Warszawa
Aplikacje biurowe
Otwarte
Nr szkolenia 1730

Prezentacje multimedialne dla biznesu w Microsoft Office PowerPoint

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Prezentacje multimedialne stały się bardzo popularnym sposobem przekazywania informacji. Wykorzystywane bywają w szkołach, urzędach, zakładach pracy, podczas lekcji, wykładów, sympozjów, konferencji, odpraw, narad, szkoleń itp. Niestety, dużemu zainteresowaniu tą formą przekazu często towarzyszy niska jakość prezentacji oraz brak umiejętności metodycznych osób posługujących się nimi. Szkolenie stawia sobie za cel zarówno nabycie przez uczestnika umiejętności technicznych związanych bezpośrednio z obsługą programu PowerPoint jak i umiejętności metodycznych związanych z poprawnym tworzeniem przekazu.

Microsoft PowerPoint jest graficzną aplikacją przeznaczoną do przygotowywania prezentacji. Daje możliwość wykorzystania grafiki pod każdą postacią (rysunki, tabele, wykresy, schematy organizacyjne, diagramy, efekty wizualne nakładane na tekst), a ponadto posiada wbudowany zbiór rysunków. Za pomocą programu sprawnie przygotujemy równocześnie wydruki materiałów informacyjnych dla słuchaczy oraz notatki dla prelegenta. 

Ramy czasowe:
14 godzin (2 dni szkoleniowe)

Materiały szkoleniowe:

 • komplet drukowanych, autorskich materiałów szkoleniowych
 • materiały biurowe: notes, długopis

Zaświadczenie:
Po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w zajęciach.

Usługi dodatkowe:
W trakcie realizacji zajęć przewidziano przerwy kawowe oraz lunch.

Cel szkolenia

Uczestnik szkolenia pozna metody tworzenia rozbudowanych diagramów i ilustracji, zaawansowane techniki wprowadzania animacji do prezentacji, używania w prezentacjach plików dźwiękowych i filmów, tworzenia chronometrażu i wykresów, importowania danych zewnętrznych pochodzących z Excela bądź Worda oraz automatycznej aktualizacji gotowej prezentacji na ich podstawie. Poza kwestiami technicznymi szkolenie porusza także zagadnienia związane z najważniejszymi zasadami poprawnego tworzenia i prowadzenia prezentacji. 

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Administracja
Administracja publiczna
Audyt i controlling
Finanse i bankowość
Sprzedaż/Handel

Szkolenie kierowane do osób tworzących prezentacje multimedialne w programie Microsoft PowerPoint, w szczególności osoby odpowiedzialne na techniczne przygotowanie prezentacji.

Korzyści dla firmy

zwiększenie wydajności pracy z programem Microsoft PowerPoint

Korzyści dla uczestnika

nabycie umiejętności poprawnego tworzenia prezentacji multimedialnych
zapoznanie z zaawansowanymi możliwościami programu Microsoft PowerPoint
nabycie umiejętności tworzenia atrakcyjnych wizualnie prezentacji multiedialnych

Plan szkolenia

Interfejs programu Microsoft Office PowerPoint

Zasady tworzenia prezentacji:

 • spójność prezentacji i kolejność slajdów,
 • dobór czcionek i ograniczanie tekstu,
 • kompozycja a przejrzystość prezentacji,
 • elementy multimedialne,
 • infografiki jako metoda wizualizacji.
Wbudowane szablony prezentacji:
 • szablony wykorzystujące samodzielnie przygotowane wzorce,
 • schematy kolorów,
 • dobór tła,
 • nagłówek i stopka,
 • punktowanie i numerowanie,
 • konspekty.
Multimedialne elementy w prezentacji:
 • pliki graficzne, dźwiękowe oraz video,
 • podstawowe informacje na temat kompresji plików multimedialnych,
 • pojęcie kompresji plików multimedialnych,
 • obiekty clipart,
 • animacje – przejścia między slajdami,
 • chronometraż.
Tworzenie slajdów, metody zaawansowane:
 • tworzenia wykresów i tabel,
 • animacje wykresów i tabel,
 • schematy organizacyjne,
 • hiperłącza,
 • import danych zewnętrznych z programów Microsoft Office Word oraz Microsoft Office Excel.
Pokazy niestandardowe:
 • przygotowywanie pokazu,
 • nawigacja,
 • planowanie czasowe prezentacji.

Metodologia

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową (warsztat komputerowy w formule 1 uczestnik na 1 komputer) opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum oraz ćwiczenia, studia przypadków i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia. 

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu. Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki jest gwarancją skuteczności. Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników. 

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 116
Pozostałe umiejętności rozwijane na szkoleniu:

599,00 zł + VAT (23%)

v
Zaczyna się za:

Miejsce i termin szkolenia

 • Egza Sp. z o.o. Sale konferencyjne i sale szkoleniowe
 • ul. Łucka 13 00-842 Warszawa
 • Termin:   17.10.2017 09:00 - 18.10.2017 16:00
 • Zaczyna się za:  0d 5h 3m
 • Cena netto: 599,00 zł

Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowo Doradcze

Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

tel: 732 942 594

email: biuro@ocsd.pl