Wrocław
Audyt
Otwarte
Nr szkolenia 2833

Audytor TPM

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Podczas warsztatów Audytor TPM opracowywane i tworzone są metody oceny efektywności procesu zarządzania obsługą techniczną zgodnie z filozofią TPM. Moduł ten obejmuje zagadnienia dotyczące przygotowania oraz przeprowadzenia oceny dojrzałości wdrażanych narzędzi w ramach poszczególnych filarów systemu TPM. Wdrożenie efektywnego procesu audytowania systemu TPM pozwoli na pełną kontrolę działań mających na celu poprawę niezawodności pracy maszyn i urządzeń poprzez integrację wszystkich pracowników w funkcjonowanie poszczególnych filarów TPM. W ramach integracji audyt ma na celu pokazania mocnych i słabych stron w wykorzystanie dostępnych zasobów w systemie TPM. 

Cel szkolenia

– wypracowanie dobrych praktyk w ramach wdrażania poszczególnych filarów TPM,

– opracowanie standardów oceny dojrzałości systemu TPM,

– zbudowanie benchmarkingu TPM w obrębie zakładu, korporacji, branży,

– stworzenie procedury prowadzenia audytu systemu TPM,

– opracowanie metodyki opracowania raportów poaudytowych,

– wykształcenie audytorów wewnętrznych systemu TPM,

– stworzenie mapy pokazującej kierunek ciągłego doskonalenia w ramach systemu TPM,

– przedstawienie podstawowych koncepcji oceny systemu TPM,

– opracowanie scenariusza prowadzenia audytu systemu TPM,

– przedstawienie technik prowadzenia audytu na GEMBA.

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Produkcja i przemysł: pracownicy produkcyjni
Produkcja i przemysł: serwis i utrzymanie ruchu
Produkcja i przemysł: zarządzanie i optymalizacja

Korzyści dla firmy

opracowanie standardów oceny dojrzałości systemu TPM
zbudowanie benchmarkingu TPM w obrębie zakładu, korporacji, branży
wykształcenie audytorów wewnętrznych systemu TPM
opracowanie scenariusza prowadzenia audytu systemu TPM

Korzyści dla uczestnika

stworzenie procedury prowadzenia audytu systemu TPM
opracowanie metodyki opracowania raportów poaudytowych
stworzenie mapy pokazującej kierunek ciągłego doskonalenia w ramach systemu TPM
przedstawienie technik prowadzenia audytu na GEMBA

Plan szkolenia

1. Czym jest Audyt?

Definicja Audytu
Znaczenie procesu audytowania w przedsiębiorstwie
Jak wykorzystywać wyniki audytu w codziennej praktyce?
Audyt jako narzędzie do systemu doceniania zaangażowania pracowników w przedsiębiorstwie

2. Rola audytora

Rola audytora w systemie TPM
Jak powinien zachowywać się audytor podczas oceny poszczególnych filarów systemu TPM?
Kodeks postępowania audytora TPM
Audytor jako mentor systemu TPM

3. Kryteria oceny systemu TPM

Jak oceniać poszczególne filary systemu TPM?
Ocena opisowa czy punktowa?
Przegląd kryteriów oceny poszczególnych filarów zgodnie ze standardami JIPM
Metodyka tworzenia pytań kontrolnych do oceny poszczególnych filarów systemu TPM
Omówienie podstawowych koncepcji oceny systemu TPM

4. Benchmarking TPM

Czym jest benchmarking?
Czemu ma służyć benchmarking?
Budowa wewnętrznego systemu porównawczego uzyskanych wyników z audytu
Omówienie różnych rodzajów benchmarkingu: wewnątrzzakładowego, wewnątrzkorporacyjnego, międzyzakładowego, międzybranżowego
Metodyka tworzenia benchmarkingu wewnątrzzakładowego jak i międzyzakładowego
Wykorzystanie uzyskanych wyników do tworzenia strategii zarządzania obsługą techniczną

5. Raport poaudytowy

Czym jest raport poaudytowy?
Jakie informacje umieszczać w raporcie?
Budowa raportu
Metodyka tworzenia raportu poaudytowego
Raport jako kierunkowskaz podejmowanych działań doskonalących w ramach prowadzonych zadań systemu TPM

Warsztat 1. Planowanie dnia audytowego

Tworzenie scenariusza przeprowadzenia oceny systemu TPM
Planowanie poszczególnych sesji prowadzonego audytu
Tworzenie szczegółowej agendy audytu
Tworzenie scenariuszy na sytuacje trudne

Warsztat 2. Budowa list kontrolnych poszczególnych filarów TPM

Opracowanie pytań kontrolnych dla poszczególnych filarów systemu TPM
Opracowanie systemu pomiaru dojrzałości
Budowa matrycy benchmarkingowej różnego typu
Opracowanie standardowych formularzy audytowych
Stworzenie ankiety oceniającej postawę pracowników przedsiębiorstwa
Przygotowanie pakietu dokumentacji audytowej

Warsztat 3. Tworzenie struktury raportu

Budowa raportu po audytowego
Określenie poszczególnych rozdziałów raportu
Zastosowanie narzędzi wizualizacji do prezentacji wyników
Wstępne przygotowanie raportu (dokument jak i prezentacja)

Warsztat 4. Przeprowadzenie audytu TPM

Praktyczne przeprowadzenie audytu na podstawie stworzonych list kontrolnych
– Ocena funkcjonowana Strategii TPM
– Ocena funkcjonowania filaru FI
– Ocena funkcjonowania filaru zarządzania niezawodnością
– Ocena funkcjonowania filaru PM
– Ocena funkcjonowania filaru AM
– Ocena funkcjonowania filaru Szkoleń i Treningów
– Ocena funkcjonowania filaru Planowania i Harmonogramowania Pracami TPM
Prowadzenie wywiadów z pracownikami poszczególnych działów

Warsztat 5. Tworzenie raportu z przeprowadzonego audytu TPM

Opracowanie wyników z list kontrolnych
Stworzenie mapy mocnych stron systemu TPM
Stworzenie mapy potencjałów do doskonalenia systemu TPM
Opracowanie wyników ankiet z przeprowadzonych wywiadów z pracownikami
Stworzenie planu działań do dalszego doskonalenia systemu TPM

Warsztat 6. Prezentacja wyników audytu

Tworzenie prezentacji z wynikami zawartymi w raporcie
Budowa scenariusza prowadzenia prezentacji wg modelu 3 aktów
Przypisanie ról podczas prezentacji wyników
Zaprezentowanie wyników przed dyrekcją zakładu
Moderowanie panelu dyskusyjnego po przeprowadzeniu prezentacji
Metody radzenia sobie z trudnymi nieprzewidywalnymi sytuacjami

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 588
Pozostałe umiejętności rozwijane na szkoleniu:

2 089,00 zł + VAT (23%)

v
Zaczyna się za:

Miejsce i termin szkolenia

  • Sala Europrofes we Wrocławiu
  • Ofiar Oświęcimskich 17 50-069 Wrocław
  • Termin:   10.12.2020 09:00 - 11.12.2020 16:00
  • Zaczyna się za:  13d 15h 57m
  • Cena netto: 2 089,00 zł
  • Trenerzy:

  • Wojtek Mączyński

WoMa Solution

Arkadia 8, 67-100 Nowa Sól

tel: +48 68 41 41 582

email: biuro@womasolution24.com