020 16:00
  • Zaczyna się za:  72d 4h 29m
  • Cena netto: 2 100,00 zł
  • Trenerzy:

  • Wojtek Mączyński

WoMa Solution

Arkadia 8, 67-100 Nowa Sól

tel: +48 68 41 41 582

email: biuro@womasolution24.com